Finka-PŁACE Kadry i płace - Aktualne wersje programu

  FINKA-PLACE WINDOWS 4.1 | 19-01-2016

  1. Wprowadzono nowe wersje formularzy PIT-4R (6), PIT-8AR (6), PIT-11 (23) wraz z opcjonalnym załącznikiem PIT-R(18) 

  · Zrealizowano także wysyłanie elektroniczne tych formularzy, a także elektroniczną wysyłkę PIT-40(22) według wzorów ogłoszonych w styczniu 2016. 

  · Program FINKA wybiera automatycznie wersję formularza odpowiednio do roku wybranego przez Użytkownika 

  · W przypadku wysyłania korekt do tych formularzy, zgodnie z nowymi zasadami dołączanie uzasadnienia przyczyn korekty ORD-ZU jest nieobowiązkowe. Wobec tego jeśli Użytkownik nie wypełni tego uzasadnienia, to nie zostanie ono wysłane. 

  · Wprowadzono nową wersję formularza IFT-1/IFT-1R (13) obowiązującą za rok 2015 z możliwością wydruku. Nie można go wysłać elektronicznie w systemie e-Deklaracje, gdyż na dzień wydania programu Ministerstwo Finansów nie określiło elektronicznego formatu danych dla tej wersji formularza. 

  2. Zmodyfikowano nieco wzór umowy o pracę. 

  Zgodnie z rozporządzeniem dostosowującym go do zmian Kodeksu Pracy. W przypadku umowy na czas określony należy określić, czy spełnia ona warunki Kodeksu (do 3 umów na łączny czas do 33 miesięcy) lub podać jedną z wymienionych w Kodeksie przyczyn przekroczenia tych warunków. 

  3. Wprowadzono nowe kody ZUS 0580 i 0581. 
  Dotyczą one urlopów macierzyńskich osób prowadzących działalność gospodarczą - gdy opłacały one niskie składki i potrzebna jest dopłata do zasiłku macierzyńskiego do wysokości 1000 zł. netto. 

  4. Kalkulator odsetkowy uzupełniono o nowe rodzaje odsetek wprowadzonych od 2016r. Obecnie obejmuje on: 

  · Odsetki podatkowe z podziałem na:
  - podstawowe
  - obniżone
  - podwyższone 

  · Odsetki zwykłe z podziałem na:
  - odsetki za opóźnienie w transakcjach między podmiotami gospodarczymi 
  - odsetki za inne opóźnienie
  - odsetki ustawowe zwykłe 


  5. Podstawa składki zdrowotnej przedsiębiorców od stycznia 2016 nie jest znana w chwili wydania programu (ma zostać ogłoszona 20 stycznia) wobec czego w programie pozostawiono tę wartość otwartą do edycji. 

  6. Ponadto w wersji 4.1 programu FINKA-PŁACE wprowadzono inne modyfikacje i ulepszenia, między innymi: 
  · na przelewach włączono drukowanie kwoty 'Słownie'; 

  · na Zestawieniach ZUS wg okresów i wg osób została dodana kolumna składki wypadkowej płatnej przez osobę (właściciela/wspólnika); 

  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl
  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się