Księga przychodów i rozchodów

ksiega-przychodow.jpg

Program księga przychodów
i rozchodów

Finka-KPR

- program dostępny w kilku pakietach

- fakturowanie w PLN i w dewizach

- schematy księgowań

- intuicyjny korzystanie z programu

- rozbudowane słowniki i uprawnienia dla użytkowników

FUNKCJE PROGRAMU

Ewidencja zapisów KPiR

- intuicyjne wprowadzanie zapisów do księgi przychodów i rozchodów

- prowadzenie

- dostępne schematy najczęściej powtarzających się księgowań

- dostępne dowody wewnętrzne

Ewidencja VAT

- prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT

- księgowanie dokumentów z równoczesnym zapisem w ewidencji VAT

- transakcje dewizowe VAT z opcją tabel kursowych

- Ulga na złe długi i inne korekty automatyczne

Jednolity Plik Kontrolny

- generowanie JPK

-  opcja bez dodatkowych opłat, dostępna w każdym pakiecie

Rozliczanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

- prowadzenie ewidencji ryczałtu

- generowanie zaliczek miesięcznych lub kwartalnych (PIT-28)

Dokumenty handlowe

- wystawianie dokumentów handlowych w PLN i w dewizach (zależy od pakietu)

- zapisywanie wystawionych dokumentów sprzedaży i zakupu (WDT) od razu w ewidencji VAT i księgowej

Deklaracje podatkowe

- deklaracje podatkowe i inne sprawozdania niezbędne do rozliczenia firmy z budżetem (VAT, PIT, VAT-UE)

- wysyłanie elektroniczne deklaracji VAT poprzez system e-Deklaracje

Zestawienia

- sporządzanie zestawień księgowych, handlowych, kontrahentów z obrotami, ewidencji VAT, itd.

- wyszukiwanie zapisów księgowych, VAT oraz dokumentów handlowych

- eksport danych do formatu Excel’a, PDF

Rozrachunki

- zestawienia należności i zobowiązań

- monity i noty odsetkowe

- prowadzenie kasy i banku

- kalkulator odsetkowy

Ewidencja przebiegu pojazdów

- prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów i sporządzanie miesięcznych zestawień

DODATKOWE FUNKCJE PROGRAMU

Dodatkowa klasyfikacja kolumn

- definiowanie dodatkowej szczegółowej klasyfikacji kolumn KPiR

 

Cena: 50zł netto

Scalanie Jednolitego Pliku Kontrolnego

- moduł umożliwia scalanie kilku plików JPK w całość

- opcja przeznaczona dla jednostek wielo oddziałowych, dla których wymagane jest składanie jednego wspólnego JPK

Cena: 100zł netto

Faktury seryjne

- generowanie faktury seryjnych

Cena: 100zł netto

Dodatkowe dokumenty handlowe

- definiowanie dodatkowych typów dokumentów handlowych (w programie standardowo jest symbol FV)

Cena: 50zł netto

PODZIAŁ PROGRAMU NA PAKIETY

Funkcja PRO STANDARD START RYCZAŁT
Prowadzenie KPiR  
Rozbudowana klasyfikacja kolumn KPiR Dopłata 50zł netto
Ewidencja ryczałtu
Zestawienia rozrachunków
Ewidencja przebiegu pojazdów  
Ewidencja VAT - transakcje krajowe (VAT-7/7K)
Ewidencja VAT - transakcje zagraniczne (VAT-UE)    
Ewidencja VAT księgowania dewizowe      
Fakturowanie transakcji krajowych
Fakturowanie transakcji UE (INTRASTAT)    
Fakturowanie w dewizach      
Fakturowanie VAT marża      
Monity i noty odsetkowe, kalkulator odsetkowy      
Zaliczki na PDOF (PIT-5/PIT-5L)  
Rozrachunki z kontrahentami, kasa i bank
Obsługa drukarek fiskalnych
Scalanie Jednolitego Pliku Kontrolnego dopłata 100zł netto
Faktury seryjne – dodatkowy moduł dopłata 100zł netto
Dodatkowe dokumenty handlowe – dodatkowy moduł dopłata 50zł netto

WYGLĄD PROGRAMU

DLACZEGO WARTO?

yes-blue.png

Prowadzenie księgi podatkowej
wraz z fakturowaniem

yes-blue.png

Jednoczesne zapisywanie dokumentów
w ewidencji VAT
oraz odpowiednio w księdze podatkowej

yes-blue.png

Pakiet Opieki Posprzedażnej
przez 12 miesięcy

ZAPYTAJ O PROGRAM

Zapraszamy do kontaktu – odpowiemy na wszystkie pytania odnośnie funkcjonalności programu oraz przedstawimy najlepszą ofertą
dla Twojej firmy.
zapytaj.jpg

Dział Handlowy: 

668 300 794

© 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl