FINKA - programy
Finansowo-księgowy
Księga przychodów i rozchodów
Ryczałt
Kadry i płace
Ewidencja środków trwałych
Sprzedaż i fakturowanie
Firma jednoosobowa
Magazyn i sprzedaż
Kasa i bank

FINKA - dla kogo
Biura rachunkowe
Małe i Średnie firmy
Mikro firmy
Fundacje i Stowarzyszenia
Koła łowieckie

Sprzęt komputerowy

Nasi Konsultanci
22 408 48 00
22 885 66 99
Masz pytanie? Napisz

Szczegółowe funkcje programu Finka-RYCZAŁT

Rozliczanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
 • prowadzenie ewidencji ryczałtu
 • generowanie deklaracji rocznej PIT-28
 • tworzenie zestawienia danych wraz eksportem do formatów XLS, PDF, RTF, HTM
Wprowadzanie danych księgowych do ewidencji
W ryczałcie ewidencjonowanym zapisy można wprowadzać z różnych punktów programu:
 • bezpośrednio jako zapis ryczałtowy bez ewidencji VAT
 • jako zapis ewidencji VAT z równoczesnym zapisem w odpowiedniej stawce ryczałtu ewidencjonowanego (dla sprzedaży VAT)
 • wystawiając dokument sprzedaży (fakturę, rachunek) można zaznaczyć jednoczesny zapis tego dokumentu do ewidencji VAT oraz do ewidencji ryczałtu)
 • program pozwala także sporządzać dowody wewnętrzne z możliwością automatycznego ich zaksięgowania w KPiR
Ewidencja VAT
Program umożliwia prowadzenie wielu ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, stosownie do potrzeb Użytkownika.

Księgowanie zakupu i sprzedaży VAT - z równoczesnym zapisem do ryczałtu (dla sprzedaży) i do ewidencji VAT.
 • wyliczanie VAT-u na podstawie kwot netto lub brutto (z możliwością zmiany) i podpowiedzi dot. kont
 • odrębne schematy zapisów z VAT-em należnym i naliczonym
Pobieranie dokumentów sprzedaży
Program pozwala automatycznie importować dokumenty sprzedaży z innych systemów Finka, tj.:Finka-FAKTURA (Windows) oraz Finka-MAG i Finka-VAT (DOS). Jeżeli faktury wystawiane są w innym systemie, jest możliwość ich przesyłania, na podstawie odpowiednio skonfigurowanego bufora danych. Plik wymiany danych jest wydawany na życzenie Użytkowników.

Zestawienia
Program ma bardzo rozbudowane możliwości wyszukiwania zapisów księgowych, VAT oraz dokumentów handlowych (o ile są wystawiane ) wg dowolnie wybranych kryteriów np.:
 • dla wybranych kontrahentów
 • za wybrane okresy
 • wybranych rodzajów transakcji VAT
 • z zakresem podanych kwot
 • lub wg zastosowanych opisów transakcji
Program umożliwia sporządzanie zestawień:
 • ryczałtu ewidencjonowanego
 • ewidencji VAT
 • zestawienia handlowe
 • zestawienia kontrahentów z obrotami
Dokumenty handlowe
Wystawianie faktur jest bardzo wygodne dzięki następującym funkcjom programu:
 • lista kontrahentów i lista asortymentów z podziałem na kategorie, grupy itp.
 • możliwość fakturowania usług (długie opisy pozycji)
 • pamiętanie pozycji i innych szczegółów faktur (celem modyfikacji lub sporządzenia duplikatu)
 • wpisywanie na fakturach dodatkowo odbiorcy innego niż nabywca (rozrachunki nadal wyłącznie na nabywcę)
 • zapisywanie wystawionych dokumentów sprzedaży i zakupu od razu w ewidencji VAT i księgowej
 • możliwość umieszczenia logo firmy na wydruku faktur
 • definiowanie schematu numeracji dla każdego rodzaju dokumentu
Rozrachunki, kasa, bank
W wyniku wprowadzania zapisów księgowych oraz zapisów kasowych powstają należności oraz zobowiązania o rożnym stopniu rozliczenia: rozliczone całkowicie, częściowo lub wcale. Do analizy tych rozrachunków służą zestawienia należności i zobowiązań z terminami płatności, przeterminowaniem itp. z możliwością zmiany przypisania istniejących rozrachunków Ponadto w celu ułatwienia pracy program umożliwia prowadzenie kasy i banku ze sporządzaniem raportów kasowych, bankowych, drukowaniem KP, KW itp.

Deklaracje podatkowe
Program pozwala sporządzić deklaracje podatkowe i inne sprawozdania niezbędne do rozliczenia firmy z budżetem. Deklaracje składane do US drukowane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
 • deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-7D pobierające automatycznie zapisy z ewidencji VAT, przy czym zawierają one dodatkowy, samoczynnie wypełniany formularz obliczenia VAT-u odliczanego zgodnie z zasadami Ustawy o VAT.
Eksport danych do Excela
  Wszystkie zestawienia dostępne w programie, można eksportować do formatu Excela (.xls) oraz do PDF, HTM i RTF.
Rozbudowane uprawnienia użytkowników
  Program umożliwia tworzenie nieograniczonej ilości kont użytkowników, z których każde może posiadać inne uprawnienia np.: do edycji danych osobowych, do generowania zestawień i deklaracji podatkowych, do edycji dekretacji, do tworzenia kopii danych, itp. Kontem nadrzędnym jest profil "administratora", który posiada nieograniczone uprawnienia.
Finka-RYCZAŁT
- Opis programu
- Szczegółowe funkcje
- Wersje próbne
- Ekrany z programu
- Nowości w programie
- Instrukcja programu
TIK-SOFT SP. Z O.O.
Al.Wilanowska 5 lok.19
02-765 Warszawa
NIP: 951-19-95-388Dział Obsługi Klienta

Pytania, serwis, aktualizacje
22 408 48 00
finka@finka.pl

Zapytanie ofertowe
kom. 668 300 794
zapytanie@finka.pl
payu