Finka-PŁACE Kadry i płace - Aktualne wersje programu

FINKA-PLACE WINDOWS 4.2 | 25-02-2016

1. Wprowadzono podstawę składek zdrowotnych dla osób prowadzących działalność 

· Wartość ta, znana od 20 stycznia, wynosi 3210,60 zł, wobec czego składka zdrowotna wzrasta z 279,41 zł do 288,95 zł. 

2. Zrealizowano wysyłanie elektroniczne formularza IFT-1 (13) 

· Pozostałe formularze, które obowiązkowo należy wysyłać elektronicznie (PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, PIT-40) były już zrealizowane w poprzedniej wersji programu FINKA-PŁACE. Dla IFT-1(13) format elektroniczny ogłoszono w końcu stycznia 2016. 

· Obowiązek wysyłania elektronicznego dotyczy firm, które: 

- wysyłają PIT-11, PIT-40 i IFT-1 za ponad 5 osób
- lub rozliczają się z tych PIT-ów przy pomocy biura rachunkowego

3. Zrealizowano dopłatę do zasiłków macierzyńskich do wartości 1000 w bazie wiedzy. 

Jeśli firma wypłaca zasiłki macierzyńskie dla pracowników lub zleceniobiorców, to: 

· gdy zasiłek po odjęciu podatku jest niższy niż 1000 zł, to program automatycznie wylicza wyrównanie do kwoty 1000 zł 

· gdy zasiłek jest wyższy, to oczywiście wylicza się go w pełnej wysokości 

· jeśli zasiłek jest wypłacany za niepełny miesiąc, to limit 1000 zł jest zmniejszany w proporcji według dni kalendarzowych 

· wyrównanie do kwoty 1000 zł widnieje:

- na liście płac wraz z innymi kwotami do wypłaty
- na deklaracji DRA jako zasiłek finansowany z budżetu, wlicza się on do kwoty zmniejszającej należne składki bądź do kwoty zwracanej przez ZUS
- tworzy się dla niego odrębny formularz RSA z kodem zasiłku "329-podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty zasiłku rodzicielskiego"
- kwoty wyrównań można też wyszukać w menu
Zestawienia -> ZUS -> Zestawienie zasiłków

· Użytkownik może ręcznie wpisać wartość wyrównania podczas redagowania listy płac, na zakładce "Nieobecności". W tym celu trzeba wybrać rodzaj wyrównania "329-podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty zasiłku rodzicielskiego" 

· Wyrównania obowiązują od stycznia 2016. Aby nie zmieniać starych wyliczeń, program ujmuje je od daty podanej w menu 
Administracja -> Parametry lokalne -> Płace - parametry techniczne -> Stosować zmianę v.4.2-dopłata zasiłku macierzyńskiego do 1000 zł 

· Uwaga dotycząca deklaracji ZUS za styczeń i luty 2016: 

ZUS akceptuje kod "329" (dopłata do 1000 zł) w deklaracjach za marzec 2016 i późniejszych. Dlatego w deklaracjach za 01 i 02.2016 po zaimportowaniu do "Płatnika", przed weryfikacją należy:

- kwotę z RSA z kodem 329 dodać do istniejącego RSA z tytułu wypłaty zasiłku macierzyńskiego - usunąć RSA z kodem 329
- w DRA cz. V do poz. 01 wpisać sumę poz. 01 i 04
- wyzerować kwotę w poz. 04

FINKA-PLACE WINDOWS 4.1 | 19-01-2016

1. Wprowadzono nowe wersje formularzy PIT-4R (6), PIT-8AR (6), PIT-11 (23) wraz z opcjonalnym załącznikiem PIT-R(18) 

· Zrealizowano także wysyłanie elektroniczne tych formularzy, a także elektroniczną wysyłkę PIT-40(22) według wzorów ogłoszonych w styczniu 2016. 

· Program FINKA wybiera automatycznie wersję formularza odpowiednio do roku wybranego przez Użytkownika 

· W przypadku wysyłania korekt do tych formularzy, zgodnie z nowymi zasadami dołączanie uzasadnienia przyczyn korekty ORD-ZU jest nieobowiązkowe. Wobec tego jeśli Użytkownik nie wypełni tego uzasadnienia, to nie zostanie ono wysłane. 

· Wprowadzono nową wersję formularza IFT-1/IFT-1R (13) obowiązującą za rok 2015 z możliwością wydruku. Nie można go wysłać elektronicznie w systemie e-Deklaracje, gdyż na dzień wydania programu Ministerstwo Finansów nie określiło elektronicznego formatu danych dla tej wersji formularza. 

2. Zmodyfikowano nieco wzór umowy o pracę. 

Zgodnie z rozporządzeniem dostosowującym go do zmian Kodeksu Pracy. W przypadku umowy na czas określony należy określić, czy spełnia ona warunki Kodeksu (do 3 umów na łączny czas do 33 miesięcy) lub podać jedną z wymienionych w Kodeksie przyczyn przekroczenia tych warunków. 

3. Wprowadzono nowe kody ZUS 0580 i 0581. 
Dotyczą one urlopów macierzyńskich osób prowadzących działalność gospodarczą - gdy opłacały one niskie składki i potrzebna jest dopłata do zasiłku macierzyńskiego do wysokości 1000 zł. netto. 

4. Kalkulator odsetkowy uzupełniono o nowe rodzaje odsetek wprowadzonych od 2016r. Obecnie obejmuje on: 

· Odsetki podatkowe z podziałem na:
- podstawowe
- obniżone
- podwyższone 

· Odsetki zwykłe z podziałem na:
- odsetki za opóźnienie w transakcjach między podmiotami gospodarczymi 
- odsetki za inne opóźnienie
- odsetki ustawowe zwykłe 


5. Podstawa składki zdrowotnej przedsiębiorców od stycznia 2016 nie jest znana w chwili wydania programu (ma zostać ogłoszona 20 stycznia) wobec czego w programie pozostawiono tę wartość otwartą do edycji. 

6. Ponadto w wersji 4.1 programu FINKA-PŁACE wprowadzono inne modyfikacje i ulepszenia, między innymi: 
· na przelewach włączono drukowanie kwoty 'Słownie'; 

· na Zestawieniach ZUS wg okresów i wg osób została dodana kolumna składki wypadkowej płatnej przez osobę (właściciela/wspólnika); 

© 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl