FINKA - programy
Finansowo-księgowy
Księga przychodów i rozchodów
Ryczałt
Kadry i płace
Ewidencja środków trwałych
Sprzedaż i fakturowanie
Firma jednoosobowa
Kasa i bank

FINKA - dla kogo
Biura rachunkowe
Małe i Średnie firmy
Mikro firmy
Fundacje i Stowarzyszenia
Koła łowieckie

Sprzęt komputerowy

Nasi Konsultanci
22 408 48 00
22 885 66 99
Masz pytanie? Napisz

Finka-MAG Gospodarka magazynowa

Elastyczny program, umożliwiający prowadzenie magazynu w nieograniczonej ilości wraz z opcją wystawiania dokumentów handlowych, które można również samodzielnie zdefiniować. Dodatkowo jest możliwość wykonania zestawień magazynowych i handlowych na podstawie rozbudowanych kryteriów wyszukiwania.

Kupując oprogramowanie, Klienci otrzymują wsparcie techniczne i merytoryczne Konsultantów wyspecjalizowanych w konkretnych zagadnieniach (pakiet opieki posprzedażnej).

Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami programu (60-dniowa wersja próbna).


Funkcje programu

Wystawianie dokumentów handlowych
 • Faktury VAT
  Wystawianie faktur w trybach: sprzedaży krajowej, eksportu, wewnątrz wspólnotowej dostawy towarów, sprzedaży usług uznanych wg Ustawy o VAT za świadczone za granicą. Faktury są dostosowane do sprzedaży towarów i usług (długie opisy pozycji).
 • Faktury Wewnętrzne
  Faktury wewnętrzne wystawia się w trzech trybach: wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zakup towaru, w którym podatnikiem jest nabywca i importu usług. Faktury wewnętrzne można wystawiać w trybie podania dewizowych cen zakupu i narzutu na koszty transportu itp. - program dokona przeliczenie na złote. Faktury mogą pełnić rolę tylko dokumentu sprzedaży lub jednocześnie dokumentu sprzedaży i poświadczenia, że towar opuścił magazyn (można, lecz nie trzeba wystawiać oddzielnych WZ).
 • Faktury korygujące
 • Rachunki - wystawiane przez firmy nie będące płatnikami VAT
 • Faktury VAT RR - dokumenty zakupu od rolników
 • Faktury proforma
 • PZ, WZ, PW, RW, MM - PZ w cenach złotowych lub dewizowych. Automatyczne wyliczenie cen magazynowych w PZ wg. ceny dewizowej, kursu, cła itp.
Parametry definiowane
 • W programie można określać nowe rodzaje dokumentów, podając m.in.:
  • Dodatkowe pola opisujące towar - data ważności, numer serii, kod w sieci Makro itp.
  • Automatyczne następstwo dokumentów - można określić np. wystawianie faktury wg. WZ, WZ wg. zamówienia itp.
  • Kompletacja wyrobów - automatyczne generowanie rozchodów materiałów według ilości wyrobów.
Kasa, przelewy, rozrachunki
  Wystawianie kwitów kasowych oraz przelewów zwykłych i podatkowych. Generowanie raportów kasowych i bankowych.
Zestawienia
 • Kartoteka ilościowo-wartościowa - szczegółowe zestawienie magazynowe. Zawiera stan początkowy i końcowy i dokumenty przyjęcia oraz wydania. Wycena w dokumentach wydania metodą FIFO (metoda z wyborem ceny z dostawy w przygotowaniu).
 • Stan ilościowy i ilościowo-wartościowy - podaje stan bieżący lub na dany dzień.
 • Arkusze remanentowe
 • Zestawienia dokumentów - wyszukiwanie dokumentów wg. różnych kryteriów. Można sporządzić zestawienie z cenami zakupu i/lub sprzedaży, ew. z wyliczeniem uzyskanej marży.
 • Zestawienie kontrahentów z obrotami - z podziałem na asortymenty, grupy asortymentowe lub tylko na kontrahentów.
 • Zestawienia należności i zobowiązań.
 • Intrastat - automatyczne generowanie druków Intrastat na podstawie faktur dostaw wewnątrzwspólnotowych oraz faktur wewnętrznych nabycia wewnątrzwspólnotowego.
Udogodnienia wyszukiwania
  Wyszukiwanie towarów według różnych kryteriów z szybkim przełączaniem trybu przeglądania ich listy. Wyszukiwanie kontrahentów wg. początku nazwy, NIPu, miejscowości.
Finka-MAG DOS
- Opis programu
- Wersje próbne
- Dokumentacja
- Nowości w programie
TIK-SOFT SP. Z O.O.
Al.Wilanowska 5 lok.19
02-765 Warszawa
NIP: 951-19-95-388Dział Obsługi Klienta

Pytania, serwis, aktualizacje
22 408 48 00
finka@finka.pl

Zapytanie ofertowe
kom. 668 300 794
zapytanie@finka.pl
payu