FINKA - programy
Finansowo-księgowy
Księga przychodów i rozchodów
Ryczałt
Kadry i płace
Ewidencja środków trwałych
Sprzedaż i fakturowanie
Firma jednoosobowa
Magazyn i sprzedaż
Kasa i bank

FINKA - dla kogo
Biura rachunkowe
Małe i Średnie firmy
Mikro firmy
Fundacje i Stowarzyszenia
Koła łowieckie

Sprzęt komputerowy

Nasi Konsultanci
22 408 48 00
22 885 66 99
Masz pytanie? Napisz

FINKA-MAG 19.0 | 30-03-2017
 1. Tryb wystawiania faktur rozszerzono o opcję dotyczącą odwrotnego obciążenia przy sprzedaży usług podwykonawców budowlanych..

  • Tryb ten można wybrać na początku wystawiania faktury, podobnie jak istniejące tryby sprzedaży krajowej, WDT, eksportu usług lub odwrotnego obciążenia przy krajowej sprzedaży towarów.

  • Po wybraniu każdego rodzaju "odwrotnego obciążenia" program nie naliczy VAT od pozycji, które w kartotece towarów i usług w programie mają wpisane stawki podatku od 0 do 23% i na fakturze zaliczy je jako "sprzedaż nie podlegającą pod VAT, lecz z prawem do odliczeń." Dla towarów zwolnionych lub niepodlegających VAT na fakturze pozostanie zwykła kwalifikacja "ZW" lub "NP".

  • Po wysłaniu danych do programu FINKA-FK lub FINKA-KPR faktury wystawione w każdym z trybów "odwrotnego obciążenia" trafią do odpowiednich dla nich pozycji w deklaracji VAT i do pliku JPK-VAT.

 2. Ponadto na druku faktur WDT, wystawianych prze z program ze stawką 0%, usunięto adnotację "odwrotne obciążenie".
FINKA-MAG 18.1 | 01-08-2016
 • Program FINKA-MAG generuje dwa rodzaje Jednolitego Pliku Kontrolnego w formatach wymaganych przez MF, związane z fakturowaniem i prowadzeniem magazynu:

  • JPK-FA - zawiera faktury z pozycjami. Wysyłany na żądanie organu skarbowego.

  • JPK-MAG - zawiera dokumenty przychodów i rozchodów magazynowych. Wysyłany na żądanie organu skarbowego.

 • JPK generowany jest automatycznie na podstawie zapisanych w nim danych.

 • Celem utworzenia JPK należy wywołać menu Jednolity Plik Kontrolny, a nastęnie wybrać rodzaj pliku i okres od-do

 • Program FINKA sprawdzi, czy wpisano wszystkie wymagane dane, a także zapyta o ewentualne opcje generowania JPK. Na przykład plik JPK-MAG obejmuje (po stronie przychodów) tylko dokumenty PZ i program zapyta, jakie dokumenty przyjęcia traktować na równi z nimi.

 • Program zapyta też o potwierdzenie danych firmy do nagłówka JPK, w szczególności trzeba tam wybrać urząd skarbowy, do którego plik jest adresowany (wybór zostaje zapamiętany).

 • JPK generowany na życzenie urzędu skarbowego można przekazać na płytce CD lub DVD albo wysłać elektronicznie, za pomocą aplikacji udostępnionej przez MF.
 • FINKA-MAG 18.0 | 01-08-2015
  1. Opracowano nowe zestawienia zbiorcze sum miesięcznych, obejmujące:

   • Sumy miesięczne sprzedaży, zawierające wartości faktur wystawionych w zadanym okresie, w podziale na miesiące.

   • Sumy miesięczne sprzedaży z kosztem własnym, zawierające wartości faktur wraz z kosztem (wartością magazynową) sprzedawanych towarów i wyliczeniem marży. Faktury nie stanowiące rozchodu (np usługowe) wykazane są oddzielnie. Podobnie oddzielnie wykazane są faktury zaliczkowe.

   • Sumy miesięczne przyjęć magazynowych - sumy dokumentów przyjęcia, zwykle PZ i PW (bez MM).

   • Sumy miesięczne rozchodów magazynowych - sumy dokumentów rozchodu, np. WZ i RW, bez MM. Jeśli wystawiano faktury stanowiące równocześnie wydanie z magazynu, to są one także ujęte w tym zestawieniu. Jeśli w dokumentach WZ lub fakturach ujęto także usługi, to w zestawieniu będą one wykazane oddzielnie.

   • Sumy przyjęć i rozchodów magazynowych - złączenie dwóch powyższych w jednym zestawieniu.
  FINKA-MAG 17.0 | 01-04-2015
  1. Zaktualizowano listę kodów rodzajów transakcji, używaną przy wystawianiu faktury WDT.

  2. Opracowano nowe zestawienie dokumentów ze stawkami VAT.

  3. Przy wystawianiu dokumentu kasowego KP lub KW zwiększono miejsce przeznaczone na nazwę kontrahenta

  4. Przeorganizowano menu zestawień dokumentów oraz zestawień wg kontrahentów, zmieniając wywołanie tych zestawień na bardziej czytelne.
  FINKA-MAG 16.0 | 19-02-2014
  1. Oznaczenie daty sprzedaży na fakturach, tj wybór "data wykonania usługi", "data dostawy", "data sprzedaży" itp. - do tej pory był dostępny w menu "Redagowanie danych stałych" i działający na wszystkie faktury. Został obecnie udostępniony przy edycji faktury sprzedaży. Ewentualna zmiana oznaczenia daty sprzedaży na fakturze jest pamiętana i odpowiednio proponowana przy wystawianiu kolejnych faktur dla zalogowanego operatora.
  1 2 3
  Finka-MAG DOS
  - Opis programu
  - Wersje próbne
  - Dokumentacja
  - Nowości w programie

  


  TIK-SOFT SP. Z O.O.
  Al.Wilanowska 5 lok.19
  02-765 Warszawa
  NIP: 951-19-95-388  Dział Obsługi Klienta

  Pytania, serwis, aktualizacje
  22 408 48 00
  finka@finka.pl

  Zapytanie ofertowe
  kom. 668 300 794
  zapytanie@finka.pl
  payu