FINKA - programy
Finansowo-księgowy
Księga przychodów i rozchodów
Ryczałt
Kadry i płace
Ewidencja środków trwałych
Sprzedaż i fakturowanie
Firma jednoosobowa
Kasa i bank

FINKA - dla kogo
Biura rachunkowe
Małe i Średnie firmy
Mikro firmy
Fundacje i Stowarzyszenia
Koła łowieckie

Sprzęt komputerowy

Nasi Konsultanci
22 408 48 00
22 885 66 99
Masz pytanie? Napisz

Program Finansowo-Księgowy - Finka-FK

Program do prowadzenia pełnej księgowości Finka-FK Księga handlowa umożliwia prowadzenie wszystkich bieżących zadań związanych ze sprawami rachunkowymi przedsiębiorstwa, ewidencją VAT - zgodnie z zasadami Ustawy o Rachunkowości oraz przepisami podatkowymi. Rozbudowany i łatwy do modyfikacji plan kont oraz szeroki zakres dostępnych zestawień, sprawozdań i deklaracji podatkowych umożliwia wygodne korzystanie z systemu w firmach o dowolnym profilu działalności (usługowe, handlowe i inne), a także w fundacjach, stowarzyszeniach i kołach łowieckich. Intuicyjny mechanizm sprawozdań definiowanych pozwala na ujmowanie danych w różnych przekrojach, w tym porównania ich z wartościami planowanymi. Program jest dostępny w kilu pakietach START, STANDARD, PRO i KŁOW – każdy pakiet zawiera funkcjonalność dostosowaną do potrzeb innej grupy użytkowników.

Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami programu księgowego Finka-FK Księga handlowa (60-dniowa wersja próbna).Cechy ogólne programu księgowego
 • Dostępność w kilku pakietach i dla różnych rodzajów działalności (firm prywatnych, państwowych, fundacji, stowarzyszeń, kół łowieckich, spółdzielni)
 • Prowadzenie roku obrachunkowego do 23 miesięcy
 • Instalacja dowolnego wzorcowego planu kont z możliwością jego rozbudowy i dostosowania do potrzeb firmy
 • Raporty i definiowanie sprawozdań finansowych
 • Intuicyjny interfejs użytkownika - możliwość jednoczesnej pracy w kilku oknach
 • Nadawanie indywidualnych uprawnień dla użytkowników
 • Rozbudowane Słowniki ułatwiające pracę (US z całego kraju, lista państw, stawki podatkowe, kalkulator odsetkowy)
Zapisy księgowe
 • Jednoczesne zapisywanie dokumentów księgowych i związanych z nimi zapisów ewidencji zakupu i sprzedaży VAT w PLN i w dewizach
 • Tworzenie schematów księgowań dla typowych dekretacji lub kontrahentów
 • Duplikowanie i porządkowanie dokumentów księgowych
 • Automatyczne rozliczanie różnic kursowych wg tabel kursowych
 • Prowadzenie rozbudowanych form rozrachunków z kontrahentami i budżetem
 • Automatyczne księgowanie PK z programów kadry i płace Finka-PŁACE i ewidencja środków trwałych Finka-STW
 • Automatyczne księgowanie sprzedaży z programów do fakturowania Finka-FAKTURA, księgi podatkowej Finka-KPR, Finka-MAG i z innych programów księgowych na podstawie bufora danych
 • Automatyczne księgowanie Raportów Kasowych i Wyciągów Bankowych (udostępnianych przez internetowe systemy innych banków)
 • Automatyczne generowanie Bilansu Otwarcia
 • Automatyczne generowanie przeksięgowań na Bilans Zamknięcia
Zestawienia, sprawozdania, deklaracje
 • Szeroki zakres zestawień oraz ich eksport do formatów XLS, PDF, RTF, HTM
 • Generowanie zestawień wymaganych Ustawą o Rachunkowości
 • Sporządzanie dowolnych zestawień związanych ze stanem rozrachunków z kontrahentami i budżetem
 • Definiowanie i sporządzanie na życzenie Bilansu oraz sprawozdań finansowych
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, PIT, CIT
 • Składanie deklaracji VAT w formie elektronicznej (e-Deklaracje)
 • Raporty i definiowane sprawozdania finansowe
 • Współpraca z bankowymi systemami rozliczeń Home Banking


Funkcjonalność programu księgowego uzależniona jest od posiadanego pakietu, szczegółowy opis pakietów dostępny jest w poniższej tabeli.

Pakiety Finka-FK
Program księgowy jest dostępny w kilku pakietach, które różnią się funkcjonalnością i ceną zakupu.
Poniższa tabela przedstawia podział z uwzględnieniem opcji dostępnych w pakietach.
Funkcja
PRO
STANDARD
KŁOW
START
Księgowanie w PLN
Księgowania dewizowe
Schematy dekretacji
Zestawienia księgowe
Ewidencja VAT - transakcje krajowe
Ewidencja VAT - transakcje zagraniczne
Ewidencja VAT marża
Kasa, bank
Wezwania do uzgodnienia sald, rozrachunki
Monity i noty odsetkowe, zestawienia płatności
Deklaracje podatkowe (CIT, PIT)
Sprawozdania finansowe (F-01)
Bilans pełny
Bilans uproszczony
Fundacje i Stowarzyszenia (bilans i plan kont)
Bilans, plan kont i sprawozdania dla Kół Łowieckich (np.: ŁOW-1)
Finka-FK WINDOWS
- Opis programu
- Szczegółowe funkcje
- Wersje próbne
- Ekrany z programu
- Nowości w programie
- Instrukcja programu
TIK-SOFT SP. Z O.O.
Al.Wilanowska 5 lok.19
02-765 Warszawa
NIP: 951-19-95-388Dział Obsługi Klienta

Pytania, serwis, aktualizacje
22 408 48 00
finka@finka.pl

Zapytanie ofertowe
kom. 668 300 794
zapytanie@finka.pl
payu