PIT, CIT

  e-Sprawozdania finansowe w formie JPK

  Sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową) trzeba będzie wysyłać w nowej formie JPK już za 2018r.

  Sprawozdania składane do KRS przesyła się w postaci elektronicznej za pomocą strony KRS, przy czym:

  • do 30.09.2018 (za r. 2017) wysyłano obraz ręcznie sporządzonych sprawozdań, w postaci zeskanowanych plików PDF
  • od r. 2019 (za r. 2018) trzeba będzie przesyłać sprawozdania w nowej postaci elektronicznej, zbliżonej do JPK.

  W sierpniu 2018 MF udostępniło specyfikację elektronicznej postaci sprawozdań. Dotychczas podano jedynie ogólne zasady dotyczące transmisji danych:

  • Każda jednostka, która sporządza bilans, będzie musiała przesyłać go elektronicznie w postaci JPK
  • Zależnie od rodzaju jednostki przesyła się go w jedno z dwóch miejsc:
   • Przez stronę KRS (na serwer MS) mają go przesyłać spółki, fundacje i stowarzyszenia zarejestrowane w KRS
   • Przez aplikację, którą ma udostępnić MF, na serwer MF mają wysyłać sprawozdania osoby fizyczne prowadzące "pełną księgowość"
   • Dodatkowo jednostki zgłoszone w KRS nie będą musiały przesyłać sprawozdań do Urzędu Skarbowego (dane z KRS mają trafiać także do MF)
  • Przesyłanie elektroniczne dotyczy tylko sprawozdania, czyli wprowadzenia, bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowych.
   e-sprawozdanie może także zawierać rachunek przepływów oraz zestawienie zmian w kapitale.
   • Pozostałe dokumenty takie jak uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania, uchwała o podziale zysku oraz sprawozdanie zarządu z działalności przesyła się jak poprzednio - w formie zeskanowanego dokumentu PDF.

  W każdym przypadku program finansowo-księgowy musi wygenerować sprawozdanie finansowe w postaci JPK, zgodnej ze specyfikacją. Program FINKA-FK zostanie odpowiednio zaktualizowany i będzie obejmował tę funkcję w najbliższej wersji.

  Oprac. Krzysztof Piasecki, TIK-SOFT Sp. z o.o. 
  na podstawie informacji na stronie MF
  02.11.2018

  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl
  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się