FINKA - programy
Finansowo-księgowy
Księga przychodów i rozchodów
Ryczałt
Kadry i płace
Ewidencja środków trwałych
Sprzedaż i fakturowanie
Firma jednoosobowa
Magazyn i sprzedaż
Kasa i bank

FINKA - dla kogo
Biura rachunkowe
Małe i Średnie firmy
Mikro firmy
Fundacje i Stowarzyszenia
Koła łowieckie

Sprzęt komputerowy

Nasi Konsultanci
22 408 48 00
22 885 66 99
Masz pytanie? Napisz

Szczegółowe funkcje programu Finka-KPR

Wprowadzanie danych księgowych do ewidencji
Do księgi przychodów i rozchodów lub ryczałtu ewidencjonowanego zapisy można wprowadzać z różnych punktów programu:
 • bezpośrednio jako zapis KPiR lub ryczałtowy bez ewidencji VAT
 • jako zapis ewidencji VAT z równoczesnym zapisem księgowym
  - do odpowiedniej kolumny księgi przychodów i rozchodów (zakup lub sprzedaż VAT)
  - lub w odpowiedniej stawce ryczałtu ewidencjonowanego (dla sprzedaży VAT)
 • wystawiając dokument sprzedaży (fakturę, rachunek) można zaznaczyć jednoczesny zapis tego dokumentu do ewidencji VAT oraz do ewidencji księgowej (KPiR lub ryczałtu)
 • program pozwala także sporządzać dowody wewnętrzne z możliwością automatycznego ich zaksięgowania w KPiR
 • ponadto program pozwala definiować własne Schematy księgowań dla operacji powtarzalnych np. dla stałych kontrahentów
Rozbudowana klasyfikacja kolumn KPiR
Program umożliwia:
 • dowolne definiowanie własnych dodatkowych klasyfikacji dla poszczególnych kolumn KPiR
 • sporządzanie zestawień według wybranych rodzajów klasyfikacji
 • szczegółową analizę przychodów i kosztów wg klasyfikacji zdefiniowanych zgodnie z potrzebami firmy
Ewidencja VAT
Program umożliwia prowadzenie wielu ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, stosownie do potrzeb Użytkownika.

Księgowanie zakupu i sprzedaży VAT - z równoczesnym zapisem do KPiR lub ryczałtu (dla sprzedaży) i do ewidencji VAT.
 • wyliczanie VAT-u na podstawie kwot netto lub brutto (z możliwością zmiany)
 • odrębne schematy zapisów z VAT-em należnym i naliczonym
 • zapisy VAT marża
 • dewizowe transakcje VAT z podaniem kursu lub skorzystaniem z tabel kursowych i automatycznym wyliczeniem wartości w PLN
Automatyczne księgowania z innych systemów Finka
Program pozwala automatycznie importować i księgować dokumenty z innych systemów Finka:
 • dokumenty sprzedaży z programów Finka-FAKTURA (Windows) oraz Finka-MAG (Dos). Jeżeli faktury wystawiane są w innym systemie, jest możliwość ich przesyłania, na podstawie odpowiednio skonfigurowanego bufora danych. Plik wymiany danych jest wydawany na życzenie Użytkowników.
 • Polecenia Księgowania płac z tytułu umów i prace, zleceń i innych z programu Finka-Płace
 • Polecenia Księgowania miesięcznych zestawień amortyzacji z programu Finka-STW
Zestawienia
Program ma bardzo rozbudowane możliwości wyszukiwania zapisów księgowych, VAT oraz dokumentów handlowych (o ile są wystawiane ) wg dowolnie wybranych kryteriów np.:
 • dla wybranych kontrahentów
 • za wybrane okresy
 • wybranych rodzajów transakcji VAT
 • z zakresem podanych kwot
 • lub wg zastosowanych opisów transakcji
Program umożliwia sporządzanie zestawień:
 • KPiR lub ryczałtu ewidencjonowanego
 • przychodów i kosztów według wybranych rodzajów klasyfikacji dodatkowej
 • ewidencji VAT
 • roczne wyliczenie dochodu
 • wyliczenie dochodów wspólnika
 • zestawienia handlowe
 • zestawienia kontrahentów z obrotami
Rozliczanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
 • prowadzenie ewidencji ryczałtu
 • generowanie zaliczek miesięcznych lub kwartalnych (PIT-28)
 • tworzenie zestawienia danych wraz eksportem do formatów XLS, PDF, RTF, HTM
Dokumenty handlowe
Wystawianie faktur jest bardzo wygodne dzięki następującym funkcjom programu:
 • lista kontrahentów i lista asortymentów z podziałem na kategorie, grupy itp.
 • wystawianie dokumentów w PLN i dewizach, korzystanie z tabel kursowych oraz zdefiniowanych cenników
 • możliwość fakturowania usług (długie opisy pozycji)
 • pamiętanie pozycji i innych szczegółów faktur (celem modyfikacji, sporządzenia duplikatu lub korekty)
 • wpisywanie na fakturach dodatkowo odbiorcy innego niż nabywca (rozrachunki nadal wyłącznie na nabywcę)
 • zapisywanie wystawionych dokumentów sprzedaży i zakupu (WDT) od razu w ewidencji VAT i księgowej
 • możliwość umieszczenia logo firmy na wydruku faktur
 • definiowanie schematu numeracji dla każdego rodzaju dokumentu
 • wystawianie faktur seryjnych
 • Definiowanie dodatkowych typów dokumentów handlowych według potrzeb Użytkownika
Rozrachunki, kasa, bank
W wyniku wprowadzania zapisów księgowych oraz zapisów kasowych powstają należności oraz zobowiązania o rożnym stopniu rozliczenia: rozliczone całkowicie, częściowo lub wcale. Do analizy tych rozrachunków służą punkty programu umożliwiające sporządzanie następujących zestawień oraz dokumentów dla wszystkich lub wybranych kontrahentów:
 • zestawień należności i zobowiązań z terminami płatności, przeterminowaniem itp. z możliwością zmiany przypisania istniejących rozrachunków
 • monitów i wezwań do zapłaty
 • not odsetkowych od należności niezapłaconych i zapłaconych po terminie
Ponadto w celu ułatwienia pracy program umożliwia:
 • prowadzenie kasy i banku ze sporządzaniem raportów kasowych, bankowych, drukowaniem KP, KW itp.
 • skorzystanie z kalkulatora odsetkowego, wyliczającego od podanej kwoty na wskazany dzień odsetek podatkowych lub zwykłych
Ewidencja przebiegu pojazdów
Program umożliwia prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów i sporządzanie miesięcznych zestawień. W celu ułatwienia użytkownikowi pracy wprowadzono listę używanych samochodów oraz typowych tras i celów podróży.

