Kadry i płace

  Wynagrodzenie w gotówce: od 2019 potrzebny wniosek

  Od 2019r zmieniają się zasady wypłaty wynagrodzenia: domyślnie wypłaca się je przelewem, zaś celem otrzymania wypłat w gotówce pracownik musi złożyć wniosek.

  Do końca 2018 obowiązywała zasada:

  • domyślnym trybem wypłaty wynagrodzenia etatowego była gotówka
  • firma mogła wysyłać płace przelewem tylko na wniosek pracownika

  Od początku 2019 r. zasady te zostają odwrócone:

  • wypłaty płac etatowych przelewem stają się domyślne
  • pracodawca powinien zażądać od pracownika podania numeru konta bankowego (podobnie jak wymaga podania podstawowych danych osobowych)
  • pracownik może zamiast tego złożyć wniosek o dokonywanie wypłat gotówką.
   • wniosek taki musi mieć formę pisemną lub elektroniczną

  Zmienione zasady dotyczą pracowników etatowych. Przy umowach zleceń lub o dzieło zasady nie zmieniają się - tryb wypłaty należy uzgodnić pomiędzy stronami; najlepiej też potwierdzić go na rachunku lub w umowie.

  W związku z tym w programie FINKA-KADRY I PŁACE dokonamy odpowiednich aktualizacji:

  • wprowadzimy wniosek o dokonywanie wypłat w gotówce
  • program poda komunikat ostrzegawczy, jeśli przy tworzeniu listy płac na kolejny miesiąc niektórzy pracownicy nie będą mieli wpisanego ani oświadczenia o gotówce, ani podanego numeru konta do wypłat.


  Oprac. Krzysztof Piasecki

  na podstawie Dz. U. 357 r. 2018
  [ten sam dziennik ustaw skraca też okres przechowywania akt pracowniczych z nierealnych 50 lat do 10 lat. Napiszemy o tym w oddzielnym artykule]

  03.12.2018

  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl
  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się