Finka-FK Finanse i księgowość - Aktualne wersje programu

  FINKA-FK WINDOWS 11.1.b | 30-04-2018

  1. Opracowano nowy wzór F-01/I-01 obowiązujący od roku 2018.

  2. Wyłączono błędny komunikat przy wysyłaniu pliku JPK na serwer produkcyjny po uprzednim wysłaniu na serwer testowy.

  3. Dodano wyświetlanie wybranego certyfikatu przy elektronicznym wysyłaniu JPK.

  FINKA-FK WINDOWS 11.1.a | 26-03-2018

  1. Uzupełniono procedurę tworzenia JPK w sytuacji, gdy deklaracja VAT ma wypełnione jedno z pól 36 - 39.
   
  · W poprzedniej wersji programu w takim przypadku mogła nie udać się wysyłka JPK, lecz nie było ryzyka wysłania nieprawidłowych danych. 

  FINKA-FK WINDOWS 11.1 | 20-02-2018

  1. Dla wygody Użytkowników wysyłających JPK-VAT wprowadzono nowe zestawienie, łączące wartości z ewidencji, deklaracji VAT i JPK.

  · Zestawienie wywołuje się w menu -> Zestawienia -> VAT -> Ewidencja zakupu - wartości do deklaracji VAT i do JPK

  · Służy ono do sprawdzenia, jaka część kwot netto i VAT z ewidencji zakupów jest ujmowana w deklaracji i w JPK - różnice występują przy odliczeniach częściowych, a także przy zapisach "bez odliczeń"
   
  · Zestawienie zawiera kolumny z wartościami z ewidencji oraz wartościami branymi do deklaracji VAT i do JPK.

  · Wartości w zestawienu pochodzą z aktualnego stanu ewidencji i Użytkownik może łatwo sprawdzić, czy sumy zestawienia zgadzają się z sumami JPK oraz z deklaracją VAT

  2. Poprawiono problem, który mógł wystąpić  w wyliczeniach zaliczek CIT (menu Zaliczki PDOP) w poprzedniej wersji programu
   
  · Użytkownik nie musi tu podejmować żadnych czynności, poprawienie następuje automatycznie

  3. Przywrócono właściwe ustalanie wersji formularza CIT-8 podczas tworzenia i edycji.

  · Występowało w szczególnych przypadkach przy nierównym roku obrotowym;

  4. Dodano wykrywanie sytuacji i komunikat w przypadku, gdy w wyliczeniach zaliczek CIT za dany okres wartość "podatku zapłaconego wcześniej" nie zgadza się z sumą poprzednich zapisów. W takim przypadku należy poprawić wyliczenie zaliczki - chyba, że Użytkownik celowo wpisał inną kwotę.
   
  5. Poprawiono problem występujący w menu Ewidencja VAT-Korekty obowiązkowe, przy ręcznej edycji korekty
   
  · Korekty obowiązkowe, zmieniające odliczenia VAT, dotyczą jedynie firm prowadzących sprzedaż zwolnioną z VAT oraz opodatkowaną VATem

  · Problem był poprzednio sygnalizowany przez program i nie pozwalał na zmianę ręczną.

  FINKA-FK WINDOWS 11.0.c | 10-02-2018

  1. Poprawiono wysyłanie elektroniczne formularza CIT-8 w wersji 25.
   
  ·    Poprzednia wersja programu mogła nieprawidłowo przekazać kwotę "do zapłaty" lub "nadpłatę".
   
  ·    W razie wystąpienia takiej sytuacji program wyświetla czytelny komunikat o potrzebie wysłania korekty CIT-8


  2. Poprawiono wysyłanie elektroniczne załacznika CIT-8/O do formularza CIT-8 w wersji 25
   
  ·    Problem występował jedynie w sytuacji, gdy w CIT-8/O Użytkownik wypełnił część B.2. "Odliczenia od dochodu strat z lat ubiegłych".
   

  3. Poprawiono weryfikację wspólnotowych numerów NIP w drodze dostępu programu FINKA do serwisu VIES.
   
  ·    Problem występował jeśli w nazwie lub adresie kontrahenta występowały znaki obcojęzyczne.


  4. Poprawiono działanie dodatkowo instalowanego modułu "Przeglądanie i scalanie JPK".
   
  ·    W tym module poprawiono odczytywanie JPK-VAT w wersji 3. Poprzednia wersja mogła odówić odczytania danych, natomiast nie było ryzyka odczytania ich z nieprawidłową treścią.

  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl
  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się