Finka-FK Finanse i księgowość - Aktualne wersje programu

  FINKA-FK WINDOWS 11.0 | 01-02-2018

  [wersja programu FINKA-FK 11.0 dostępna od 01.02.2018]

  1.Zrealizowano weryfikację NIP kontrahentów. Weryfikację można wywołać podczas generowania JPK, a także później lub wcześniej. Na przykład może to nastąpić podczas księgowania - odpowiedni przycisk znajduje się także na ekranie zapisu VAT.

  • Program przechowuje wyniki weryfikacji (podatnik czynny / nieczynny) wraz z datą weryfikacji
  • Listę weryfikacji można wydrukować wraz z utworzeniem pliku JPK lub później
  • Sprawdzanie dotyczy kontrahentów krajowych oraz wspólnotowych
  • Więcej o weryfikacji NIPów piszemy w blogu FINKA

  2.Wysyłanie JPK: umożliwiono wysyłanie JPK bezpośrednio z aplikacji FINKA. W obecnej wersji mogą skorzystać z tej funkcji posiadacze certyfikowanego podpisu elektronicznego.

  3.Przeglądanie i scalanie JPK. Uruchomiono dodatkowo płatny moduł scalania JPK. Pozwala on na dołączenie do JPK-VAT dowolnego innego pliku JPK-VAT.

  • Tryb ten stosuje się np. w przypadku, gdy w oddziałach firmy rejestruje się transakcje i przysyła częściowe JPK do centrali. Program pozwala na jednoczesne dopisanie transakcji z przysłanego JPK i usunięcie zapisu reprezentującego zbiorcze obroty oddziału, jeśli taki został wpisany do ewidencji.
  • Moduł umożliwia także odczytanie JPK-VAT pochodzącego z dowolnego źródła i przejrzenie zawartości w czytelnej postaci

  4.W JPK wprowadzono proporcjonalne zmniejszanie kwot netto i VAT w przypadku częściowego odliczania VAT. W poprzednich wersjach programu generowano rekord "VAT nie podlegającego odliczeniu" i kwoty VAT w JPK w obu przypadkach są prawidłowe.

  5. Zaliczki podatkowe PIT i CIT: dostosowano program do zasady, że można nie płacić zaliczek do 1000 zł. Zasada ta obowiązuje od stycznia 2018. Więcej o małych zaliczkach PIT i CIT piszemy w blogu FINKA

  6. Nowy podatek od budynków o wartości ponad 10 mln zł. Dostosowano liczenia zaliczek PIT i CIT tak, by uwzględnić odejmowanie podatku od budynków. Zmniejszanie zaliczek dotyczy danego miesiąca lub kwartału - nie zmniejsza się zaliczek PIT lub CIT o podatek od budynków za inne okresy.

  7. Wprowadzono dewizowe wezwania do uzgodnienia sald.

  8. Nowy wzór Bilansu i rachunku zysków i strat dla fundacji i stowarzyszeń.
  Wprowadzono nowy wzór bilansu, dotyczący jednostek NGO - niezależnie od tego, czy są jednostkami pożytku publicznego i czy prowadzą również działalność gospodarczą.

  • Jednostki takie mogą sporządzać bilans na zasadach ogólnych lub według nowego wzoru "dla fundacji i stowarzyszeń".
  • Zgodnie z nowelizacją ustawy o rachunkowości od 2018r nie mogą one już sporządzać "bilansu mikro bez działalności gospodarczej" - stąd odpowiednie oznaczenie tego punktu menu
  • Przy otwieraniu nowego roku lub nowej firmy można wybrać "plan kont dla fundacji i stowarzyszeń" - wówczas program wpisze plan kont wraz z zapisami przyporządkowującymi konta do odpowiednich punktów nowego bilansu.

  FINKA-FK WINDOWS 10.4 | 18-12-2017

  1.Wprowadzono nową wersję formularza CIT-8(25), wraz z załącznikami i z wysyłką elektroniczną.

  2.Jednolity Plik Kontrolny: zrealizowano nową wersję JPK-VAT(3), obowiązującą od stycznia 2018.

  3.Tabele kursowe globalne - z panelu startowego uruchomiono możliwość zbiorczego pobierania tabel kursowych dla wskazanych firm z dowolnego okresu czasu (w obrębie roku kalendarzowego). Nowa funkcjonalność jest dostępna dla licencji TABKURSGLOBAL.

  4.Indywidualne konta ZUS. W związku z tym, iż z początkiem roku 2018 nastąpi zmiana w systemie opłacania składek ZUS dla przedsiębiorców, zgodnie z którą każdy przedsiębiorca winien otrzymać z ZUS indywidualny numer konta do wpłat ZUS wprowadziliśmy modyfikacje przy wystawianiu przelewów:

  • indywidualny numer konta otrzymany z ZUS można wprowadzić:
          - dla płatnika - osoby fizycznej: na ekranie danych osoby (menu Słowniki - Lista osób), na zakładce ZUS, PDOF
          - dla płatnika - spółki: w menu Administracja - Dane firmy, na zakładce Dane do ZUS
  • Wywołanie przelewu "ZUS" lub "ZUS od firmy" od 2018r. oznacza utworzenie przelewu na indywidualne konto wpisane dla osoby lub firmy.
          - należy tam podać ogólną sumę składek, bez podziału na społeczne, zdrowotne i FP+FGŚP.
          - przelew taki realizuje się za pomoca zwykłego blankietu, nie jak dotychczas na specjalnym blankiecie przelewu do ZUS

  5. Wprowadzanie dewizowych zakupów i sprzedaży VAT: wprowadzono zmianę trybu liczenia kwoty VAT w PLN. Możliwe sa dwa tryby, różniące się z powodu stosowanych zaokrągleń:

  • (A) VAT PLN = netto w dewizach razy kurs razy stawka.
  • (B) VAT PLN = VAT w dewizach razy kurs, lub
  • Domyślny jest tryb (A)
  • Użytkownik może go zmienić od wybranej daty w menu ->Parametry lokalne -> Tryb liczenia VAT PLN wg dewiz.

  6. Na potrzeby archiwizacji większych baz danych, uruchomiono wykonywanie kopii danych z pominięciem kompresji plików.

  • Zalecamy wykonywanie kopii danych w dotychczasowym trybie - z odznaczonym parametrem 'Kopia nieskompresowana'.
  • Wykonywanie kopii danych bez kompresji jest przydatne przy plikach baz o rozmiarze powyżej 500MB, dla których mógł wystąpić błąd podczas wykonywania kopii danych.
  • Tak wykonana kopia danych może zostać odtworzona w programie po wybraniu typu plików 'Nieskompresowane pliki (*.fbk)' podczas wskazywania pliku do odtworzenia.

   7. Poprawiono eksport przelewów bankowych Videotel, w niektórych sytuacjach na końcu linii, zamiast '???' znaków specjalnych było wpisywane '??'.

   8. Poprawiono wydruk dla zestawienia 'Ewidencja zakupu wg przeznaczenia i stawek' - w podsumowaniu 'Brutto - Razem' - nie pobierała się kwota z wiersza 'Zakup STW 23%'.

   9. Dodatkowo wprowadzono szereg drobnych poprawek i usprawnień w zestawieniach handlowych, na panelu startowym i innych.

  FINKA-FK WINDOWS 10.3 | 31-08-2017

  1.Zastosowano nową wersję serwera ("silnika") bazy danych Firebird 2.5. Serwer ten jest bardziej niezawodny niż wcześniejsza wersja 2.0. Wyeliminowano także szereg problemów technicznych związanych z użytkowaniem różnych baz danych w tym samym komputerze.

  • Przy instalacji lokalnej (jednostanowiskowej) serwer Firebird 2.5 instaluje się samoczynnie wraz z instalacją programu FINKA.
  • Przy korzystaniu z komputera-serwera należy najpierw zainstalować serwer Firebird 2.5 na komputerze-serwerze a następnie sam program na komputerach-klientach.
  • Pierwsze uruchomienie nowej wersji programu związanie jest z podniesieniem baz danych, czyli danych poszczególnych firm i lat obsługiwanych przez program FINKA. Proces ten przebiega automatycznie, jednak może trwać od kilku minut do nawet godziny, zależnie od liczby obsługiwanych firm. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie tego procesu. Po zakończeniu nie można już cofnąć się do wcześniejszej wersji oprogramowania FINKA.

  2. Rozliczenia dewizowe w programie FINKA-FK.

  • Umożliwiono rozliczanie wielu transakcji dewizowych przez jedno księgowanie zapłaty lub rozliczenia.
  • Program oblicza różnice kursowe oddzielnie dla każdego z takich rozliczeń, przy czym:
   • Różnice te zostają zaksięgowane jedną zbiorczą kwotą
   • Szczegółowe wyliczenie różnic kursowych dostępne jest pod przyciskiem "Różnice kursowe - Pokaż"
   • W zestawieniach rozrachunków poszczególne różnice składowe stanowią rozliczenie poszczególnych transakcji.
  • Program ma wbudowany mechanizm rozliczania stanu złotowego transakcji do zera gdy wartość dewizowa zostanie rozliczona całkowicie.

  FINKA-FK WINDOWS 10.2 | 04-07-2017

  1. Program dostosowano do najnowszych wymogów przy wysyłaniu e-deklaracji (wprowadzono protokół TLS 1.2 wymagany przy wysyłaniu e-deklaracji na serwer produkcyjny Ministerstwa Finansów).

  FINKA-FK WINDOWS 10.1.e | 03-06-2017

  1. Ustawiono wersjonowanie bazy danych na potrzeby księgowania online PK z programu PlaWin.

  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl
  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się