Deklaracje podatkowe
Program pozwala sporządzić deklaracje podatkowe i inne sprawozdania niezbędne do rozliczenia firmy z budżetem. Deklaracje składane do US drukowane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Przykłady:
 • obliczenie zaliczek na podatek dochodowy PIT w układzie miesięcznym lub kwartalnym, (PIT5/ PIT-5Llub PIT-28)
 • deklaracjeVAT-7, VAT-7K, VAT-7D pobierające automatycznie zapisy z ewidencji VAT, przy czym zawierają one dodatkowy, samoczynnie wypełniany formularz obliczenia VAT-u odliczanego zgodnie z zasadami Ustawy o VAT.
 • informacja podsumowującą VAT-UE wraz z korektami, które są tworzone automatycznie w przypadku zmian w zapisach ewidencji VAT dla poszczególnych rodzajów transakcji
 • wysyłanie elektroniczne deklaracji VAT poprzez system e-Deklaracje
Ulga na złe długi i inne korekty automatyczne
  W programie zrealizowano automatyczne generowanie:
 • Zmniejszeń VAT należnego (tzw. ulga na złe długi) w razie niezarejestrowania wpłaty w terminie 150 dni
 • Przywrócenia VAT należnego w razie późniejszej wpłaty
 • Analogicznych zmniejszeń i przywróceń VAT naliczonego
 • Zmniejszeń kosztów w razie niezarejestrowania zapłaty i późniejszych przywróceń kosztów
 • Ponadto program wylicza korekty odliczenia VAT na podstawie proporcji sprzedaży opodatkowanej do zwolnionej, jeśli występują obydwa rodzaje i proporcje różnią się w różnych latach.
 • Ponieważ wygenerowane zmniejszenia i przywrócenia VAT oraz kosztów zależą od prawidłowych zapisów rozliczeń transakcji, program daje także możliwość ręcznej modyfikacji tych wyliczeń.
Eksport danych do Excela
  Wszystkie zestawienia dostępne w programie, można eksportować do formatu Excela (.xls) oraz do PDF, HTM i RTF.
Rozbudowane uprawnienia użytkowników
  Program umożliwia tworzenie nieograniczonej ilości kont użytkowników, z których każde może posiadać inne uprawnienia np.: do edycji danych osobowych, do generowania zestawień i deklaracji podatkowych, do edycji dekretacji, do tworzenia kopii danych, itp. Kontem nadrzędnym jest profil "administratora", który posiada nieograniczone uprawnienia.
Budowa modułowa
  Funkcje programu można dopasować do potrzeb firmy, wybierając pakiet START, STANDARD lub PRO.
Finka-KPR WINDOWS
- Opis programu
- Szczegółowe funkcje
- Wersje próbne
- Ekrany z programu
- Nowości w programie
- Instrukcja programu
TIK-SOFT SP. Z O.O.
Al.Wilanowska 5 lok.19
02-765 Warszawa
NIP: 951-19-95-388Dział Obsługi Klienta

Pytania, serwis, aktualizacje
22 408 48 00
finka@finka.pl

Zapytanie ofertowe
kom. 668 300 794
zapytanie@finka.pl
payu