Jednolity Plik Kontrolny VADEMECUM

  JPK-VAT: weryfikacja NIP kontrahentów | 29.01.2018

  Prawo odliczania VAT wykazanego na fakturze przysługuje tylko przy zakupach od czynnych podatników VAT. Wskazane jest więc sprawdzanie statusu NIP kontrahenta, najlepiej automatyczne. Programy FINKA wykonują takie sprawdzenia i przechowują wyniki.

  Sprawdzanie statusu NIP kontrahentów można wykonywać ręcznie: dla kontrahentów krajowych w portalu podatkowym MF, zaś dla wspólnotowych w serwisie VIES

  Przy większej liczbie transakcji sprawdzanie ręczne jest niewykonalne, więc przydatne jest sprawdzanie automatyczne wraz z zapamiętaniem wyników. Sprawdzanie takie wykonują niektóre programy księgowe, tworzące także JPK, a także specjalne programy weryfikujące. Programy FINKA-FK, FINKA-KPR oraz FINKA-MIKRO wykonują weryfikację NIPów począwszy od ich wersji na luty 2018.

  • Programy FINKA przechowują wyniki i daty sprawdzeń; można wykonać sprawdzenie podczas księgowania zakupu VAT lub później, np. podczas generowania JPK
  • Dla danego JPK można wydrukować listę weryfikacji NIPów, zawierającą daty i wyniki sprawdzeń (podatnik czynny / nieczynny). Lista obejmuje kontrahentów krajowych i wspólnotowych. Taki dokument, choć nie jest pismem urzędowym, jest jednym z argumentów przemawiających za dochowaniem staranności przy prowadzeniu rozliczeń podatkowych.

  Przy weryfikacji przez portal podatkowy występują dwa zasadnicze problemy:

  • Portal podatkowy pozwala jedynie na sprawdzenie aktualnego statusu NIP podatnika (czy jest podatnikiem czynnym), podczas gdy dla prawidłowości JPK powinno wykonać się sprawdzenie wcześniej, w dacie transakcji. [MF zapowiada rozszerzenie tego serwisu, z podawaniem dat zgłoszenia i wyrejestrowania podatnika]
   • Program FINKA (w wersji od lutego 2018) pozwala na sprawdzenie możliwie wcześnie, tj podczas wpisywania danych do ewidencji zakupu. Późniejsze sprawdzenie także jest możliwe.
   • W programie zapamiętywane są daty i wyniki poszczególnych sprawdzeń
  • Serwis weryfikacji NIP w portalu podatkowym ma interface "ręczny", nie dostosowany do współpracy z programami (nie udostępniono tzw. API). Weryfikacja przez program trwa więc pewien czas i sprawdzanie "hurtowe" jest utrudnione. Stąd sensowne jest przechowywanie historii sprawdzeń i korzystanie z niej automatycznie przez program.

  [Funkcja weryfikacji NIPów jest dostępna w najnowszej wersji FINKA, udostępnionej od ok 01.02.2018]
   

  Oprac. Krzysztof Piasecki, TIK-SOFT Sp. z o.o.
  02.11.2017, aktualizacja 29.01.2018

  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl
  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się