Kontakt z Działem Obsługi Klienta w okresie pandemii wirusa COVID-19

  VAT

  Obowiązkowy split-payment od 01.11.2019

  Od 01.11.2019 wprowadzono:

  • obowiązkowy tryb podzielonej płatności ("split payment") w wielu branżach
  • oraz zwiększono zakres solidarnej odpowiedzialności nabywcy i sprzedawcy za podatek VAT
    

  Zniesiono tryb odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych, który dotyczył usług podwykonawców budowlanych, handlu wyrobami stalowymi dla budownictwa i wielu innych branż.

  W branżach, w których obowiązywał ten tryb, a także w wielu innych, wprowadzono natomiast:

  • obowiązkowe zapłaty przelewem w trybie podzielonej płatności (split payment) jeśli:
  • solidarną odpowiedzialność nabywcy wraz ze sprzedawcą za zapłatę podatku VAT - w tych samych branżach, dla faktur do 15 000 zł.
   • więcej informacji o solidarnej odpowiedzialności tutaj

  Obowiązkowy "split payment", stanowiący narzędzie poprawiające ściągalność podatków, wprowadzono po uzyskaniu akceptacji UE, w ramach której synchronizuje się system podatku VAT w krajach członkowskich.

  Jeśli transakcja jest objęta obowiązkiem podzielonej płatności, tj. faktura ponad 15 000 zł dotyczy towarów lub usług z wymienionej listy, to:

  • Sprzedawca musi na fakturze umieścić adnotację "Mechanizm podzielonej płatności"
   • Za brak adnotacji grozi sankcja 30% VAT
  • Nabywca musi zapłacić przelewem w trybie podzielonej płatności
   • Obowiązek dotyczy zarówno zapłat za fakturę, jak i zaliczki przed otrzymaniem faktury
   • Za zapłatę w innym trybie grozi wysoka grzywna, która w skrajnym przypadku przekracza 20 mln zł. W razie niezastosowania tej kary grozi sankcja administracyjna 30% VAT.
   • Niezależnie od tego, jeśli na fakturze znajdzie się adnotacja "Mechanizm podzielonej płatności", to nabywca płacący w innym trybie nie może zaliczyć zakupu do kosztów.

  Ponadto wprowadzono drobne ułatwienia w systemie podzielonej płatności:

  • można zapłacić zaliczkę przed otrzymaniem faktury, w trybie "split payment". W tym celu na przelewie podzielonej płatności w miejsce numeru faktury należy wpisać "ZALICZKA".
  • można zapłacić jednym przelewem "split payment" za kilka faktur z okresu 1 miesiąca lub krótszego. W takim przypadku zamiast numeru faktury na przelewie podajemy okres od-do.
  • dostawca nie może "wyjść" spod obowiązku podzielonej płatności zakładając konto w dewizach w banku zagranicznym. Jeśli prowadzi sprzedaż krajową w wymienionych branżach, to ma obowiązek założyć konto złotowe, do którego automatycznie zostanie dodane subkonto VAT.

   

  Oprac. Krzysztof Piasecki

  18.09.2019 na podstawie Dz.U. 1751 r. 2019

  Tutaj można znaleźć zwięzły przegląd innych nowości podatkowych na przełomie 2019/2020.

  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl