Finka-FK Finanse i księgowość - Aktualne wersje programu

  FINKA-FK WINDOWS 11.1.a | 26-03-2018

  1. Uzupełniono procedurę tworzenia JPK w sytuacji, gdy deklaracja VAT ma wypełnione jedno z pól 36 - 39.
   
  · W poprzedniej wersji programu w takim przypadku mogła nie udać się wysyłka JPK, lecz nie było ryzyka wysłania nieprawidłowych danych. 

  FINKA-FK WINDOWS 11.1 | 20-02-2018

  1. Dla wygody Użytkowników wysyłających JPK-VAT wprowadzono nowe zestawienie, łączące wartości z ewidencji, deklaracji VAT i JPK.

  · Zestawienie wywołuje się w menu -> Zestawienia -> VAT -> Ewidencja zakupu - wartości do deklaracji VAT i do JPK

  · Służy ono do sprawdzenia, jaka część kwot netto i VAT z ewidencji zakupów jest ujmowana w deklaracji i w JPK - różnice występują przy odliczeniach częściowych, a także przy zapisach "bez odliczeń"
   
  · Zestawienie zawiera kolumny z wartościami z ewidencji oraz wartościami branymi do deklaracji VAT i do JPK.

  · Wartości w zestawienu pochodzą z aktualnego stanu ewidencji i Użytkownik może łatwo sprawdzić, czy sumy zestawienia zgadzają się z sumami JPK oraz z deklaracją VAT

  2. Poprawiono problem, który mógł wystąpić  w wyliczeniach zaliczek CIT (menu Zaliczki PDOP) w poprzedniej wersji programu
   
  · Użytkownik nie musi tu podejmować żadnych czynności, poprawienie następuje automatycznie

  3. Przywrócono właściwe ustalanie wersji formularza CIT-8 podczas tworzenia i edycji.

  · Występowało w szczególnych przypadkach przy nierównym roku obrotowym;

  4. Dodano wykrywanie sytuacji i komunikat w przypadku, gdy w wyliczeniach zaliczek CIT za dany okres wartość "podatku zapłaconego wcześniej" nie zgadza się z sumą poprzednich zapisów. W takim przypadku należy poprawić wyliczenie zaliczki - chyba, że Użytkownik celowo wpisał inną kwotę.
   
  5. Poprawiono problem występujący w menu Ewidencja VAT-Korekty obowiązkowe, przy ręcznej edycji korekty
   
  · Korekty obowiązkowe, zmieniające odliczenia VAT, dotyczą jedynie firm prowadzących sprzedaż zwolnioną z VAT oraz opodatkowaną VATem

  · Problem był poprzednio sygnalizowany przez program i nie pozwalał na zmianę ręczną.

  FINKA-FK WINDOWS 11.0.c | 10-02-2018

  1. Poprawiono wysyłanie elektroniczne formularza CIT-8 w wersji 25.
   
  ·    Poprzednia wersja programu mogła nieprawidłowo przekazać kwotę "do zapłaty" lub "nadpłatę".
   
  ·    W razie wystąpienia takiej sytuacji program wyświetla czytelny komunikat o potrzebie wysłania korekty CIT-8


  2. Poprawiono wysyłanie elektroniczne załacznika CIT-8/O do formularza CIT-8 w wersji 25
   
  ·    Problem występował jedynie w sytuacji, gdy w CIT-8/O Użytkownik wypełnił część B.2. "Odliczenia od dochodu strat z lat ubiegłych".
   

  3. Poprawiono weryfikację wspólnotowych numerów NIP w drodze dostępu programu FINKA do serwisu VIES.
   
  ·    Problem występował jeśli w nazwie lub adresie kontrahenta występowały znaki obcojęzyczne.


  4. Poprawiono działanie dodatkowo instalowanego modułu "Przeglądanie i scalanie JPK".
   
  ·    W tym module poprawiono odczytywanie JPK-VAT w wersji 3. Poprzednia wersja mogła odówić odczytania danych, natomiast nie było ryzyka odczytania ich z nieprawidłową treścią.

  FINKA-FK WINDOWS 11.0.b | 07-02-2018

  1. Wprowadzono modyfikację dotyczącą sytuacji, gdy firma prowadzi sprzedaż opodatkowaną VAT oraz zwolnioną z VAT.

  • W deklaracji VAT program wylicza wówczas współczynnik odliczenia VAT na podstawie proporcji sprzedaży z ubiegłego roku. W obecnej wersji do tej proporcji wlicza się także sprzedaż krajową objętą odwrotnym obciążeniem VAT.

  FINKA-FK WINDOWS 11.0.a | 01-02-2018

  1. Zaktualizowano generowanie JPK-VAT (3) zgodnie z ogłoszoną niedawno zmianą struktury tego pliku.

  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl
  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się