PIT, CIT

Polski ład - zmiany dot.pracowników i zleceniobiorców od lipca 2022

Obniżki podatków i inne znaczące zmiany w "Polskim ładzie" od lipca 2022 - część dotycząca pracowników i zleceniobiorców.

Omawiamy kolejne zmiany w "Polskim ładzie" wprowadzane od 01.07.2022. Opis na podstawie projektu ustawy, będzie aktualizowany na bieżąco.

W programie FINKA-PŁACE wprowadzimy odpowiednie aktualizacje przed końcem czerwca 2022, by wypłaty dokonane od 1 lipca były liczone według aktualnych zasad.

A. Stawka podatkowa 12% zamiast 17%

Podstawowa stawka podatku PDOF zmienia się z 17% na 12%.

 • Bez zmian pozostają:
  • stawka 32%, dotycząca dochodów powyżej progu 120 tys zł
  • składki zdrowotne nadal nie są odliczane od podatku, co oznacza, że w sumie płacimy "12%+9%=21%", podczas gdy w 2021r. było "17%+9%-7,75%=18,25%"
  • nie zmienia się też kwota wolna 30 tys zł rocznie
  • wobec tego miesięczna ulga podatkowa, dotycząca płac etatowych, maleje z 425 zł do 300 zł
 • Nowa stawka 12% dotyczy:
  • zaliczek podatkowych od lipca 2022
  • oraz rocznego rozliczenia podatku za rok 2022 i następne lata.
  • oznacza to znaczne zwroty podatku w rozliczeniu rocznym w roku 2023, wobec stosowania stawki 17% przez pierwsze półrocze 2022
 • Nowa stawka ma objąć:
  • pracowników etatowych
  • zleceniobiorców, osoby na umowach o dzieło i podobnych
  • w tym umowy o małej wartości (do 200 zł)

B. Likwidacja ulgi dla klasy średniej

Usunięto "ulgę dla klasy średniej", gdyż w większości przypadków obniżenie stawki do 12% jest bardziej korzystne

 • Rozliczenie roczne PIT-37 za rok 2022 będzie wyliczone według stawki 12%, bez ulgi dla klasy średniej. Jeśli jednak okazałoby się, że bardziej korzystna jest stawka 17% + ulga dla klasy średniej, to fiskus automatycznie dokona odpowiedniego wyliczenia i zwróci kwotę nadpłaconą w PIT-37.

C. Brak rozliczenia "według roku 2021 lub 2022"

Usunięto wprowadzoną w styczniu 2022 "łatkę" pozwalającą na zapłatę mniejszej z zaliczek podatkowych: liczoną według zasad 2022 lub według 2021.

 • Uznano tutaj, że stawka 12% stanowi wystarczające obniżenie podatku w stosunku do pierwotnych zasad "Polskiego ładu"
 • Oznacza to jednak, że zaliczki podatkowe zleceniobiorców będą nieco wyższe niż liczone według zasad z roku 2021. Kompensowane one będą zwrotem podatku w rozliczeniu rocznym.
 • Należy zauważyć, że "zaliczki według zasad 2021" były rozwiązaniem chwilowym, w trakcie roku 2022, i przepisy "Polskiego ładu" przewidywały roczne wyliczenie wyłącznie według zasad 2022 i związane z tym dopłaty podatku.

D. Inne zmiany w "Polskim ładzie" 

W ustawie nowelizującej "Polski ład" wprowadzono także szereg innych nowości:

 • od 01.01.2023: możliwość złożenia PIT-2 u dwóch lub trzech pracodawców:
  • w takim przypadku u każdego z nich należy zadeklarować odliczanie odpowiednio 1/2 lub 1/3 wartości ulgi podatkowej 
 • Możliwość złożenia PIT-2 przy umowie-zleceniu lub o dzieło
  • zaliczki podatkowe będą wówczas pomniejszane o kwotę ulgi lub odpowiednio 1/2 lub 1/3 ulgi
  • zmiana wchodzi również od 01.01.2023
 • Częściowe przywrócenie wspólnego rozliczenia z dzieckiem
  • Projekt ustawy przewiduje wspólne opodatkowanie dla osób samotnie wychowujących dzieci, które zostało usunięte w "Polskim ładzie"
  • Pełne przywrócenie tego mechanizmu, czyli dwukrotna kwota wolna 2x30 tys zł, dotyczy jedynie osoby wychowującej dziecko niepełnosprawne
  • Pozostałym rodzicom samotnie wychowującym dzieci ma przysługiwać 1,5-krotność kwoty wolnej i 1,5-krotność progu podatkowego.
 • Częściowe zwolnienie zasiłków macierzyńskich z podatku
  • Jeśli osoba korzysta z jednego ze zwolnień podatkowych (dla młodych, dla rodzin "4+", dla seniora bez emerytury lub po przeprowadzce do Polski), to
   • Zasiłki ZUS takiej osoby są jednak obciążone podatkiem
   • Nowa ustawa przewiduje zwolnienie zasiłku macierzyńskiego takiej osoby z podatku
   • W trakcie legislacji zasada ta może ulec zmianie, gdyż w obecnym tekście widnieją wyraźne niekonsekwencje.
 • Odliczenie z tytułu składek związkowych
  • Zwolnienie podatkowe z tytułu opłacania składek związku zawodowego, wprowadzone w "Polskim ładzie" do wysokości 300 zł rocznie, ma zostać podwyższone do 500 zł rocznie.

Oprac. Krzysztof Piasecki

22.04.2022  na podstawie projektu ustawy nowelizującej "Polski ład"

 

© 2023 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl