Jednolity Plik Kontrolny VADEMECUM

  Split payment - podzielona platność Q&A pytania i odpowiedzi

  Wszystko na temat "split payment" w zwartych pytaniach i odpowiedziach. Artykuł zaktualizowany po ogłoszeniu "objaśnienia podatkowego" przez MF.

  "Podzielona platność" ("split payment") to nowa metoda płatnści za zakupy dla firmy. Wszystkie poprzednie metody nadal pozostają dostępne.

  (kliknij infografikę aby powiększyć)

  1. Czy każdy przedsiębiorca musi założyć "rachunek VAT"?
  - Założenie rachunku VAT odbywa się automatycznie. Każdy bank, w którym mamy rachunek w PLN do prowadzenia działalności, zakłada nam "rachunek VAT".

  2. Jak można wykorzystać kwoty wpływające na rachunek VAT?
  - Korzystanie z rachunku VAT jest silnie ograniczone.
  Można z niego:
     - opłacić wpłatę z tytułu deklaracji VAT-7 lub VAT-7K
     - zapłacić kwoty VAT przy płaceniu za swoje zakupy
     - można też zwrócić kwotę VAT z tytułu faktury korygującej, zwrócić kwotę nienależną bądź przekazać ją właściwemu sprzedawcy,

  3. Czy można przelać kwotę z rachunku VAT na konto bieżące? 
  - aby odzyskać kwotę z rachunku VAT, trzeba złożyć podanie do Urzędu Skarbowego. Urząd ma 60 dni na odpowiedź i dokonuje sprawdzeń podobnych jak przy zwrocie VAT z deklaracji.
  - w przypadku odpowiedzi pozytywnej dalszy ciąg idzie bardzo sprawnie: Urząd przesyła elektronicznie informację do banku i bank przelewa środki z rachunku VAT na konto bieżące.

  4. Czy stosowanie podzielonej płatności jest dobrowolne?
  - Nie w pełni. Tryb jest dobrowolny dla nabywcy, czy, a sprzedawca nie może wyrazić tu sprzeciwu.
  Według niektórych opinii w umowie można zawrzeć warunek zapłaty w zwykłym trybie, jednak częste jest też zdanie, że w umowie nie można pozbawiać nabywcy jego ustawowego uprawnienia.
  MF w swoich "objaśnieniach" powołuje się na swobodę zawierania umów i potwierdza zdanie, że strony mogą w umowie uzgodnić niestosowanie trybu podzielonej płatności.
  - Obecnie nie przewiduje się wprowadzenia obowiązkowego trybu split payment, gdyż wymagałoby to zgody Komisji Europejskiej.

  5. Czy nabywca może realizować każdą płatność jako podzieloną?
  -
  Nie, tryb podzielonej płatności:
     - dotyczy tylko zapłaty przelewem w PLN.
     - i tylko gdy znamy numer faktury
     - nie dotyczy więc zapłat kartą ani gotówką, zapłat w innych walutach oraz przedpłat, przy których nie mamy jeszcze faktury

  6. Czy zapłata w trybie podzielonej płatności jest trudna?
  - Jest bardzo łatwa
      - polega na wysłaniu nowego rodzaju przelewu, na którym zamieszczamy:
             - dwie kwoty: brutto i VAT
             - numer faktury i NIP beneficjenta
             - numer konta "zwykłego"; bank sam dokona wpłaty kwoty VAT na rachunek VAT kontrahenta

  7. Czy zapłata "podzieloną płatnością" wysyła środki z naszego rachunku VAT?
  - tak, w kwocie VAT wskazanej na przelewie.
  - jeśli saldo rachunku VAT jest za małe, pozostała część kwoty VAT jest pobierana ze zwykłego konta
  - w obu przypadkach cała kwota VAT trafia na rachunek VAT beneficjenta

  8. Czy system może zmniejszać płynność finansową firm?
  - tak, zwłaszcza mniejszych, które dokonują zakupów płatnych kartą lub gotówką, a swe usługi sprzedają na faktury płatne przelewem.

  9. Czy można uzyskać wcześniejszy zwrot VAT?
  - tak, podatnik może życzyć sobie zwrotu na rachunek VAT w terminie 25 dni; nie ma tu innych warunków
  - bez zmian pozostają inne tryby zwrotu, w tym 25 dni (po spełnieniu warunków- na zwykłe konto) i 60 dni.

  10. Czy będzie nowy wzór deklaracji VAT-7 lub VAT-7K?
  - tak, ogłoszono nowy wzór za lipiec 2018 lub za III kwartał 2018
  - zamieszczono tam dwa nowe okienka: żądanie zwrotu na rachunek VAT oraz zaznaczenie premii za wcześniejszą wpłatę
  - efektem ubocznym jest niemożność wystąpienia o zwrot w różnych terminach, np nie można wystąpić o zwrot części kwoty w terminie 25 dni, a pozostałej 60 dni. Wynika to nie z przepisów prawnych, lecz z nowego formatu elektronicznej wysyłki deklaracji.

  11. Czy podzielona płatność wymaga zmian w oprogramowaniu księgowym firmy?
  - tak, jeśli korzystamy z importu wyciągów bankowych do systemu księgowego. W związku z podzieloną płatnością zmieni się format wyciągów. W dodatku w praktyce nie ma możliwości przetestowania nowego importu przed 1 lipca 2018, wobec czego zmiany trzeba wprowadzać już w trakcie funkcjonowania systemu.

  12. Jakie przywileje mają podatnicy, którzy płacą w trybie podzielonej płatności?
  - MF przewidziało szereg "zachęt", które jednak są nie w pełni atrakcyjne.
     - premia za wcześniejszą zapłatę deklaracji VAT-7, jeśli zostanie w całości zrealizowana z rachunku VAT, przy czym:
         - przy 25 dniach wyprzedzenia premia wynosi około 0,1% wpłaty
         - należy pamiętać, że stan rachunku VAT wynika wyłącznie z wpłat od kontrahentów bądź zwrotu z wcześniejszej deklaracji. Nie można uzupełnić swojego rachunku VAT wpłatą z bieżącego konta.
         - sama zapłata deklaracji VAT-7 z konta VAT jest prosta: należy wykonać wpłatę na konto Urzędu przelewem "podzielonej płatności" z kwotą brutto równą kwocie VAT, czyli netto=0. Bank pobierze środki z konta VAT, a jeśli jego saldo nie wystarczy, pozostałą część wyśle z konta bieżącego.

     - Inne przywileje przy płaceniu w trybie podzielonej płatności:
         - uznanie, że zapłata podzieloną płatnością jest jedną z przesłanek "dochowania należytej staranności" przez podatnika
         - zwolnienie nabywcy tak płacącego z "solidarnej odpowiedzialności" ze sprzedawcą, pod dodatkowymi warunkami
         - zwolnienie nabywcy tak płacącego z części sankcji za nieprawidłowe odliczenie VAT, przy czym nie ma tu zwolnienia z kar wynikających z Kodeksu karnego skarbowego. Zwolnienie dotyczy sankcji administracyjnych, jakie urząd może zastosować w razie nienałożenia kary.
         - niestosowanie podwyższonych odsetek za zwłokę, jeśli conajmniej 95% VAT naliczonego wynika z faktur zapłaconych podzieloną płatnością.

  13. Czy można spodziewać się zachęt mniej formalnych?
  - tak, szereg dużych firm, zwłaszcza z udziałem Skarbu Państwa, już zapowiada, że będzie płacić swoim dostawcom w trybie podzielonej płatności.

  14. W razie braku zapłaty za zakupy przez 150 dni mamy obowiązek zmniejszenia odliczenia VAT. Czy można zwolnić się z tego płacąc samą kwotę VAT na rachunek VAT, bez uregulowania należności netto?
  - nie. Zapłata samej kwoty VAT jest traktowana jako częściowe uregulowanie należności i obowiązuje zmniejszenie odliczenia proporcjonalnie do części niezapłaconej.

   

  Oprac. Krzysztof Piasecki, TIK-SOFT Sp. z o.o. 

  28.06.2018, aktualizacja 17.07.2018

   

  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl
  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się