FINKA - programy
Finansowo-księgowy
Księga przychodów i rozchodów
Ryczałt
Kadry i płace
Ewidencja środków trwałych
Sprzedaż i fakturowanie
Firma jednoosobowa
Kasa i bank

FINKA - dla kogo
Biura rachunkowe
Małe i Średnie firmy
Mikro firmy
Fundacje i Stowarzyszenia
Koła łowieckie

Sprzęt komputerowy

Nasi Konsultanci
22 408 48 00
22 885 66 99
Masz pytanie? Napisz

Koła Łowieckie
Aktualnie z aplikacji FINKA korzysta kilkaset Kół na terenie całego kraju. Nasze programy zyskały popularność wśród tej grupy odbiorców, ponieważ posiadają szereg dedykowanych i niezwykle przydatnych funkcji.

Programy rekomendowane dla Kół Łowieckich:
Finka-FK KŁOW
Pakiet dla Kół Łowieckich
 • księgowanie w PLN
 • schematy księgowań i duplikowanie dokumentów
 • ewidencje VAT transakcji krajowych oraz korekty obowiązkowe VAT
 • zestawienia księgowe i VAT
 • plan kont dla Kół
 • szczegółowe rozrachunki z kontrahentami i budżetem
 • monity, noty i kalkulator odsetkowy
 • wezwania do uzgodnienia sald
 • prowadzenie kasy i banku
 • export zestawień i dokumentów do Excela, PDF
 • sprawozdania finansowe: bilans i rachunek wyników, zysków i strat, F-01, ŁOW-1
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu i Informację dodatkową do bilansu, Zestawienie wpływów i wydatków Koła wg obwodów
 • deklaracje podatkowe CIT, PIT, VAT
 • współpraca z Finka: PŁACE, KPR, FAKTURA, MAGAZYN, STW
 • przekazywanie danych do systemu e-Deklaracje
Menu księgowanie
Księgowanie
Raport obrotów
Plan kont

Finka-PŁACE
Program do naliczania kadr i płac. Dostępne są pakiety uzależnione od ilości osób z wypłatami w miesiącu. Każdy z pakietów posiada taką samą funkcjonalność.
 • Ewidencja pracowników
 • Ewidencja wynagrodzeń, zróżnicowane składniki
 • Ewidencja umów-zleceń i o dzieło
 • Sporządzanie list płac etatowych i od umów-zleceń
 • Deklaracje ZUS zgłoszeniowe i rozliczeniowe z wysyłaniem do PŁATNIKA
 • Deklaracje podatkowe PIT
 • Przelewy wynagrodzeń, podatkowe, ZUS
 • Dokumenty kadrowe (umowy, oświadczenia dot. podatku i inne) połączone automatycznie z naliczaniem wypłat
 • Rozbudowane zestawienia kadrowe, płacowe i ZUS oraz raporty
 • Deklaracje PIT-11, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR z możliwością wysyłania elektronicznie (e-Deklaracje)
 • Eksport danych do formatów XLS, PDF, HTM, RTF, ODS i ODT
 • Współpraca z programem Finka-FK (finanse i księgowość) oraz z księgą podatkową Finka-KPR (księga przychodów i rozchodów)
 • Program spełnia wymagania Ustawy o ochronie danych osobowych.
Umowa o pracę
Umowa o pracę
Nieobecności
Um.o pracę i wypłaty
Finka-FAKTURA START
Dla firm fakturujących transakcje krajowe
 • fakturowanie transakcji krajowych w PLN
 • dokumenty handlowe (zaliczki, korekty, pro formy)
 • zestawienia handlowe
 • zestawienie zapłat i przeterminowanych należności oraz zobowiązań
 • prowadzenie kasy i banku
 • eksport zestawień i dokumentów do Excela, PDF, HTM
 • informacja INTRASTAT

W ofercie dostępny jest także program FAKTURA w pakiecie STANDARD, który umozliwia m.in.fakturowanie transakcji unijnych oraz pakiet FAKTURA PRO umożliwiający wystawianie faktur seryjnych, definiowanie dodatkowych typów dokumentów oraz generowanie monitów i not odsetkowych.
Edycja faktury VAT
Zapis w ew.sprzedaży
Zapis w ew.zakupu
Lista dok.sprzedaży
Finka-STW
Dostępne są 3 pakiety programu, zależnie od liczby środków trwałych i rodzaju amortyzacji.
 • podział na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, nisko cenne, wg własnych grup
 • amortyzacja podatkowa z naliczaniem części stanowiącej koszt uzyskania przychodów
 • możliwość odrębnej amortyzacji bilansowej
 • metoda liniowa, degresywna lub jednorazowa
 • zestawienia dla ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • tabele amortyzacji, prognozy długoterminowe, inne szczegółowe
 • współpraca z programem Finka-FK oraz z księgą podatkową Finka-KPR
 • rozbudowane Słowniki ułatwiające pracę (Klasyfikacja środków trwałych i inne)
Plan amortyzacji
Polecenie księgowania
Dokument OT
Sumy miesięcznieTIK-SOFT SP. Z O.O.
Al.Wilanowska 5 lok.19
02-765 Warszawa
NIP: 951-19-95-388Dział Obsługi Klienta

Pytania, serwis, aktualizacje
22 408 48 00
finka@finka.pl

Zapytanie ofertowe
kom. 668 300 794
zapytanie@finka.pl
payu