Finka-KPR Księga przychodów i rozchodów - Aktualne wersje programu

  FINKA-KPR WINDOWS 8.2 | 31-08-2017

  1. Zastosowano nową wersję serwera ("silnika") bazy danych Firebird 2.5. Serwer ten jest bardziej niezawodny niż wcześniejsza wersja 2.0. Wyeliminowano także szereg problemów technicznych związanych z użytkowaniem różnych baz danych w tym samym komputerze.

  • Przy instalacji lokalnej (jednostanowiskowej) serwer Firebird 2.5 instaluje się samoczynnie wraz z instalacją programu FINKA.
  • Przy korzystaniu z komputera-serwera należy najpierw zainstalować serwer Firebird 2.5 na komputerze-serwerze a następnie sam program na komputerach-klientach.
  • Pierwsze uruchomienie nowej wersji programu związanie jest z podniesieniem baz danych, czyli danych poszczególnych firm i lat obsługiwanych przez program FINKA. Proces ten przebiega automatycznie, jednak może trwać od kilku minut do nawet godziny, zależnie od liczby obsługiwanych firm. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie tego procesu. Po zakończeniu nie można już cofnąć się do wcześniejszej wersji oprogramowania FINKA.

  2. Zmiany dotyczące wystawiania faktur dewizowych.

  • Doprecyzowano tryb wystawiania faktur dewizowych, dostępnych w pakietach FAKTURA-STANDARD i FAKTURA-PRO. Zmiany dotyczą szczegółów zaokrąglania przy przeliczaniu wartości faktury z dewiz na złote.
  • Obecnie kwotę VAT w złotych oblicza się według kwoty VAT w dewizach pomnożonej przez kurs, odpowiednio dopasowując sumę brutto - zgodnie z Ustawą o VAT, art. 106e u.11.
  • Dokumenty wystawione w poprzedniej wersji programu FINKA-KPR pozostają niezmienione.
  • Faktury korygujące wystawiane do tych wcześniejszych faktur liczone są także w poprzednim trybie.

  3. Wprowadzono nowe zestawienie handlowe: Sumy miesięczne sprzedaży i zakupu

  • Sumy te obejmują łączne wartości za poszczególne miesiące oraz podsumowanie ogólne
  • Można wybrać dodatkowo podział wg kontrahentów, asortymentów itp
  • Sumy miesięczne podawane są w PLN. Jeśli wystawiono dokumenty dewizowe, to w zestawieniu wliczone są ich wartości w PLN.

  4. Zrealizowano inne rozszerzenia w menu Zestawienia handlowe

  • Zestawienie sprzedaży wg dokumentów:
          - dla faktur dewizowych podawane są wartości w PLN i w dewizach, a także kurs przeliczenia faktury
          - pozostałe właściwości zestawienia, w tym wybór danych wg kontrahentów, asortymentów lub grup asortymentowych pozostaje bez zmian

  • Zestawienie zakupu wg dokumentów: zmiany analogiczne jak wyżej

  • Zestawienie sprzedaży wg asortymentów:
          - można wybrać PLN i różne waluty w tym samym zestawieniu
          - dla transakcji dewizowych podawane są wartości w PLN i w dewizach
          - można wybrać sortowanie rosnąco lub malejąco (lub inne)
          - można wybrać kilka pierwszych pozycji, np 10 artykułów z największymi obrotami

  • Zestawienie zakupu wg asortymentów: zmiany analogiczne jak wyżej

  • Zestawienie odbiorców z obrotami i dokumentami:
          - można wybrać PLN i różne waluty w tym samym zestawieniu
          - dla transakcji dewizowych podawane są wartości w PLN i w dewizach
          - można wybrać sortowanie rosnąco lub malejąco (lub inne)
          - można wybrać kilka pierwszych pozycji, np 10 artykułów z największymi obrotami

  • Zestawienie odbiorców z obrotami i dokumentami: zmiany analogiczne jak wyżej

  FINKA-KPR WINDOWS 8.1 | 04-07-2017

  1. Program dostosowano do najnowszych wymogów przy wysyłaniu e-deklaracji (wprowadzono protokół TLS 1.2 wymagany przy wysyłaniu e-deklaracji na serwer produkcyjny Ministerstwa Finansów).

  FINKA-KPR WINDOWS 8.0.d | 10-04-2017

  1. W wysyłaniu elektronicznym deklaracji VAT-7 uzupełniono pole dotyczące ilości załączników VAT-ZD.

  FINKA-KPR WINDOWS 8.0.c | 01-04-2017

  1. Dla korekt dewizowych mogła się źle wyliczyć wartość VAT w PLN. 
  Numery korekt, w których wystąpił opisany problem wyświetlą się w komunikacie po wywołaniu listy: 
  -> Korekty sprzedaży 

  Aby wartość na korekcie dewizowej została poprawnie przeliczona, należy wejść w edycję dokumentu i ponownie go zapamiętać.

  FINKA-KPR WINDOWS 8.0.b | 06-03-2017

  1. Na wydruku zestawienia VAT "Ewidencja zakupu VAT według przeznaczenia zakupu i stawek" poprawiono sumowanie kwoty brutto. 

  2. Na wydruku VAT-UE i VAT-UEK włączono wydruk nr telefonu i daty wypełnienia.

  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl
  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się