Finka-FK Finanse i księgowość - Aktualne wersje programu

FINKA-FK WINDOWS 10.0.b | 05-04-2017

1. Dołączenie danych przykładowych do instalacji programu. 

2. Poprawiono tworzenie nowych analityk dla kont księgowych przy imporcie dokumentów.

FINKA-FK WINDOWS 10.1.a | 22-03-2017

1. Konwersję danych z programu Finka DOS dostosowano do zrealizowanych bilansów za r.2016: pełnego i uproszczonego oraz rachunku porównawczego i kalkulacyjnego.

FINKA-FK WINDOWS 10.1 | 06-03-2017

1. Zaktualizowano formularze bilansów dla firm Mikro oraz jednostek Mikro bez działalności gospodarczej do obowiązujących przepisów. 

2. Opracowano nowy wzór F-01/I-01 obowiązujący od roku 2017

3. Zmieniono generowanie formularza CIT-8 przy nierównym roku obrotowym -> wersja (24) formularza jest teraz generowana za rok 2016, o ile rok obrotowy firmy zaczyna się nie wcześniej niż 01.01.2016. W przeciwnym wypadku generowana jest poprzednia wersja formularza CIT-8 (23). 

4. Na zestawieniach FK przywrócono w kryteriach opcję wyboru kont z "Z analitykami pierwszego poziomu". 

5. Na wydruku zestawienia VAT "Ewidencja zakupu VAT według przeznaczenia zakupu i stawek" poprawiono sumowanie kwoty brutto. 

6. Dodano import Wyciągów Bankowych z banku WBS Twój biznes.

FINKA-FK WINDOWS 10.0.B | 23-02-2017

1. W imporcie dokumentów do Finka-FK uzupełniono informacje otrzymane w buforze danych: dla zakup VAT - 'dotyczy sprzedaży' oraz 'czy zakup środka trwałego'; 

2. Na wydruku VAT-UE i VAT-UEK włączono wydruk nr telefonu i daty wypełnienia; 

3. Poprawiono duplikowanie dokumentów księgowych z zapisem VAT - dla dokumentów, które były zmieniane, a następnie duplikowane nie wpisywał się automatycznie zapis VAT;

FINKA-FK WINDOWS 10.0.a | 14-02-2017

1. Poprawiono sprawdzanie uprawnień użytkownika dla księgowań dewizowych.

© 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl