Finka-PŁACE Kadry i płace - Aktualne wersje programu

  FINKA-PŁACE WINDOWS 6.1.a | 20-02-2018

  1. Poprawiono wydruk kodu pocztowego płatnika składek na zaświadczeniu ZUS-Z3.

  FINKA-PLACE WINDOWS 6.1 | 01-02-2018

  [wersja FINAK-PŁACE 6.1 dostępna od 01.02.2018]

  1. Zrealizowano nowe wzory formularzy PIT-11, PIT-R, PIT-8AR, IFT-1. Zmianie uległy tu wzory druków formularzy bez zmiany ich numerów, w związku z czym formularze wysłane elektronicznie z wcześniejszej wersji programu są poprawne.


  2. Wprowadzono nowy wzór PIT-4R (7) za rok 2018. Za lata wcześniejsze obowiązują wcześniejsze wzory i program wybiera automatycznie odpowiedni wzór.

  3. Wpisano wartość składek zdrowotnych osób prowadzących działalność na rok 2018. Kwota ta została ogłoszona 18.01.2018. Pełna tabela składek w blogu FINKA

  4. Wprowadzono nowy wzór formularza ZUS Z-3.

  FINKA-PLACE WINDOWS 6.0 | 18-12-2017

  1. Zrealizowano kalkulator wynagrodzeń etatowych od netto lub od brutto. Dostępny w menu -> Finanse -> Kalkulator netto / brutto. Użytkownik może ustawiać warunki, np koszty uzyskania, ulgę podatkową, a także wydrukować szczegółowe wyliczenie.

  2. Zrealizowano formularz ZUS-RP7, służący jako zaświadczenie do celów emerytalnych. Wywołuje się go w menu -> ZUS -> Zaświadczenia ZUS RP-7

  • Program FINKA pobiera do tego formularza dane o zarobkach, o zwolnieniach lekarskich i inne, z list płac i danych kadrowych wpisanych do programu.

  • Użytkownik ma możliwość ręcznej edycji danych, w tym dopisania ich za wcześniejsze okresy.

  • W razie braku miejsca w formularzu, np. na listę nieobecności chorobowych, program FINKA generuje odpowiedni załącznik.

  3. Zmodyfikowano druk karty wynagrodzeń, zwiększając zakres i czytelność informacji. Karta nadal zawiera wszystkie informacje wymagane przepisami, plus dodatkowe dane poprawiające użyteczność tego dokumentu.

  4. Wyłączono możliwość wystawiania formularzy PIT-12 i PIT-40 za rok 2017 i następne. W Ustawie o PDOF usunięto możliwość rozliczeń podatku w tym trybie. Formularze te są nadal dostępne za lata wcześniejsze.

  5. Dostosowano program do nowego trybu opłacania składek na indywidualne konto płatnika. Tryb ten obowiązujące dla wszystkich wpłat dokonanych w r. 2018 i następnych. W związku z tym:

  • Konto do wpłat składek ZUS należy wpisać:
          - w danych firmy: w menu -> Administracja -> Dane firmy, zakładka 'Dane do ZUS'
          - w przypadku osób prowadzących działalność: w menu -> Słowniki -> Lista osób. zakładka 'ZUS, PDOF'
          Każdy płatnik otrzymuje ten numer konta z ZUS; w razie nieotrzymania powienien zgłosić się do ZUS.
  • W menu -> Finanse -> Rozrachunki z ZUS program wpisuje łączną pozycję należności z tytułu składek społecznych, zdrowotnych, FP, FGŚP i FEP. Rozlicza się ją jednym przelewem na nowe konto. Zmiana dotyczy składek za grudzień 2017 i następne miesiące - płatnych od stycznie 2018.

   6. Uzupełniono zakładkę "Obliczenie" na ekranie listy płac lub rachunku, dodając czytelny opis wyliczenia zasiłków chorobowych lub wypłat wg średniej urlopowej. Zachęcamy do korzystania z tej zakładki, zawierającej szczegółowe, czytelne wyliczenie składników płac oraz składek i podatku.\

  7. W menu -> Kadry -> Oświadczenia dot. PDOF dla osoby zmieniono treść oświadczeń dotyczących wspólnego opodatkowania. Nowe oświadczenia, zgodnie z Ustawą o PDOF, art. 32 u. 1a, mogą oznaczać:

  • Stosowanie stawki 18% i ulgi - gdy osoba oświadcza, że jej dochody będą poniżej progu podatkowego i małżonek nie ma dochodów.
  • Stosowanie stawki 18% bez ulgi - gdy dochody osoby mogą przekroczyć próg podatkowy, lecz dochody małżonka nie przekroczą.
  • Nowe oświadczenia są ważne do końca danego roku.

  8. Dodano możliwość zarejestrowania wypłaty dywidendy i rozliczenia podatku od takiej wypłaty. Realizuje się to w menu -> Kadry -> Inne umowy, przy czym Użytkownik może zmienić słowo "umowa" na dowolne inne, np. "wypłata dywidendy". Program wylicza kwotę podatku i kwotę netto do wypłaty i wlicza podatek do formularza PIT-8AR

  9. Wprowadzono wskaźniki pozwalające wyliczać płace oraz składki osób prowadzących działalność za rok 2018:

  • Podstawy składek osób prowadzących działalność oraz wartość 30-krotności wynikają z projektu ustawy budżetowej. Przewidywane w niej średnie wynagrodzenie ma wynieść 4443 zł.
  • Podstawa składek społecznych w pierwszych dwóch latach działalności wynika z płacy minimalnej, ustalonej na rok 2018 na kwotę 2100 zł.
  • Podstawa składek zdrowotnych dla osób prowadzących działalność jest zwykle ogłaszana około 20 stycznia, wobec czego w programie jest ona otwarta do redagowania przez Użytkownika.
  • W roku 2018 następuje zmiana kwoty wolnej od podatku, dotycząca wyłącznie wynagrodzeń znacznie niższych niż płaca minimalna. Zasady liczenia podatku w programie nie zmieniają się, gdyż - zgodnie z Ustawą o PDOF:
          - przy zarobkach do pierwszego progu podatkowego ulga podatkowa w trakcie roku pozostaje bez zmian i wynosi 46,33 zł
          - od następnego miesiąca po przekroczeniu progu ulgi nie nalicza się
          - końcowe uwzględnienie ulgi na nowych zasadach nastąpi w rozliczeniu rocznym za 2018r.

  10. Dodano możliwość wydruku duplikatu dla świadectwa pracy - 'Drukuj duplikat dokumentu' - funkcja została uruchomiona w menu kontekstowym (pod prawym przyciskiem myszy) dla pozycji świadectwa pracy.

  11. Dla Polecenia księgowania  - księgowanie wynagrodzeń do wypłaty - dodano:

         - podział na osoby
         - podział na osoby oraz płatne przelewem i gotówką
         Funkcja jest dostępna dla licencji PLAPK.

  FINKA-PLACE WINDOWS 5.4.a | 01-09-2017

  1. Poprawiono występujący błąd, przy edycji kwoty z wartościami po przecinku na aneksie do umowy o pracę.

  FINKA-PLACE WINDOWS 5.4 | 31-08-2017

  1. Zastosowano nową wersję serwera ("silnika") bazy danych Firebird 2.5. Serwer ten jest bardziej niezawodny niż wcześniejsza wersja 2.0. Wyeliminowano także szereg problemów technicznych związanych z użytkowaniem różnych baz danych w tym samym komputerze.

  • Przy instalacji lokalnej (jednostanowiskowej) serwer Firebird 2.5 instaluje się samoczynnie wraz z instalacją programu FINKA.
  • Przy korzystaniu z komputera-serwera należy najpierw zainstalować serwer Firebird 2.5 na komputerze-serwerze a następnie sam program na komputerach-klientach.
  • Pierwsze uruchomienie nowej wersji programu związanie jest z podniesieniem baz danych, czyli danych poszczególnych firm i lat obsługiwanych przez program FINKA. Proces ten przebiega automatycznie, jednak może trwać od kilku minut do nawet godziny, zależnie od liczby obsługiwanych firm. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie tego procesu. Po zakończeniu nie można już cofnąć się do wcześniejszej wersji oprogramowania FINKA.

  2. Zmodyfikowano procedurę konwersji danych z programu FINKA-PŁACE dla DOS. 

  1. Zmiana polega na pobieraniu treści umów o pracę i aneksów z dwóch źródeł w programie DOS: z "historii zdarzeń" (przyjęcia do pracy, zgłoszenia ZUS itp) oraz z menu "Umowy o pracę, aneksy". 
  2. Program dokonuje uzgodnienia danych według dat umów i dat przyjęcia do pracy; w razie rozbieżności niemożliwych do uzgodnienia podaje komunikaty. W takim przypadku pobiera dane z menu "historia zdarzeń", gdyż program DOS wyliczał wypłaty wynagrodzeń według tych zdarzeń. 
  3. Umowy o pracę przepisywane są tekstowo, tj. wartości składników wynagrodzeń pobierane są z list płac z programu DOS. 
  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl