Finka-FK Finanse i księgowość - Aktualne wersje programu

  FINKA-FK WINDOWS 9.4 | 30-12-2016

  1. Opracowano nowe, rozszerzone formaty Bilansu oraz Rachunku zysków i strat 

  2. Wprowadzono nowy "Bilans i rachunek zysków i strat dla jednostek małych" 

  3. Dodatkowo: · Dla raportów kasowych umożliwiono usuwanie raportów kasowych zerowych z przenumerowaniem kolejnych raportów, przy czym taka czynność jest nieodwracalna; 

  · na liście dokumentów kasowych z raportu kasowego dodano kolumnę Lp. 

  · umożliwiono usuwanie jednocześnie kilku dokumentów kasowych; 

  · dodano import Wyciągów bankowych: o z PKO BP Biznes 
  o z BGŻ BNP Paribas 

  · włączono eksport Ewidencji VAT z danych FK; 

  · zoptymalizowano księgowanie dokumentów, usuwanie dokumentów przy bardzo dużych danych; 

  · dodano parametr 'Czy automatycznie numerować zapisy ewidencji VAT' - po ustawieniu wartości tego parametru na "Nie" Ewidencja VAT nie będzie automatycznie numerowana przy każdej bieżącej zmianie w ewidencji, w związku z czym bieżąca praca przy bardzo dużych danych powinna być szybsza i wygodniejsza. Oczywiście ręcznie można uruchomić przenumerowanie ewidencji VAT w punkcie: 

  -> Administracja 
  -> przenumerowanie Ewidencji VAT 

  Domyślnie parametr ma wartość "Tak" -> przy tym ustawieniu numerowanie ewidencji działa jak dotychczas.

  FINKA-FK WINDOWS 9.3.a | 09-09-2016

  1. Przywrócono możliwość wysyłania elektronicznego załącznika ORD-ZU dla korekty deklaracji VAT-7 w wersji 16.

  FINKA-FK WINDOWS 9.3 | 16-08-2016

  1. Dostosowano program do emisji danych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego, zgodnego z wymaganiami Ministerstwa Finansów. 

  Aby wygenerować Jednolity plik, należy wywołać menu: 
  -> Formularze 
  -> Jednolity Plik Kontrolny - INS Dodaj. 

  Następnie: 

  · Wybieramy rodzaj pliku: 
  - JPK - VAT : ewidencja zakupu i sprzedaży VAT (obie ewidencje znajdą się w jednym pliku) 
  - JPK - KR : księgi rachunkowe (pełna księgowość) . Plik zawiera zestawienie obrotów i sald oraz listę księgowań. 
  - JPK - WB : wyciag bankowy. Plik zawiera operacje bankowe według księgowań z wybranego konta. 

  · Wybieramy okres, za który należy sporządzić plik 

  · Po F3 - dalej program wyświetla pytania dotyczące uzupełnienia danych, które są wymagane w formacie JPK, lecz brak ich danych wpisanych do programu. Na przykład w razie braku adresu kontrahenta w którejś z pozycji ewidencji zakupu VAT program zapyta, co wpisać w to miejsce. 

  · Po uzupełnieniu tego ekranu wciskamy F5 i program FINKA generuje i zapisuje na dysku oraz w bazie danych Jednolity Plik z możliwością wysyłki elektronicznej. 

  Lista wygenerowanych plików dostępna jest w menu Formularze - Jednolity Plik Kontrolny, wraz z szczegółowymi komunikatami dotyczącymi danych zamieszczonych w tym pliku. 

  Uwaga dotycząca JPK-VAT i deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D: Według informacji MF wymagana jest pełna (co do grosza) zgodność JPK-VAT z deklaracją VAT. Wobec tego: 

  · Jeśli za dany okres będzie składana deklaracja, to należy najpierw wygenerować deklarację, a następnie jednolity plik 

  · Na ekranie JPK program zapyta, czy ująć zaokrąglenia według deklaracji - jeśli tak, to FINKA, zgodnie z zaleceniami MF, utworzy dodatkowe pozycje obejmujące kwoty zaokrągleń. 

  Wysyłanie Jednolitego Pliku. Obecna wersja FINKA-FK zapisuje plik na dysku i można go wysłać na nośniku lub za pośrednictwem aplikacji udostępnionej prze MF. 

  · Tryb bezpośredniego wysyłania elektronicznego musi zostać dopracowany ze strony MF [stan na 08.08.2016] i w następnej kolejności będzie możliwe wysyłanie pliku z aplikacji. 

  2. Nowe wzory deklaracji VAT-7(17), VAT-7K(11) i VAT-7D(8)

  Wzory te, obowiązują od miesiąca 08.2016 lub od III kwartału 2016; 

  3. Dodano możliwość pobierania danych początkowych w menu: 

  -> Administracja
  -> Pobieranie danych początkowych: 

  · z innych programów Finka 

  · z pliku Excel lub CSV 

  Pobieranie danych:
  - Kontrahentów
  - Osób
  - Planu Kont

  Import ma służyć zainicjowaniu danych w nowej firmie.

  FINKA-FK WINDOWS 9.2 | 05-05-2016

  1. Dokonano optymalizacji i znacznego przyspieszenia generowania większości zestawień księgowych. 

  2. Opracowano nowy format sprawozdania F-01/I-01 obowiązujący od roku 2016. 

  3. Dodano import wyciągów bankowych z PKO BP Biznes. 

  4. Wprowadzono kilka drobnych, kosmetycznych poprawek w deklaracji VAT-7, dotyczących działania prewspółczynnika VAT. 

  FINKA-FK WINDOWS 9.1.a | 03-03-2016

  1. Zwiększono elastyczność liczenia prewspółczynnika VAT, dodanego w wersji 9.1. Użytkownik może wybrać odpowiednią opcję zależnie od tego, jakie wartości wpisywane są do ewidencji jako "niepodlegające pod VAT". 

  Na zakładce "Obliczenie" w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K użytkownik może wybrać, czy "sprzedaż niepodlegającą pod VAT": 

  · wliczać do prewspółczynnika - gdy wartości te reprezentują działalność nie będącą działalnością gospodarczą 

  · wliczać do współczynnika - gdy wartości te reprezentują część działalności gospodarczej 

  · nie wliczać - gdy w ewidencji funkcjonują wartości nie stanowiące obrotów firmy. 

  2. Dokonano kilku drobnych poprawek do konwersji formularza ŁOW-1 z DOS. 

  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl
  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się