Księga przychodów i rozchodów

  ksiega-przychodow.jpg

  Program księga przychodów
  i rozchodów

  Finka-KPR

  - program dostępny w kilku pakietach

  - fakturowanie w PLN i w dewizach

  - schematy księgowań

  - intuicyjny korzystanie z programu

  - rozbudowane słowniki i uprawnienia dla użytkowników

  FUNKCJE PROGRAMU

  Ewidencja zapisów KPiR

  - intuicyjne wprowadzanie zapisów do księgi przychodów i rozchodów

  - prowadzenie

  - dostępne schematy najczęściej powtarzających się księgowań

  - dostępne dowody wewnętrzne

  Ewidencja VAT

  - prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT

  - księgowanie dokumentów z równoczesnym zapisem w ewidencji VAT

  - transakcje dewizowe VAT z opcją tabel kursowych

  - Ulga na złe długi i inne korekty automatyczne

  Jednolity Plik Kontrolny

  - generowanie JPK

  -  opcja bez dodatkowych opłat, dostępna w każdym pakiecie

  Rozliczanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

  - prowadzenie ewidencji ryczałtu

  - generowanie zaliczek miesięcznych lub kwartalnych (PIT-28)

  Dokumenty handlowe

  - wystawianie dokumentów handlowych w PLN i w dewizach (zależy od pakietu)

  - zapisywanie wystawionych dokumentów sprzedaży i zakupu (WDT) od razu w ewidencji VAT i księgowej

  Deklaracje podatkowe

  - deklaracje podatkowe i inne sprawozdania niezbędne do rozliczenia firmy z budżetem (VAT, PIT, VAT-UE)

  - wysyłanie elektroniczne deklaracji VAT poprzez system e-Deklaracje

  Zestawienia

  - sporządzanie zestawień księgowych, handlowych, kontrahentów z obrotami, ewidencji VAT, itd.

  - wyszukiwanie zapisów księgowych, VAT oraz dokumentów handlowych

  - eksport danych do formatu Excel’a, PDF

  Rozrachunki

  - zestawienia należności i zobowiązań

  - monity i noty odsetkowe

  - prowadzenie kasy i banku

  - kalkulator odsetkowy

  Ewidencja przebiegu pojazdów

  - prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów i sporządzanie miesięcznych zestawień

  DODATKOWE FUNKCJE PROGRAMU

  Scalanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT)

  - moduł umożliwia scalanie kilku plików JPK_VAT w całość

  - opcja przeznaczona dla jednostek wielo oddziałowych, dla których wymagane jest składanie jednego wspólnego JPK_VAT

  Cena: 100zł netto

  Globalne tabele kursowe

  - pobieranie tabel kursowych z NBP do wszystkich firm jednocześnie

  - możliwość pobierania za dowolny okres

  Cena: od 100zł netto

  Dodatkowa klasyfikacja kolumn KPiR

  - definiowanie dodatkowej szczegółowej klasyfikacji kolumn KPiR

   

  Cena: 50zł netto

  Dodatkowe dokumenty handlowe

  - definiowanie dodatkowych typów dokumentów handlowych (w programie standardowo jest symbol FV)

  Cena: 50zł netto

  Faktury seryjne

  - generowanie faktury seryjnych

  Cena: 100zł netto

  PODZIAŁ PROGRAMU NA PAKIETY

  Funkcja PRO STANDARD START RYCZAŁT
  Prowadzenie KPiR  
  Rozbudowana klasyfikacja kolumn KPiR Dopłata 50zł netto
  Ewidencja ryczałtu
  Zestawienia rozrachunków
  Ewidencja przebiegu pojazdów  
  Ewidencja VAT - transakcje krajowe (VAT-7/7K)
  Ewidencja VAT - transakcje zagraniczne (VAT-UE)    
  Ewidencja VAT księgowania dewizowe      
  Fakturowanie transakcji krajowych
  Fakturowanie transakcji UE (INTRASTAT)    
  Fakturowanie w dewizach      
  Fakturowanie VAT marża      
  Monity i noty odsetkowe, kalkulator odsetkowy      
  Zaliczki na PDOF (PIT-5/PIT-5L)  
  Rozrachunki z kontrahentami, kasa i bank
  Obsługa drukarek fiskalnych
  Scalanie Jednolitego Pliku Kontrolnego dopłata 100zł netto
  Faktury seryjne – dodatkowy moduł dopłata 100zł netto
  Dodatkowe dokumenty handlowe – dodatkowy moduł dopłata 50zł netto
  Globalne pobieranie tabel kursowych z NBP – dodatkowy moduł dopłata od 100zł netto

  WYGLĄD PROGRAMU

  DLACZEGO WARTO?

  yes-blue.png

  Prowadzenie księgi podatkowej
  wraz z fakturowaniem

  yes-blue.png

  Jednoczesne zapisywanie dokumentów
  w ewidencji VAT
  oraz odpowiednio w księdze podatkowej

  yes-blue.png

  Pakiet Opieki Posprzedażnej
  przez 12 miesięcy

  ZAPYTAJ O PROGRAM

  Zapraszamy do kontaktu – odpowiemy na wszystkie pytania odnośnie funkcjonalności programu oraz przedstawimy najlepszą ofertą
  dla Twojej firmy.
  zapytaj.jpg

  Dział Handlowy: 

  668 300 794

  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl