Finka-FK Finanse i księgowość - Aktualne wersje programu

  FINKA-FK WINDOWS 11.1 | 20-02-2018

  1. Dla wygody Użytkowników wysyłających JPK-VAT wprowadzono nowe zestawienie, łączące wartości z ewidencji, deklaracji VAT i JPK.

  · Zestawienie wywołuje się w menu -> Zestawienia -> VAT -> Ewidencja zakupu - wartości do deklaracji VAT i do JPK

  · Służy ono do sprawdzenia, jaka część kwot netto i VAT z ewidencji zakupów jest ujmowana w deklaracji i w JPK - różnice występują przy odliczeniach częściowych, a także przy zapisach "bez odliczeń"
   
  · Zestawienie zawiera kolumny z wartościami z ewidencji oraz wartościami branymi do deklaracji VAT i do JPK.

  · Wartości w zestawienu pochodzą z aktualnego stanu ewidencji i Użytkownik może łatwo sprawdzić, czy sumy zestawienia zgadzają się z sumami JPK oraz z deklaracją VAT

  2. Poprawiono problem, który mógł wystąpić  w wyliczeniach zaliczek CIT (menu Zaliczki PDOP) w poprzedniej wersji programu
   
  · Użytkownik nie musi tu podejmować żadnych czynności, poprawienie następuje automatycznie

  3. Przywrócono właściwe ustalanie wersji formularza CIT-8 podczas tworzenia i edycji.

  · Występowało w szczególnych przypadkach przy nierównym roku obrotowym;

  4. Dodano wykrywanie sytuacji i komunikat w przypadku, gdy w wyliczeniach zaliczek CIT za dany okres wartość "podatku zapłaconego wcześniej" nie zgadza się z sumą poprzednich zapisów. W takim przypadku należy poprawić wyliczenie zaliczki - chyba, że Użytkownik celowo wpisał inną kwotę.
   
  5. Poprawiono problem występujący w menu Ewidencja VAT-Korekty obowiązkowe, przy ręcznej edycji korekty
   
  · Korekty obowiązkowe, zmieniające odliczenia VAT, dotyczą jedynie firm prowadzących sprzedaż zwolnioną z VAT oraz opodatkowaną VATem

  · Problem był poprzednio sygnalizowany przez program i nie pozwalał na zmianę ręczną.

  FINKA-FK WINDOWS 11.0.c | 10-02-2018

  1. Poprawiono wysyłanie elektroniczne formularza CIT-8 w wersji 25.
   
  ·    Poprzednia wersja programu mogła nieprawidłowo przekazać kwotę "do zapłaty" lub "nadpłatę".
   
  ·    W razie wystąpienia takiej sytuacji program wyświetla czytelny komunikat o potrzebie wysłania korekty CIT-8


  2. Poprawiono wysyłanie elektroniczne załacznika CIT-8/O do formularza CIT-8 w wersji 25
   
  ·    Problem występował jedynie w sytuacji, gdy w CIT-8/O Użytkownik wypełnił część B.2. "Odliczenia od dochodu strat z lat ubiegłych".
   

  3. Poprawiono weryfikację wspólnotowych numerów NIP w drodze dostępu programu FINKA do serwisu VIES.
   
  ·    Problem występował jeśli w nazwie lub adresie kontrahenta występowały znaki obcojęzyczne.


  4. Poprawiono działanie dodatkowo instalowanego modułu "Przeglądanie i scalanie JPK".
   
  ·    W tym module poprawiono odczytywanie JPK-VAT w wersji 3. Poprzednia wersja mogła odówić odczytania danych, natomiast nie było ryzyka odczytania ich z nieprawidłową treścią.

  FINKA-FK WINDOWS 11.0.b | 07-02-2018

  1. Wprowadzono modyfikację dotyczącą sytuacji, gdy firma prowadzi sprzedaż opodatkowaną VAT oraz zwolnioną z VAT.

  • W deklaracji VAT program wylicza wówczas współczynnik odliczenia VAT na podstawie proporcji sprzedaży z ubiegłego roku. W obecnej wersji do tej proporcji wlicza się także sprzedaż krajową objętą odwrotnym obciążeniem VAT.

  FINKA-FK WINDOWS 11.0.a | 01-02-2018

  1. Zaktualizowano generowanie JPK-VAT (3) zgodnie z ogłoszoną niedawno zmianą struktury tego pliku.

  FINKA-FK WINDOWS 11.0 | 01-02-2018

  [wersja programu FINKA-FK 11.0 dostępna od 01.02.2018]

  1.Zrealizowano weryfikację NIP kontrahentów. Weryfikację można wywołać podczas generowania JPK, a także później lub wcześniej. Na przykład może to nastąpić podczas księgowania - odpowiedni przycisk znajduje się także na ekranie zapisu VAT.

  • Program przechowuje wyniki weryfikacji (podatnik czynny / nieczynny) wraz z datą weryfikacji
  • Listę weryfikacji można wydrukować wraz z utworzeniem pliku JPK lub później
  • Sprawdzanie dotyczy kontrahentów krajowych oraz wspólnotowych
  • Więcej o weryfikacji NIPów piszemy w blogu FINKA

  2.Wysyłanie JPK: umożliwiono wysyłanie JPK bezpośrednio z aplikacji FINKA. W obecnej wersji mogą skorzystać z tej funkcji posiadacze certyfikowanego podpisu elektronicznego.

  3.Przeglądanie i scalanie JPK. Uruchomiono dodatkowo płatny moduł scalania JPK. Pozwala on na dołączenie do JPK-VAT dowolnego innego pliku JPK-VAT.

  • Tryb ten stosuje się np. w przypadku, gdy w oddziałach firmy rejestruje się transakcje i przysyła częściowe JPK do centrali. Program pozwala na jednoczesne dopisanie transakcji z przysłanego JPK i usunięcie zapisu reprezentującego zbiorcze obroty oddziału, jeśli taki został wpisany do ewidencji.
  • Moduł umożliwia także odczytanie JPK-VAT pochodzącego z dowolnego źródła i przejrzenie zawartości w czytelnej postaci

  4.W JPK wprowadzono proporcjonalne zmniejszanie kwot netto i VAT w przypadku częściowego odliczania VAT. W poprzednich wersjach programu generowano rekord "VAT nie podlegającego odliczeniu" i kwoty VAT w JPK w obu przypadkach są prawidłowe.

  5. Zaliczki podatkowe PIT i CIT: dostosowano program do zasady, że można nie płacić zaliczek do 1000 zł. Zasada ta obowiązuje od stycznia 2018. Więcej o małych zaliczkach PIT i CIT piszemy w blogu FINKA

  6. Nowy podatek od budynków o wartości ponad 10 mln zł. Dostosowano liczenia zaliczek PIT i CIT tak, by uwzględnić odejmowanie podatku od budynków. Zmniejszanie zaliczek dotyczy danego miesiąca lub kwartału - nie zmniejsza się zaliczek PIT lub CIT o podatek od budynków za inne okresy.

  7. Wprowadzono dewizowe wezwania do uzgodnienia sald.

  8. Nowy wzór Bilansu i rachunku zysków i strat dla fundacji i stowarzyszeń.
  Wprowadzono nowy wzór bilansu, dotyczący jednostek NGO - niezależnie od tego, czy są jednostkami pożytku publicznego i czy prowadzą również działalność gospodarczą.

  • Jednostki takie mogą sporządzać bilans na zasadach ogólnych lub według nowego wzoru "dla fundacji i stowarzyszeń".
  • Zgodnie z nowelizacją ustawy o rachunkowości od 2018r nie mogą one już sporządzać "bilansu mikro bez działalności gospodarczej" - stąd odpowiednie oznaczenie tego punktu menu
  • Przy otwieraniu nowego roku lub nowej firmy można wybrać "plan kont dla fundacji i stowarzyszeń" - wówczas program wpisze plan kont wraz z zapisami przyporządkowującymi konta do odpowiednich punktów nowego bilansu.
  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl
  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się