Kontakt z Działem Obsługi Klienta w okresie pandemii wirusa COVID-19

  Kadry i płace

  PPK: ostatni dzwonek dla najmniejszych firm

  Terminy związane z PPK dla najmniejszych firm mijają:
  23.04.2021: obowiązek zawarcia umowy z funduszem inwestycyjnym
  10.05.2021: termin zgłoszenia pracowników do PPK

  Do systemu PPK musi przystąpić każda firma zatrudniająca pracowników lub zleceniobiorców podlegających składkom emerytalnym ZUS, przy czym:

  • dla firm, które zgłaszają do ZUS 19 osób lub mniej, wg stanu na 31.12.2019, obowiązują terminy:

   • do 23.04.2021: zawarcie umowy z funduszem inwestycyjnym obsługującym PPK
       - listę banków i innych instytucji prowadzących obsługę PPK znajdziemy w "portalu PPK"
       - niemal wszystkie te jednostki oferują zawarcie umowy całkowicie online
       - umowa ta zwana jest "umową o zarządzanie PPK"

   • do 10.05.2021: zgłoszenie do PPK wszystkich osób podlegających ZUS, poza tymi, które złożyły rezygnację
       - zgłoszenie osób nazywane jest formalnie "umową o prowadzenie PPK", zawieraną w imieniu pracownika
       - naliczanie składek dotyczy wypłat od następnego dnia po zgłoszeniu osoby, licząc według daty wypłaty
       - pracowników zatrudnionych później zgłasza się do PPK po 3 miesiącach, do 10-go kolejnego miesiąca
       - nie zgłasza się osób po 70-tym roku życia, zaś osoby ponad 55 lat zgłasza się tylko na ich życzenie
       - w programie FINKA-PŁACE zrealizowano zarówno automatyczne naliczanie składek, jak i wygenerowanie zestawienia zgłoszeń do PPK oraz zestawień składek, eksportowanych do systemu PPK

  • firmy zatrudniające więcej osób miały wcześniejsze terminy, więcej tutaj

  • z obowiązku zawarcia umowy z PPK zwolnione są jedynie:
        -
   jednostki, które nie zatrudniają pracowników, zleceniobiorców itp. podlegających składkom ZUS
        -
   firmy prowadzące PPE (Pracowniczy Program Emerytalny) włączający przynajmniej 25% pracowników, ze składkami co najmniej 3,5%
        - oraz mikroprzedsiębiorcy, u których wszyscy pracownicy złożyli rezygnację z PPK.
   Kryteria zaliczenia firmy do mikroprzedsiębiorców omawiamy tutaj

  Terminów tych nie da się uniknąć, gdyż ZUS dysponuje informacjami o liczbie osób zgłoszonych przez poszczególnych płatników i będzie przekazywał odpowiednie zestawienie do instytucji nadzorującej system PPK. 

  Szczegółowe informacje o PPK wraz z wyliczeniami zawarliśmy we wcześniejszym artykule w blogu FINKA

   

  Oprac. Krzysztof Piasecki

  20.04.2021

  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl