Kontakt z Działem Obsługi Klienta w okresie pandemii wirusa COVID-19

  VAT

  JPK-VAT7 w programach FINKA

  Przedstawiamy rozwiązania zastosowane w programach FINKA w związku z nowym formatem JPK-VAT7 (JPK-V7)

  Jak wygenerować JPK-VAT7?

  W programach FINKA służy do tego nowy punkt menu "JPK z deklaracją VAT od 10.2020"

  Po wybraniu tego menu:

  • program wyświetla informacje potrzebne do wytworzenia JPK, a także (jeśli to potrzebne) pola deklaracji VAT
  • po wybraniu miesiąca i roku można:
   • redagować deklarację (np. zmienić zawarte w niej kwoty, choć zalecamy jedynie zmianę wyboru "nadwyżka VAT do zwrotu / do przeniesienia / do zaliczenia na poczet innych zobowiązań podatkowych"
   • wygenerować i zapamiętać JPK-VAT7
   • następnie podpisać plik, wysłać i odebrać UPO
   • można także (do celów wewnętrznych) wydrukować deklarację zawartą w pliku.

  Czy funkcjonuje nadal poprzedni format JPK-VAT(3)?

  Tak, w menu "JPK-VAT do 09.2020" można generować i wysyłać JPK we wcześniejszym formacie - w tym bezterminowo wysyłać korekty za miesiące 09.2020 lub wcześniejsze.

  Z czego składa się nowy JPK?

  Nowy JPK-VAT7 (inne określenie: JPK-V7) występuje w trzech rodzajach:

  • JPK-VAT7M zawiera miesięczną ewidencję VAT i miesięczną deklarację VAT
  • JPK-VAT7K za pierwszy lub drugi miesiąc kwartału: zawiera miesięczną ewidencję VAT
  • JPK-VAT7K za ostatni miesiąc kwartału: zawiera miesięczna ewidencję oraz kwartalną deklarację
  • Korekty nowego JPK mogą zawierać samą ewidencję lub samą deklarację lub obydwa elementy - Użytkownik wybiera to na ekranie utworzenia korekty
  • Wewnątrz części ewidencyjnej JPK wpisuje się tzw. "kody GTU" i szereg innych informacji dodatkowych. Program musi je pobrać z ewidencji VAT, przy czym:
   • już wcześniejsze wersje programów FINKA dawały możliwość umieszczania tych kodów w ewidencji
   • Użytkownik ma do dyspozycji narzędzia ułatwiające systematyczne oznaczanie zapisów VAT tymi kodami
   • szczegółowe informacje i listę kodów znajdziemy we wcześniejszym artykule na stronie FINKA

  Jak można zweryfikować zgodność deklaracji z ewidencją zawartą w JPK-VAT7?

  Programy FINKA mają tu dwa różne narzędzia:

  • Na ekranie otwieranym w menu "JPK z deklaracją VAT" program wyświetla:
   • Sumy wartości VAT naliczonego i należnego w częściach ewidencyjnych JPK za poszczególne miesiące
   • Kwoty VAT do zapłaty, do przeniesienia lub do zwrotu wynikające z deklaracji VAT zawartej wewnątrz JPK

  • Dodatkowy moduł "Przeglądanie i scalanie JPK" pozwala wykonywać znacznie więcej czynności:
   • Przeglądanie części ewidencyjnej JPK, w postaci skróconej lub ze wszystkimi kolumnami. Widoczne są także kody GTU i inne wybrane opcje
   • Drukowanie części ewidencyjnej JPK lub deklaracji
   • Scalenie, czyli połączenie części ewidencyjnych różnych JPK, np. pochodzących z centrali firmy i z oddziałów, w jedną spójną listę zakupów i sprzedaży
    - jeśli jedna z ewidencji zawierała "dokument zbiorczy" z sumami drugiego JPK, to podczas scalania można go usunąć
    - pliki mogą pochodzić z programu FINKA lub z dowolnego innego, o ile mają odpowiedni format XML.
   • Weryfikacja zgodności deklaracji z ewidencją, przy czym
    - w przypadku deklaracji kwartalnej program zapyta o pliki JPK dla dwóch pozostałych miesięcy kwartału i sprawdzi zgodność deklaracji z sumami trzech ewidencji za trzy miesiące
   • Wyliczenie deklaracji na podstawie ewidencji
    - przy deklaracji kwartalnej użytkownik musi wskazać pliki JPK za dwa pozostałe miesiące
   • Redagowanie końcowej części deklaracji, w tym "z przeniesienia", "do przeniesienia lub do zwrotu".
   • Zapamiętanie pliku na dysku albo zapisanie w programie FINKA na liście "do wysłania"

  Czy zastosowano ułatwienia dotyczące kodów GTU?

  Programy FINKA zawierają szereg rozwiązań ułatwiających oznaczanie w ewidencji kodów GTU i pozostałych wymaganych oznaczeń.

  • Schematy księgowań, dostępne zarówno w FINKA-FK, jak i w FINKA-KPR
   • w schemacie można oznaczyć odpowiednie opcje, na przykład:
    • biuro rachunkowe może utworzyć schemat "sprzedaż usług księgowych" i zaznaczyć w nim "GTU-12: usługi doradcze, księgowe itp".
  • Duplikowanie dokumentów w programie FINKA-FK
  • Drukowanie kodów GTU i pozostałych na fakturach. Ponieważ dział sprzedaży (albo firma korzystająca z usług biura rachunkowego) ma lepsze rozeznanie w rodzajach towarów, niż dział księgowości, na fakturze można wybrać odpowiednie kody. Drukowane są one domyślnie w stopce faktury.
  • Przenoszenie kodów GTU i pozostałych za pośrednictwem bufora. Jeśli korzystamy z eksportu danych z programu FINKA-FAKTURA lub FINKA-MAG do FINKA-FK lub KPR, to oznaczenia GTU z faktur zostaną przepisane do ewidencji VAT.
  • Wyświetlanie kodów GTU i innych podczas przeglądania lub drukowania ewidencji. Po zaznaczeniu okienka "Opcje" pojawia się dodatkowa kolumna zawierająca wybrane oznaczenia wraz z krótkim opisem
  • Wyszukiwanie według kodów GTU i innych: w menu Wyszukiwanie zapisów VAT  oraz Wyszukiwanie dokumentów handlowych można wyszukać pozycje zawierające konkretne kody lub nie zawierające żadnego z nich.

  Czy do wysłania JPK-VAT7 niezbędny jest podpis kwalifikowany?

  Nie, w odróżnieniu od deklaracji VAT-7 lub VAT-7K plik JPK-VAT7 można podpisać i wysłać:

  • za pomocą podpisu kwalifikowanego
  • lub za pomocą profilu zaufanego, przy czym
   • niemal wszystkie banki oferują bezpłatną usługę założenia profilu zaufanego
   • można to zrobić bez wychodzenia z domu, logując się na stronę swojego banku.
  • w programach FINKA wybiera się rodzaj podpisu, zmieniając parametr lokalny "Formularze - Rodzaj podpisu pliku JPK"

  Oprac. Krzysztof Piasecki

  12.10.2020

   

   

  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl