PIT, CIT

  Zmiany kosztów 50% - niższy podatek dla tłumaczek i tłumaczy

  W trakcie prac legislacyjnych znajduje się modyfikacja ustawy, która od 01.01.2018 ograniczyła prawo korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodu. Według projektu koszty te mają przysługiwać m.in. niektórym pracom tłumaczy. Zmiany mają wejść z mocą wsteczną od 01.01.2018.

  Według nowych zasad wprowadzonych od 01.01.2018 w przypadku kosztów autorskich 50% 

  • podwyższono roczny limit tych kosztów do 85528 (wcześniej 42764 zł)
  • ograniczono zarazem jego stosowanie do wybranych dziedzin. Lista dziedzin wymieniona w ustawie zawiera pojęcia niezdefiniowane w ustawach podatkowych; cześć z nich może budzić wątpliwości.
  • Według projektu nowelizacji, która ma obowiązywać wstecznie od 01.01.2018, zmieniono i częściowo doprecyzowano listę dziedzin.
  • Między innymi mają zostać przywrócone koszty 50% dla tłumaczy, jednak tylko wtedy, gdy chodzi o przekład utworu podlegającego prawom autorskim.
  • Warto nadmienić, że do zastosowania kosztów 50% wymagane jest nie tylko zawieranie się pracy w wymienionych dziedzinach, lecz także podleganie jej prawu autorskiemu, czyli musi ona
   • wykazywać indywidualne cechy twórcze
   • oraz być utrwalona w jakiejkolwiek formie
   • ponadto prawa autorskie przysługują artystom - wykonawcom, tu nie jest już wymagane utrwalenie ich pracy

  W tabeli podajemy pełną listę dziedzin wg ustawy obecnej i wg projektu:

   Koszty 50% przysługują przy: Zmiana wg projektu ustawy
    działalności twórczej
  w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa

  Dodano: w zakresie inżynierii budowlanej, wzornictwa przemysłowego, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii,
  "literatury pięknej" zmieniono na "literatury",
  "twórczości audiowizualnej" zmieniono na "twórczości audialnej i audiowizualnej"

    działalności badawczo-rozwojowej i naukowo-dydaktycznej

  doprecyzowano, ma być:
  działalności badawczo-rozwojowej, naukowo-dydaktycznej, naukowej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej
  artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii
  dodano "sztuki tanecznej i cyrkowej"
  część dziedzin przeniesiono do p. 1
  w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów
  obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów
  zmieniono na "produkcji audialnej i audiowizualnej"
    działalności publicystycznej bez zmian
    (nie było)  dodano "działalności konserwatorskiej"
    (nie było) dodano "działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej"
    (nie było) dodano pracę tłumaczy, jeśli stanowi ona przekład utworu objętego prawem autorskim

   


  Oprac. Krzysztof Piasecki, TIK-SOFT Sp. z o.o. 
  na podstawie projektu ustawy, wersja z 08.02.2018
  12.02.2018

  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl
  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się