Finka-STW Ewidencja środków trwałych - Aktualne wersje programu

FINKA-STW WINDOWS 4.2 | 31-08-2017

1. Zastosowano nową wersję serwera ("silnika") bazy danych Firebird 2.5. Serwer ten jest bardziej niezawodny niż wcześniejsza wersja 2.0. Wyeliminowano także szereg problemów technicznych związanych z użytkowaniem różnych baz danych w tym samym komputerze.

  1. Przy instalacji lokalnej (jednostanowiskowej) serwer Firebird 2.5 instaluje się samoczynnie wraz z instalacją programu FINKA.
  2. Przy korzystaniu z komputera-serwera należy najpierw zainstalować serwer Firebird 2.5 na komputerze-serwerze a następnie sam program na komputerach-klientach.
  3. Pierwsze uruchomienie nowej wersji programu związanie jest z podniesieniem baz danych, czyli danych poszczególnych firm i lat obsługiwanych przez program FINKA. Proces ten przebiega automatycznie, jednak może trwać od kilku minut do nawet godziny, zależnie od liczby obsługiwanych firm. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie tego procesu. Po zakończeniu nie można już cofnąć się do wcześniejszej wersji oprogramowania FINKA.

FINKA-STW WINDOWS 4.1 | 15-07-2017

1. Uruchomiono dostęp do słownika KŚT-2010 jednocześnie z KŚT-2016. 

· istniejące dokumenty zostały domyślnie powiązane z obowiązującym do końca roku 2017 KŚT-2010. 

· dokumenty wprowadzone z kodami, które występowały tylko w KŚT-2016, zostały automatycznie powiązane z KŚT-2016. 

· dla nowych dokumentów jest domyślnie proponowana nowa klasyfikacja KŚT-2016 

· Użytkownik ma możliwość wyboru klasyfikacji starej lub nowej 

2. Dla dokumentów i zestawień jest wyświetlana oraz drukowania dodatkowa informacja - symbol KŚT - z którym został powiązany dokument. 

3. Dodano funkcję do sprawdzenia wewnętrznego, która sprawdza na dokumentach zastosowane stawki amortyzacji ze stawkami domyślnymi w KŚT i wyświetla informację w komunikacie na ekranie.

FINKA-STW WINDOWS 4.0 | 30-03-2017

1. Wprowadzono zmiany do Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2016).

FINKA-STW WINDOWS 3.0.a | 09-09-2016

1. Poprawiono błąd występujący podczas edycji konta księgowego na Planie Kont księgowych.

FINKA-STW WINDOWS 3.0 | 05-05-2016

1. Wprowadzono Pasek Narzędziowy z przyciskami aktywnymi (Toolbar) - widoczny w głównym oknie ekranu, na górze. Pozwala na szybsze - bezpośrednie uruchamianie najczęściej używanych funkcji bez potrzeby zagłębiania się w strukturę menu programu. 

Użytkownik może dowolnie definiować pasek narzędziowy w menu: 
-> Administracja -> Szybkie uruchamianie (przyciski)

© 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl