Finka-PŁACE Kadry i płace - Aktualne wersje programu

  FINKA-PLACE WINDOWS 5.4.a | 01-09-2017

  1. Poprawiono występujący błąd, przy edycji kwoty z wartościami po przecinku na aneksie do umowy o pracę.

  FINKA-PLACE WINDOWS 5.4 | 31-08-2017

  1. Zastosowano nową wersję serwera ("silnika") bazy danych Firebird 2.5. Serwer ten jest bardziej niezawodny niż wcześniejsza wersja 2.0. Wyeliminowano także szereg problemów technicznych związanych z użytkowaniem różnych baz danych w tym samym komputerze.

  • Przy instalacji lokalnej (jednostanowiskowej) serwer Firebird 2.5 instaluje się samoczynnie wraz z instalacją programu FINKA.
  • Przy korzystaniu z komputera-serwera należy najpierw zainstalować serwer Firebird 2.5 na komputerze-serwerze a następnie sam program na komputerach-klientach.
  • Pierwsze uruchomienie nowej wersji programu związanie jest z podniesieniem baz danych, czyli danych poszczególnych firm i lat obsługiwanych przez program FINKA. Proces ten przebiega automatycznie, jednak może trwać od kilku minut do nawet godziny, zależnie od liczby obsługiwanych firm. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie tego procesu. Po zakończeniu nie można już cofnąć się do wcześniejszej wersji oprogramowania FINKA.

  2. Zmodyfikowano procedurę konwersji danych z programu FINKA-PŁACE dla DOS. 

  1. Zmiana polega na pobieraniu treści umów o pracę i aneksów z dwóch źródeł w programie DOS: z "historii zdarzeń" (przyjęcia do pracy, zgłoszenia ZUS itp) oraz z menu "Umowy o pracę, aneksy". 
  2. Program dokonuje uzgodnienia danych według dat umów i dat przyjęcia do pracy; w razie rozbieżności niemożliwych do uzgodnienia podaje komunikaty. W takim przypadku pobiera dane z menu "historia zdarzeń", gdyż program DOS wyliczał wypłaty wynagrodzeń według tych zdarzeń. 
  3. Umowy o pracę przepisywane są tekstowo, tj. wartości składników wynagrodzeń pobierane są z list płac z programu DOS. 

  FINKA-PLACE WINDOWS 5.3 | 04-07-2017

  1. Program dostosowano do najnowszych wymogów przy wysyłaniu e-deklaracji (wprowadzono protokół TLS 1.2 wymagany przy wysyłaniu e-deklaracji na serwer produkcyjny Ministerstwa Finansów).

  FINKA-PLACE WINDOWS 5.2.b | 18-06-2017

  1. Wprowadzono nowy kod wyrejestrowania z ZUS: 800 - wyrejestrowanie pracownika w związku z przejściem zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę w trybie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60) 

  2. Zaktualizowano opis dla kodu ZUS 1134 - funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej 

  3. Zmieniono wydruk Zaświadczenia o zatrudnieniu i dochodach - dla wydruku zaświadczenia dla umowy zlecenie, o dzieło lub innej nie drukują się pola: 'Wymiar czasu pracy', 'Staż pracy ogółem', informacja czy pracownik znajduje się w okresie wypowiedzenia. Na wydruk dostosowano pozostałe opisy dla umów zlecenie, o dzieło lub innych. 

  FINKA-PLACE WINDOWS 5.2.a | 03-06-2017

  1. Zaktualizowano druk Skierowania na badania lekarskie. 

  2. Zaktualizowano edycję oraz wydruk Świadectwa pracy. Dodatkowo zwiększono zakres dla pola: 4a), 4b) oraz 6.13) na świadectwie pracy. 

  3. Zaktualizowano wersję bazy danych przy współpracy ONLINE z programem FkWin - wymagana wersja FkWin to co najmniej 10.1.e. 

  4. Poprawiono podpowiadanie domyślnego roku za urlop wypoczynkowy przy wprowadzaniu nowej nieobecności.

  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl
  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się