Finka-FK Finanse i księgowość - Aktualne wersje programu

FINKA-FK WINDOWS 11.0 | 01-02-2018

[wersja programu FINKA-FK 11.0 dostępna od 01.02.2018]

1.Zrealizowano weryfikację NIP kontrahentów. Weryfikację można wywołać podczas generowania JPK, a także później lub wcześniej. Na przykład może to nastąpić podczas księgowania - odpowiedni przycisk znajduje się także na ekranie zapisu VAT.

  • Program przechowuje wyniki weryfikacji (podatnik czynny / nieczynny) wraz z datą weryfikacji
  • Listę weryfikacji można wydrukować wraz z utworzeniem pliku JPK lub później
  • Sprawdzanie dotyczy kontrahentów krajowych oraz wspólnotowych
  • Więcej o weryfikacji NIPów piszemy w blogu FINKA

2.Wysyłanie JPK: umożliwiono wysyłanie JPK bezpośrednio z aplikacji FINKA. W obecnej wersji mogą skorzystać z tej funkcji posiadacze certyfikowanego podpisu elektronicznego.

3.Przeglądanie i scalanie JPK. Uruchomiono dodatkowo płatny moduł scalania JPK. Pozwala on na dołączenie do JPK-VAT dowolnego innego pliku JPK-VAT.

  • Tryb ten stosuje się np. w przypadku, gdy w oddziałach firmy rejestruje się transakcje i przysyła częściowe JPK do centrali. Program pozwala na jednoczesne dopisanie transakcji z przysłanego JPK i usunięcie zapisu reprezentującego zbiorcze obroty oddziału, jeśli taki został wpisany do ewidencji.
  • Moduł umożliwia także odczytanie JPK-VAT pochodzącego z dowolnego źródła i przejrzenie zawartości w czytelnej postaci

4.W JPK wprowadzono proporcjonalne zmniejszanie kwot netto i VAT w przypadku częściowego odliczania VAT. W poprzednich wersjach programu generowano rekord "VAT nie podlegającego odliczeniu" i kwoty VAT w JPK w obu przypadkach są prawidłowe.

5. Zaliczki podatkowe PIT i CIT: dostosowano program do zasady, że można nie płacić zaliczek do 1000 zł. Zasada ta obowiązuje od stycznia 2018. Więcej o małych zaliczkach PIT i CIT piszemy w blogu FINKA

6. Nowy podatek od budynków o wartości ponad 10 mln zł. Dostosowano liczenia zaliczek PIT i CIT tak, by uwzględnić odejmowanie podatku od budynków. Zmniejszanie zaliczek dotyczy danego miesiąca lub kwartału - nie zmniejsza się zaliczek PIT lub CIT o podatek od budynków za inne okresy.

7. Wprowadzono dewizowe wezwania do uzgodnienia sald.

8. Nowy wzór Bilansu i rachunku zysków i strat dla fundacji i stowarzyszeń.
Wprowadzono nowy wzór bilansu, dotyczący jednostek NGO - niezależnie od tego, czy są jednostkami pożytku publicznego i czy prowadzą również działalność gospodarczą.

  • Jednostki takie mogą sporządzać bilans na zasadach ogólnych lub według nowego wzoru "dla fundacji i stowarzyszeń".
  • Zgodnie z nowelizacją ustawy o rachunkowości od 2018r nie mogą one już sporządzać "bilansu mikro bez działalności gospodarczej" - stąd odpowiednie oznaczenie tego punktu menu
  • Przy otwieraniu nowego roku lub nowej firmy można wybrać "plan kont dla fundacji i stowarzyszeń" - wówczas program wpisze plan kont wraz z zapisami przyporządkowującymi konta do odpowiednich punktów nowego bilansu.
© 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl
Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się