Kontakt z Działem Obsługi Klienta w okresie pandemii wirusa COVID-19

  Kadry i płace

  PPK: terminy i składki

  Przedstawiamy praktyczne informacje dotyczące PPK, w tym obowiązujące terminy dla różnych firm oraz zasady wpłacania składek.

  Zachęcamy do przetestowania wersji DEMO programu kadrowo-płacowego Finka-PŁACE , w którym w ramach podstawowej funkcjonalności znajduje się moduł PPK.

  Szczegółowe informacje o programie Finka-PŁACE dostępne są tutaj.

  1. Co to jest PPK?

  Pracownicze plany kapitałowe (PPK) to system dodatkowego, poza ZUSem, oszczędzania na emeryturę, przy czym:

  • systemowi PPK podlegają wszyscy pracownicy, zleceniobiorcy itp. podlegający składkom ZUS.
  • nie podlegają mu osoby prowadzące działalność oraz osoby po 70-tym roku życia, zaś osoby ponad 55 lat podlegają tylko na własne życzenie.
  • każda osoba może złożyć rezygnację z PPK; zasady złożenia rezygnacji omawiamy w p. 5 poniżej
  • składki na PPK odprowadza się bezpośrednio do funduszu inwestycyjnego lub podobnej instytucji
  • składki są inwestowane i gromadzą się wraz z zyskiem, tworząc kapitał
  • z kapitału potrąca się szereg opłat i prowizji, których suma może jednak być niewygórowana
  • jedną z opłat są koszty prowadzenia oficjalnego PORTALU PPK, w którym można znaleźć oferty funduszy inwestycyjnych i inne informacje. W przyszłości każda osoba będzie mogła sprawdzić tam stan swoich oszczędności. 
  • zgromadzony kapitał wypłaca się co do zasady
   • w części jednorazowo, przy przejściu na emeryturę lub w razie poważnego zachorowania
   • w pozostałej części w ciągu 10 lat
   • kapitał niewykorzystany jest dziedziczny
   • wypłaty są co do zasady zwolnione z podatku, jednak wpłaty osoby potrąca się z płac netto, po opodatkowaniu. Dodatkiem są wpłaty od firmy i z budżetu, omawiane niżej.

   2. Jakie firmy są zwolnione z PPK?

  Zwolnione z obowiązku PPK są jedynie:

  • jednostki, które nie zatrudniają pracowników, zleceniobiorców itp. podlegających składkom ZUS
  • firmy prowadzące PPE (Pracowniczy Program Emerytalny) włączający przynajmniej 25% pracowników, ze składkami co najmniej 3,5%
  • oraz mikroprzedsiębiorcy, u których wszyscy pracownicy złożyli rezygnację z PPK.
   Kryteria zaliczenia firmy do mikroprzedsiębiorców omawiamy tutaj

  3. Od kiedy trzeba przystąpić do PPK?

  Terminy przystąpienia zależą od wielkości firmy.

  • Jednostki, które zgłaszają do ZUS co najmniej 250 osób, wg stanu na 31.12.2018:
   • do 25.10.2019: zawarcie umowy z funduszem inwestycyjnym lub inną instytucją obsługującą PPK
   • do 12.11.2019: zgłoszenie do PPK wszystkich osób podlegających ZUS, poza tymi, które złożyły rezygnację
   • naliczanie składek dotyczy wypłat od następnego dnia po zgłoszeniu osoby, licząc według daty wypłaty.

  • Jednostki, które zgłaszają do ZUS co najmniej 50 osób, wg stanu na 30.06.2019:
   • do 24.04.2020: zawarcie umowy z funduszem inwestycyjnym lub inną instytucją obsługującą PPK
    [w ramach "tarczy antykryzysowej" termin przesunięty do 27.10.2020 ]
   • do 11.05.2020: zgłoszenie do PPK wszystkich osób podlegających ZUS, poza tymi, które złożyły rezygnację
    [w ramach "tarczy antykryzysowej" termin przesunięty do 10.11.2020 ]
   • naliczanie składek dotyczy wypłat od następnego dnia po zgłoszeniu osoby, licząc według daty wypłaty.

  • Jednostki, które zgłaszają do ZUS co najmniej 20 osób, wg stanu na 31.12.2019:
   • do 27.10.2020: zawarcie umowy z funduszem inwestycyjnym lub inną instytucją obsługującą PPK
   • do 10.11.2020: zgłoszenie do PPK wszystkich osób podlegających ZUS, poza tymi, które złożyły rezygnację
   • naliczanie składek dotyczy wypłat od następnego dnia po zgłoszeniu osoby, licząc według daty wypłaty.

  • Jednostki, które zgłaszają do ZUS 19 osób lub mniej, wg stanu na 31.12.2019
   • do 23.04.2021: zawarcie umowy z funduszem inwestycyjnym lub inną instytucją obsługującą PPK
   • do 10.05.2021: zgłoszenie do PPK wszystkich osób podlegających ZUS, poza tymi, które złożyły rezygnację
   • naliczanie składek dotyczy wypłat od następnego dnia po zgłoszeniu osoby, licząc według daty wypłaty.

  • Jednostki budżetowe:
   • do 26.03.2021: zawarcie umowy z funduszem inwestycyjnym lub inną instytucją obsługującą PPK
   • do 10.04.2021: zgłoszenie do PPK wszystkich osób podlegających ZUS, poza tymi, które złożyły rezygnację
   • naliczanie składek dotyczy wypłat od następnego dnia po zgłoszeniu osoby, licząc według daty wypłaty.

  • Termin zgłoszenia nowych pracowników: 3 miesiące od zatrudnienia, do 10-go kolejnego miesiąca.

  Terminów tych nie da się uniknąć, gdyż ZUS dysponuje informacjami o liczbie osób zgłoszonych przez poszczególnych płatników i będzie przekazywał odpowiednie zestawienie do instytucji nadzorującej system PPK. 

  4. Jaka jest wysokość składek na PPK?

  Wpłaty do PPK pochodzą z trzech źródeł:

  • wpłaty od pracowników i innych osób podlegających ZUS, potrącane z płacy netto:
   • obowiązkowo 2% płacy brutto (należy pamiętać, że 2% płacy brutto to około 2,7% płacy netto)
   • dobrowolnie dodatkowo od 0 do 2% płacy brutto (tę stawkę osoba może zmienić w każdym miesiącu)
   • przy zarobkach do 120% płacy minimalnej składka obowiązkowa wynosi 0,5% płacy brutto. W roku 2020 ten limit wynosi 3120 zł brutto, jednak liczy się do niego suma wypłat z różnych źródeł w danym miesiącu.
   • chodzi tu o płace brutto będące podstawą składek społecznych, czyli wyłączone są m.in. wypłaty za czas choroby, zasiłki macierzyńskie i rodzicielskie. Nie stosuje się natomiast zmniejszenia składek z tytułu 30-krotności.
  • wpłaty firmy:
   • obowiązkowo 1,5% płacy brutto
   • dobrowolnie dodatkowo od 0 do 2,5% płacy brutto. Stawka jest jednakowa dla wszystkich osób z danej firmy
  • dopłaty finansowane przez państwo, pochodzące ze składek przedsiębiorców na fundusz FP:
   • wpłata powitalna 250 zł jednorazowo
   • dopłata roczna po 240 zł
   • dopłaty te są przekazywane z funduszu FP do funduszu inwestycyjnego, bez pośrednictwa firmy
  • opodatkowanie wpłat
   • wpłaty osoby pobierane są z płacy netto, czyli po potrąceniu podatku od wpłat osoby
   • wpłaty firmy są również dochodem osoby i przy wypłacie należy potrącić podatek od wpłat firmy
   • jedynie dopłaty 250 lub 240 zł rocznie są zwolnione z opodatkowania.

   

  Przykładowe kwoty składek na PPK
  Brutto Netto *)
  Składki osoby
  Składki firmy
  Podatek
  od składek
  firmy
  Netto do wypłaty
  3 000,00 2 202,72 od 15
  do 120
  od 45
  do 120
  od 8
  do 20
  od 2062,72
  do 2179,72
  4 000,00 2 907,96 od 80
  do 160
  od 60
  do 160
  do 10
  do 27
  od 2720,96
  do 2817,96
  5 000,00 3 613,19 od 100
  do 200
  od 75
  do 200
  od 13
  do 34
  od 3379,19
  do 3500,19

   *) Płace netto wyliczono według stawki podatku 17%, obowiązującej od 01.10.2019

   

  5. Zasady rezygnacji z PPK

  Każda osoba może zrezygnować z uczestniczenia w PPK w dowolnym momencie, przed przystąpieniem firmy do programu albo później.

  • Celem rezygnacji należy złożyć pracodawcy formularz potwierdzający w pełni świadomą decyzję.

  • Wzór formularza jest ustalony urzędowo i znajduje się tutaj

  • Rezygnacja jest ważna przez 4 lata. Po tym czasie:

   • pracodawca przypomni o możliwości ponownego złożenia rezygnacji.

   • Jeśli osoba nie złoży kolejnego formularza, to staje się członkiem PPK i płaci składki od kwietnia kolejnego roku. Automat ten nie dotyczy osób powyżej 55 lat.

  • W każdym czasie osoba może też przystąpić do PPK, informując o tym pracodawcę.

  • Nie wolno nakłaniać do rezygnacji z PPK. Dla osób nakłaniających do tego w imieniu firmy przewidziano wysokie kary.

   

  Oprac. Krzysztof Piasecki

  12.09.2019 na podstawie Ustawy o PPK, aktualizacja 18.04.2021

  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl