Finka-FK Finanse i księgowość - Aktualne wersje programu

  FINKA-FK WINDOWS 10.4 | 18-12-2017

  1.Wprowadzono nową wersję formularza CIT-8(25), wraz z załącznikami i z wysyłką elektroniczną.

  2.Jednolity Plik Kontrolny: zrealizowano nową wersję JPK-VAT(3), obowiązującą od stycznia 2018.

  3.Tabele kursowe globalne - z panelu startowego uruchomiono możliwość zbiorczego pobierania tabel kursowych dla wskazanych firm z dowolnego okresu czasu (w obrębie roku kalendarzowego). Nowa funkcjonalność jest dostępna dla licencji TABKURSGLOBAL.

  4.Indywidualne konta ZUS. W związku z tym, iż z początkiem roku 2018 nastąpi zmiana w systemie opłacania składek ZUS dla przedsiębiorców, zgodnie z którą każdy przedsiębiorca winien otrzymać z ZUS indywidualny numer konta do wpłat ZUS wprowadziliśmy modyfikacje przy wystawianiu przelewów:

  • indywidualny numer konta otrzymany z ZUS można wprowadzić:
          - dla płatnika - osoby fizycznej: na ekranie danych osoby (menu Słowniki - Lista osób), na zakładce ZUS, PDOF
          - dla płatnika - spółki: w menu Administracja - Dane firmy, na zakładce Dane do ZUS
  • Wywołanie przelewu "ZUS" lub "ZUS od firmy" od 2018r. oznacza utworzenie przelewu na indywidualne konto wpisane dla osoby lub firmy.
          - należy tam podać ogólną sumę składek, bez podziału na społeczne, zdrowotne i FP+FGŚP.
          - przelew taki realizuje się za pomoca zwykłego blankietu, nie jak dotychczas na specjalnym blankiecie przelewu do ZUS

  5. Wprowadzanie dewizowych zakupów i sprzedaży VAT: wprowadzono zmianę trybu liczenia kwoty VAT w PLN. Możliwe sa dwa tryby, różniące się z powodu stosowanych zaokrągleń:

  • (A) VAT PLN = netto w dewizach razy kurs razy stawka.
  • (B) VAT PLN = VAT w dewizach razy kurs, lub
  • Domyślny jest tryb (A)
  • Użytkownik może go zmienić od wybranej daty w menu ->Parametry lokalne -> Tryb liczenia VAT PLN wg dewiz.

  6. Na potrzeby archiwizacji większych baz danych, uruchomiono wykonywanie kopii danych z pominięciem kompresji plików.

  • Zalecamy wykonywanie kopii danych w dotychczasowym trybie - z odznaczonym parametrem 'Kopia nieskompresowana'.
  • Wykonywanie kopii danych bez kompresji jest przydatne przy plikach baz o rozmiarze powyżej 500MB, dla których mógł wystąpić błąd podczas wykonywania kopii danych.
  • Tak wykonana kopia danych może zostać odtworzona w programie po wybraniu typu plików 'Nieskompresowane pliki (*.fbk)' podczas wskazywania pliku do odtworzenia.

   7. Poprawiono eksport przelewów bankowych Videotel, w niektórych sytuacjach na końcu linii, zamiast '???' znaków specjalnych było wpisywane '??'.

   8. Poprawiono wydruk dla zestawienia 'Ewidencja zakupu wg przeznaczenia i stawek' - w podsumowaniu 'Brutto - Razem' - nie pobierała się kwota z wiersza 'Zakup STW 23%'.

   9. Dodatkowo wprowadzono szereg drobnych poprawek i usprawnień w zestawieniach handlowych, na panelu startowym i innych.

  FINKA-FK WINDOWS 10.3 | 31-08-2017

  1.Zastosowano nową wersję serwera ("silnika") bazy danych Firebird 2.5. Serwer ten jest bardziej niezawodny niż wcześniejsza wersja 2.0. Wyeliminowano także szereg problemów technicznych związanych z użytkowaniem różnych baz danych w tym samym komputerze.

  • Przy instalacji lokalnej (jednostanowiskowej) serwer Firebird 2.5 instaluje się samoczynnie wraz z instalacją programu FINKA.
  • Przy korzystaniu z komputera-serwera należy najpierw zainstalować serwer Firebird 2.5 na komputerze-serwerze a następnie sam program na komputerach-klientach.
  • Pierwsze uruchomienie nowej wersji programu związanie jest z podniesieniem baz danych, czyli danych poszczególnych firm i lat obsługiwanych przez program FINKA. Proces ten przebiega automatycznie, jednak może trwać od kilku minut do nawet godziny, zależnie od liczby obsługiwanych firm. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie tego procesu. Po zakończeniu nie można już cofnąć się do wcześniejszej wersji oprogramowania FINKA.

  2. Rozliczenia dewizowe w programie FINKA-FK.

  • Umożliwiono rozliczanie wielu transakcji dewizowych przez jedno księgowanie zapłaty lub rozliczenia.
  • Program oblicza różnice kursowe oddzielnie dla każdego z takich rozliczeń, przy czym:
   • Różnice te zostają zaksięgowane jedną zbiorczą kwotą
   • Szczegółowe wyliczenie różnic kursowych dostępne jest pod przyciskiem "Różnice kursowe - Pokaż"
   • W zestawieniach rozrachunków poszczególne różnice składowe stanowią rozliczenie poszczególnych transakcji.
  • Program ma wbudowany mechanizm rozliczania stanu złotowego transakcji do zera gdy wartość dewizowa zostanie rozliczona całkowicie.

  FINKA-FK WINDOWS 10.2 | 04-07-2017

  1. Program dostosowano do najnowszych wymogów przy wysyłaniu e-deklaracji (wprowadzono protokół TLS 1.2 wymagany przy wysyłaniu e-deklaracji na serwer produkcyjny Ministerstwa Finansów).

  FINKA-FK WINDOWS 10.1.e | 03-06-2017

  1. Ustawiono wersjonowanie bazy danych na potrzeby księgowania online PK z programu PlaWin.

  FINKA-FK WINDOWS 10.1.d | 12-05-2017

  1. Poprawiono edycję projektów w dokumentach księgowych dla dokumentów pochodzących z importu danych. 

  2. Poprawiono wydruk dokumentu księgowego przy długich opisach księgowych 

  3. Poprawiono import pozycji 'Przelew do US' oraz 'Przelew do ZUS' dla importu Wyciągów Bankowych w iPKO.

  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl
  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się