Finka-FK Finanse i księgowość - Aktualne wersje programu

FINKA-FK WINDOWS 9.1.a | 03-03-2016

1. Zwiększono elastyczność liczenia prewspółczynnika VAT, dodanego w wersji 9.1. Użytkownik może wybrać odpowiednią opcję zależnie od tego, jakie wartości wpisywane są do ewidencji jako "niepodlegające pod VAT". 

Na zakładce "Obliczenie" w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K użytkownik może wybrać, czy "sprzedaż niepodlegającą pod VAT": 

· wliczać do prewspółczynnika - gdy wartości te reprezentują działalność nie będącą działalnością gospodarczą 

· wliczać do współczynnika - gdy wartości te reprezentują część działalności gospodarczej 

· nie wliczać - gdy w ewidencji funkcjonują wartości nie stanowiące obrotów firmy. 

2. Dokonano kilku drobnych poprawek do konwersji formularza ŁOW-1 z DOS. 

FINKA-FK WINDOWS 9.0 | 01-02-2016

1. Wprowadzono nowe wersje formularzy: 

· CIT-8(23) wraz załącznikami CIT-8/O, CIT-D, CIT-ST, SSE-R, SPR-MT. Wartości z tych załączników są pobierane automatycznie do CIT-8 

· VAT-7 (16), VAT-7K (10) , VAT-7D (7) 

· PIT-8C(8) 

· Zrealizowano także wysyłanie elektroniczne tych formularzy według najnowszych wzorów opublikowanych na serwerze Ministerstwa Finansów, 

· Program FINKA wybiera automatycznie wersję formularza odpowiednio do roku wybranego przez Użytkownika, 

· W przypadku wysyłania korekt do tych formularzy, zgodnie z nowymi zasadami dołączanie uzasadnienia przyczyn korekty ORD-ZU jest nieobowiązkowe. Wobec tego jeśli Użytkownik nie wypełni tego uzasadnienia, to nie zostanie ono wysłane. 

2. Wprowadzono Pasek Narzędziowy z przyciskami aktywnymi (Toolbar) - widoczny w głównym oknie ekranu, na górze. 
Pozwala na szybsze - bezpośrednie uruchamianie najczęściej używanych funkcji bez potrzeby zagłębiania się w strukturę menu programu. 

Użytkownik może dowolnie definiować pasek narzędziowy w menu: 
-> Administracja -> Szybkie uruchamianie (przyciski) 

3. Rozszerzono mechanizm schematów księgowania: obecnie schematy obejmują także dekretacje dewizowe. 

4. Wprowadzono nowy uniwersalny system SPRAWOZDAŃ DEFINIOWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA. Pozwala on m.in. na zdefiniowanie sprawozdań: 
· Obrotów i sald wybranych kont w różnych konfiguracjach, w tym z czynnościami dodawania, odejmowania itp. 
· Porównania przychodów z kosztami, kwotowo oraz jako procent nadwyżki przychodów nad kosztami 
· Porównania przychodów z różnych działów lub rodzajów działalności formy 
· Udziału poszczególnych miesięcy w obrotach rocznych 
· Planu przychodów, kosztów lub innych wartości 
· Porównania przychodów i/lub kosztów z planem 

· i inne. 

Do definiowania i wykonywania sprawozdań służy menu: 
-> Zestawienia -> Definiowanie dodatkowych sprawozdań 
oraz -> Zestawienia -> Sporządzanie dodatkowych sprawozdań 

Mechanizm sprawozdań definiowanych dostępny jest przy pełnej wersji licencji "FK PRO"

Tryb definiowania wraz z przykładami jest obszernie opisany w Pomocy do programu, rozdział "Sprawozdania definiowane". 

5. Opracowano nowy, wygodniejszy format formularzy dla kół łowieckich

· ŁOW - 1 
· ŁOW - Sprawozdanie z wykonania budżetu 
· ŁOW - Wpływy i wydatki dla obwodów
· ŁOW - Informacja dodatkowa do bilansu 

6. Dodano import Wyciągów bankowych dla
· Raiffeisen (format MT940)
· CitiHandlowy (format csv) 
· BPH (format csv)

7. Kalkulator odsetkowy uzupełniono o nowe rodzaje odsetek wprowadzonych od 2016r. Obecnie obejmuje on: 

· Odsetki podatkowe z podziałem na:
- podstawowe
- obniżone
- podwyższone 

· Odsetki zwykłe z podziałem na:
- odsetki za opóźnienie w transakcjach między podmiotami gospodarczymi 
- odsetki ustawowe zwykłe 

8. Ponadto w wersji 9.0 programu FINKA-FK wprowadzono inne modyfikacje i ulepszenia, między innymi:

· na przelewach włączono drukowanie kwoty 'Słownie', 
· zaktualizowano adresy Urzędów Skarbowych, 
· zmieniono nazewnictwo 'Zaliczka PDOF (PIT-5, PIT-5L)' na 'Zaliczka PDOF (PIT-36, PIT-36L)', 
· zmieniono nazewnictwo formularza 'CIT-2' na 'Zaliczka PDOP (CIT-8)'. 

© 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl