Finka-KPR Księga przychodów i rozchodów - Aktualne wersje programu

  FINKA-KPR WINDOWS 7.2.a | 09-09-2016

  1. Przywrócono możliwość wysyłania elektronicznego załącznika ORD-ZU dla korekty deklaracji VAT-7 w wersji 16. 

  2. W zestawieniach handlowych: 

  - Asortymentów wg dokumentów
  - Obrotów z odbiorcami / dostawcami

  wyłączono uwzględnianie w sumach kwot z dokumentów anulowanych.

  FINKA-KPR WINDOWS 7.2 | 16-08-2016

  1. Dostosowano program do emisji danych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego, zgodnego z wymaganiami Ministerstwa Finansów. 

  Aby wygenerować Jednolity plik, należy wywołać menu: 

  -> Formularze 
  -> Jednolity Plik Kontrolny - INS Dodaj. 

  Następnie: 

  · Wybieramy rodzaj pliku: - JPK - VAT : ewidencja zakupu i sprzedaży VAT (obie ewidencje znajdą się w jednym pliku)
  - JPK - FA : Faktury z pozycjami (faktury wystawione w programie KPR)
  - JPK - KPIR : Księga przychodów i rozchodów
  - JPK - EWP : ewidencja przychodów ryczałtowych 

  · Wybieramy okres, za który należy sporządzić plik 

  · Po F3 - dalej program wyświetla pytania dotyczące uzupełnienia danych, które są wymagane w formacie JPK, lecz brak ich danych wpisanych do programu. Na przykład w razie braku adresu kontrahenta w którejś z pozycji ewidencji zakupu VAT program zapyta, co wpisać w to miejsce. 

  · Po uzupełnieniu tego ekranu wciskamy F5 i program FINKA generuje i zapisuje na dysku oraz w bazie danych Jednolity Plik z możliwością wysyłki elektronicznej. 

  Lista wygenerowanych plików dostępna jest w menu Formularze - Jednolity Plik Kontrolny, wraz z szczegółowymi komunikatami dotyczącymi danych zamieszczonych w tym pliku. 

  Uwaga dotycząca JPK-VAT i deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D: Według informacji MF wymagana jest pełna (co do grosza) zgodność JPK-VAT z deklaracją VAT. Wobec tego: 

  · Jeśli za dany okres będzie składana deklaracja, to należy najpierw wygenerować deklarację, a następnie jednolity plik 

  · Na ekranie JPK program zapyta, czy ująć zaokrąglenia według deklaracji - jeśli tak, to FINKA, zgodnie z zaleceniami MF, utworzy dodatkowe pozycje obejmujące kwoty zaokrągleń. 

  Wysyłanie Jednolitego Pliku. Obecna wersja FINKA-FK zapisuje plik na dysku i można go wysłać na nośniku lub za pośrednictwem aplikacji udostępnionej prze MF. 

  · Tryb bezpośredniego wysyłania elektronicznego musi zostać dopracowany ze strony MF [stan na 08.08.2016] i w następnej kolejności będzie możliwe wysyłanie pliku z aplikacji. 

  2. Nowe wzory deklaracji VAT-7(17), VAT-7K(11) i VAT-7D(8)

  Wzory te, obowiązują od miesiąca 08.2016 lub od III kwartału 2016; 

  3. Dodano możliwość pobierania danych początkowych w menu: 

  -> Administracja 
  -> Pobieranie danych początkowych: 

  · z innych programów Finka 
  · z pliku Excel lub CSV 

  Pobieranie danych:
  - Kontrahentów
  - Osób
  - Asortymentów

  Import ma służyć zainicjowaniu danych w nowej firmie.

  FINKA-KPR WINDOWS 7.2 | 16-08-2016

  1. Dostosowano program do emisji danych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego, zgodnego z wymaganiami Ministerstwa Finansów. 

  Aby wygenerować Jednolity plik, należy wywołać menu: 

  -> Formularze 
  -> Jednolity Plik Kontrolny - INS Dodaj. 

  Następnie: 

  · Wybieramy rodzaj pliku: - JPK - VAT : ewidencja zakupu i sprzedaży VAT (obie ewidencje znajdą się w jednym pliku)
  - JPK - FA : Faktury z pozycjami (faktury wystawione w programie KPR)
  - JPK - KPIR : Księga przychodów i rozchodów
  - JPK - EWP : ewidencja przychodów ryczałtowych 

  · Wybieramy okres, za który należy sporządzić plik 

  · Po F3 - dalej program wyświetla pytania dotyczące uzupełnienia danych, które są wymagane w formacie JPK, lecz brak ich danych wpisanych do programu. Na przykład w razie braku adresu kontrahenta w którejś z pozycji ewidencji zakupu VAT program zapyta, co wpisać w to miejsce. 

  · Po uzupełnieniu tego ekranu wciskamy F5 i program FINKA generuje i zapisuje na dysku oraz w bazie danych Jednolity Plik z możliwością wysyłki elektronicznej. 

  Lista wygenerowanych plików dostępna jest w menu Formularze - Jednolity Plik Kontrolny, wraz z szczegółowymi komunikatami dotyczącymi danych zamieszczonych w tym pliku. 

  Uwaga dotycząca JPK-VAT i deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D: Według informacji MF wymagana jest pełna (co do grosza) zgodność JPK-VAT z deklaracją VAT. Wobec tego: 

  · Jeśli za dany okres będzie składana deklaracja, to należy najpierw wygenerować deklarację, a następnie jednolity plik 

  · Na ekranie JPK program zapyta, czy ująć zaokrąglenia według deklaracji - jeśli tak, to FINKA, zgodnie z zaleceniami MF, utworzy dodatkowe pozycje obejmujące kwoty zaokrągleń. 

  Wysyłanie Jednolitego Pliku. Obecna wersja FINKA-FK zapisuje plik na dysku i można go wysłać na nośniku lub za pośrednictwem aplikacji udostępnionej prze MF. 

  · Tryb bezpośredniego wysyłania elektronicznego musi zostać dopracowany ze strony MF [stan na 08.08.2016] i w następnej kolejności będzie możliwe wysyłanie pliku z aplikacji. 

  2. Nowe wzory deklaracji VAT-7(17), VAT-7K(11) i VAT-7D(8). 

  Wzory te, obowiązują od miesiąca 08.2016 lub od III kwartału 2016; 

  3. Dodano możliwość pobierania danych początkowych w menu: 

  -> Administracja 
  -> Pobieranie danych początkowych: 

  · z innych programów Finka 
  · z pliku Excel lub CSV 

  Pobieranie danych:
  - Kontrahentów
  - Osób
  - Asortymentów

  Import ma służyć zainicjowaniu danych w nowej firmie.

  FINKA-KPR WINDOWS 7.1 | 05-05-2016

  1. Wprowadzono nowy wzór KPiR - dodano kolumnę: Koszty działalności badawczo - rozwojowej 

  Związane jest to z ulgą na prace badawczo-rozwojowe (ulgą innowacyjną) opisaną w bazie wiedzy. Opis w PDF tutaj. 

  Nową kolumnę uwzględniono w: 

  · Wprowadzaniu zapisów KPR oraz KPR+VAT 
  · Wyszukiwaniu zapisów 
  · Zestawieniach KPR 
  · Klasyfikacjach KPR 
  · Wprowadzaniu dokumentów handlowych 

  2. Umożliwiono wystawienie deklaracji PIT-28 dla osoby bez nr NIP, posługującej się tylko nr PESEL. 

  3. Wprowadzono kilka drobnych, kosmetycznych poprawek w deklaracji VAT-7, dotyczących działania prewspółczynnika VAT.

  FINKA-KPR WINDOWS 8.0.b | 06-03-2016

  1. Na wydruku zestawienia VAT "Ewidencja zakupu VAT według przeznaczenia zakupu i stawek" poprawiono sumowanie kwoty brutto. 

  2. Na wydruku VAT-UE i VAT-UEK włączono wydruk nr telefonu i daty wypełnienia.

  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl
  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się