Kadry i płace

  RODO: dopuszczalny zakres informacji osobowych

  RODO ogranicza silnie zakres informacji o osobie, jakie wolno przechowywać i przetwarzać. Poniżej szczegółowe zasady:

  Zakres (rodzaj) danych powinien być określony w wewnętrznej dokumentacji RODO w firmie. Obowiązują przy tym:

  Zasada adekwatności („dane minimalne”): Zabronione jest też przetwarzanie danych w większym zakresie niż potrzebny do realizacji konkretnego celu.

  Generalnie zabronione jest przetwarzanie danych wrażliwych, czyli między innymi informacji dotyczących zdrowia, orientacji seksualnej, religii, poglądów politycznych, pochodzenia rasowego lub etnicznego, danych genetycznych lub biometrycznych, a także informacji o karalności lub o naruszeniach prawa. Przy tym:

  • Dane takie mogą być przetwarzane jedynie w ściśle określonych przypadkach, m.in. w placówkach służby zdrowia.
  • Informacje nt religii lub poglądów politycznych można przetwarzać jedynie:
   • na podstawie zgody osoby na przetwarzanie tych danych w konkretnym celu
   • lub gdy informacje zostały upublicznione przez osobę
   • stowarzyszenia lub fundacje założone w celach społecznych, politycznych lub religijnych mogą przetwarzać takie dane w odniesieniu do swoich członków i osób współpracujących – bez prawa podawania tych informacji na zewnątrz.

  Przedsiębiorcy mogą przechowywać dane pracowników w wąsko ograniczonym zakresie. Dane te obejmują, według nowelizacji Kodeksu Pracy towarzyszącej stosowaniu RODO:

  • Imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL, nr dokumentu tylko w razie braku PESELU,
  • adres zamieszkania, adres do korespondencji,
  • adres poczty elektronicznej lub numer telefonu,
  • dane o wykształceniu i o przebiegu zatrudnienia 
  • informacje zdrowotne tylko w zakresie niezbędnym do dopuszczenia do pracy na określonym stanowisku lub dotyczącym zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  • inne dane osobowe oraz dane członków rodziny, jeśli to potrzebne do korzystania przez pracownika ze szczególnych uprawnień
  • dane biometryczne – tylko za zgodą pracownika, przy czym brak zgody nie dyskryminuje pracownika

  Oprac. Krzysztof Piasecki, TIK-SOFT Sp. z o.o.

  na podstawie oficjalnego tekstu RODO

  Zastrzeżenie: opracowanie jest wyciągiem z przepisów RODO i nie zastępuje zapoznania się z pełną wersją przepisów.

  13.04.2018

  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl
  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się