Kadry i płace

PPK: ostatni dzwonek dla najmniejszych firm

Terminy związane z PPK dla najmniejszych firm mijają:
23.04.2021: obowiązek zawarcia umowy z funduszem inwestycyjnym
10.05.2021: termin zgłoszenia pracowników do PPK

Do systemu PPK musi przystąpić każda firma zatrudniająca pracowników lub zleceniobiorców podlegających składkom emerytalnym ZUS, przy czym:

 • dla firm, które zgłaszają do ZUS 19 osób lub mniej, wg stanu na 31.12.2019, obowiązują terminy:

  • do 23.04.2021: zawarcie umowy z funduszem inwestycyjnym obsługującym PPK
      - listę banków i innych instytucji prowadzących obsługę PPK znajdziemy w "portalu PPK"
      - niemal wszystkie te jednostki oferują zawarcie umowy całkowicie online
      - umowa ta zwana jest "umową o zarządzanie PPK"

  • do 10.05.2021: zgłoszenie do PPK wszystkich osób podlegających ZUS, poza tymi, które złożyły rezygnację
      - zgłoszenie osób nazywane jest formalnie "umową o prowadzenie PPK", zawieraną w imieniu pracownika
      - naliczanie składek dotyczy wypłat od następnego dnia po zgłoszeniu osoby, licząc według daty wypłaty
      - pracowników zatrudnionych później zgłasza się do PPK po 3 miesiącach, do 10-go kolejnego miesiąca
      - nie zgłasza się osób po 70-tym roku życia, zaś osoby ponad 55 lat zgłasza się tylko na ich życzenie
      - w programie FINKA-PŁACE zrealizowano zarówno automatyczne naliczanie składek, jak i wygenerowanie zestawienia zgłoszeń do PPK oraz zestawień składek, eksportowanych do systemu PPK

 • firmy zatrudniające więcej osób miały wcześniejsze terminy, więcej tutaj

 • z obowiązku zawarcia umowy z PPK zwolnione są jedynie:
       -
  jednostki, które nie zatrudniają pracowników, zleceniobiorców itp. podlegających składkom ZUS
       -
  firmy prowadzące PPE (Pracowniczy Program Emerytalny) włączający przynajmniej 25% pracowników, ze składkami co najmniej 3,5%
       - oraz mikroprzedsiębiorcy, u których wszyscy pracownicy złożyli rezygnację z PPK.
  Kryteria zaliczenia firmy do mikroprzedsiębiorców omawiamy tutaj

Terminów tych nie da się uniknąć, gdyż ZUS dysponuje informacjami o liczbie osób zgłoszonych przez poszczególnych płatników i będzie przekazywał odpowiednie zestawienie do instytucji nadzorującej system PPK. 

Szczegółowe informacje o PPK wraz z wyliczeniami zawarliśmy we wcześniejszym artykule w blogu FINKA

 

Oprac. Krzysztof Piasecki

20.04.2021

© 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl