Kontakt z Działem Obsługi Klienta w okresie pandemii wirusa COVID-19

  PIT, CIT

  PIT 17% od 01.10.2019 - wyliczanie zaliczek podatkowych

  Od 01.10.2019 stawka PIT ma zostać zmniejszona do 17%, zwiększają się też koszty uzyskania. Przedstawiamy stawki i tryb liczenia zaliczek podatkowych.

  Nową stawkę 17% wprowadza ustawa wchodząca w życie od 01.10.2019.

  W trakcie roku 2019 mają obowiązywać stawki PIT:

  • 18% do 31.09.2019
  • 17,75% od 01.10.2019 - do wyliczania zaliczek z działalności gospodarczej. Na życzenie osoby można stosować tę stawkę także dla płac etatowych i umów cywilnoprawnych.
  • 32% od nadwyżki dochodu ponad 85528 zł - ta zasada nie ulega zmianie
  • w rozliczeniu rocznym za rok 2019 mamy jednolitą stawkę 17,75% dla dochodów do 85528 zł. Oznacza to, że przy rocznym wyliczeniu nie trzeba rozdzielać dochodów uzyskanych do końca września i od początku października, co ułatwi rozliczenie roczne.
  • Wyliczanie zaliczek od płac etatowych, zleceń itp. podlega innym zasadom, które opisujemy tutaj

  Kwota wolna pozostaje niezmieniona, wobec czego maleje kwota zmniejszająca podatek równa kwocie wolnej pomnożonej przez stawkę podatku. Kwota zmniejszająca podatek wynosi:

  • 556,02 zł rocznie do 31.09.2019
  • 548,30 zł rocznie od 01.10.2019

  Po ogłoszeniu nowych regulacji w Dzienniku Ustaw zaktualizujemy programy FINKA-FK i FINKA-KPR zgodnie z nowymi zasadami.

  Przedstawiamy przykładowe obliczenia przy dochodzie z działalności gospodarczej 6000 zł miesięcznie,  przy standardowych składkach społecznych i zdrowotnych.

  Przykładowe wyliczenia podatku
  Miesiąc Dochód /mc
  Składki ZUS Zdrowotne Zaliczka PDOF Pozostaje po zapłacie składek i podatku
  01.2019
  6 000,00
  834,45
  319,94 97,00 4 739,61
  02.2019
  do     
  09.2019
  6 000,00 904,60 342,32 622,00 4 131,08
  10.2019
  6 000,00 904,60 342,32 502,00 4 251,08
  11.2019
  12.2019
  6 000,00 904,60
  342,32 610,00 4 143,08

  Uwagi do powyższego wyliczenia: 
  - składki ZUS bez chorobowego, lecz z obowiązkowym FP
  - w styczniu zapłacone składki za grudzień 2018, według stawek z poprzedniego roku
  - w styczniu wykorzystana cała ulga podatkowa, wobec tego podatek w kolejnych miesiącach jest wyższy
  - od 10.2019 do 12. 2019 wyliczono podatek według nowych zasad: dochód narastająco * 17,75% minus 548,30
  - kwoty podatku są uśrednione, w poszczególnych miesiącach mogą różnić się o 1 zł.

  Więcej informacji dot. skali podatkowej podajemy w tabeli stawek podatkowych

  Oprac. Krzysztof Piasecki

  11.09.2019   Aktualizacja 26.09.2019: Ustawa o 17% PIT opublikowana, Dz.U. 1835 r. 2019

  Tutaj można znaleźć zwięzły przegląd innych nowości podatkowych na przełomie 2019/2020.

  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl