Finka-KPR Księga przychodów i rozchodów - Aktualne wersje programu

  FINKA-KPR WINDOWS 7.0 | 22-01-2016

  1. Wprowadzono nowe wersje formularzy: - VAT-7 (16), VAT-7K (10) , VAT-7D (7) - PIT-28 (19) 

  · Zrealizowano także wysyłanie elektroniczne tych formularzy według najnowszych wzorów opublikowanych na serwerze Ministerstwa Finansów, 

  · Program FINKA wybiera automatycznie wersję formularza odpowiednio do roku wybranego przez Użytkownika, 

  · W przypadku wysyłania korekt do tych formularzy, zgodnie z nowymi zasadami dołączanie uzasadnienia przyczyn korekty ORD-ZU jest nieobowiązkowe. Wobec tego jeśli Użytkownik nie wypełni tego uzasadnienia, to nie zostanie ono wysłane. 

  2. Wprowadzono Pasek Narzędziowy z przyciskami aktywnymi (Toolbar) - widoczny w głównym oknie ekranu, na górze. Pozwala na szybsze - bezpośrednie uruchamianie najczęściej używanych funkcji bez potrzeby zagłębiania się w strukturę menu programu. 

  Użytkownik może dowolnie definiować pasek narzędziowy w menu:
  -> Administracja -> Szybkie uruchamianie (przyciski) 

  3. Wprowadzono istotną zmianę dotyczącą wydatków samochodowych z odliczeniem 50% VAT. 

  Na przykład przy wydatku 100 zł netto + 23 zł vat, z odliczeniem 50% VAT (odliczenie 11,50, bez odliczeń 11,50) 

  · Standardowo program wpisuje do KPR koszt równy kwocie netto (100 zł) 

  - natomiast VAT nieodliczony (11,50 zł) figuruje na ostatniej, technicznej stronie deklaracji VAT i wartość tam wykazaną można wpisać jako koszt. 

  · Użytkownik może włączyć inny tryb: do KPR program wpisuje sumę kwot netto i VAT-u nieodliczanego (tu 111,50 zł) 

  - wówczas na ostatniej, technicznej stronie deklaracji VAT znajdzie się informacja o VAT nieodliczanym, wpisanym już do KPR 

  · Aby włączyć ten tryb, w menu: 
  -> Administracja -> Parametry lokalne należy wpisać parametr "KPR - Zwiększać kwotę wpisaną do KPR o kwotę VAT bez odliczeń - TAK" 

  · Parametr ten można zmieniać w trakcie roku - zmiana dotyczy nowych zapisów zakupu. Program nie przelicza pozycji wpisanych wcześniej by zachować wartości wpisane do KPR przez Użytkownika. 

  4. Opracowano nowy, wygodniejszy format deklaracji Intrastat - Przywóz oraz Wywóz. 

  5. Kalkulator odsetkowy uzupełniono o nowe rodzaje odsetek wprowadzonych od 2016r. Obecnie obejmuje on: 

  · Odsetki podatkowe z podziałem na: - podstawowe
  - obniżone
  - podwyższone 

  · Odsetki zwykłe z podziałem na: - odsetki za opóźnienie w transakcjach między podmiotami gospodarczymi 
  - odsetki za inne opóźnienie
  - odsetki ustawowe zwykłe 


  6. Ponadto w wersji 7.0 programu FINKA-KPR wprowadzono inne modyfikacje i ulepszenia, między innymi: · na przelewach włączono drukowanie kwoty 'Słownie', 

  · zaktualizowano adresy Urzędów Skarbowych, 

  · zmieniono nazewnictwo 'Zaliczka PDOF (PIT-5)' na 'Zaliczka PDOF (PIT-36)'. 

  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl
  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się