Kontakt z Działem Obsługi Klienta w okresie pandemii wirusa COVID-19

  Wskaźniki i stawki

  Składki ZUS przedsiębiorców na rok 2018, 2019, 2020

  Przedstawiamy poniżej najważniejsze wskaźniki i stawki ZUS na rok 2020 i lata poprzednie, stosowane przy obliczaniu płac oraz składek ZUS.
  Składki społeczne i zdrowotne przedsiębiorców rosną w r. 2020 o ok. 8,7%, a stawki obniżone w dwóch pierwszych latach działalności o ok. 9,6%.

  Od lutego roku 2020 wprowadzono możliwość wyliczania ZUS od dochodu, dostępną dla najmniejszych firm przez określony czas. Piszemy o tym w odrębnym artykule.

  Wartości w tabeli, pochodzące ze źródeł oficjalnych (Dziennik Ustaw i Monitor Polski) wpisywane są w kolejnych aktualizacjach programu FINKA-PŁACE.
  Składki na rok 2020 przedstawiono wraz ze stawką zdrowotną wynikającą z obwieszczenia GUS z 21.01.2020
  .

  Tabela składek ZUS

    2020 2019 2018
  Ograniczenia podstawy składek
  Roczne ograniczenie podstawy składek emerytalnych i rentowych (30-krotność)   156 810,00
  142 950,00 133 290,00
  Ograniczenie podstawy dobrowolnej składki chorobowej   13 067,50 11 912,50 11 107,50
  Składki osób prowadzących działalność gospodarczą
  Minimalna podstawa składek społecznych osób
  prowadzących
  działalność gospodarczą  
  3 136,20
  2859,00 2 665,80
  Składka emerytalna   612,19 558,08 520,36
  Składka rentowa   250,90 228,72 213,26
  Składka chorobowa   76,84 70,05 65,31
  Składka wypadkowa (*)   52,37 47,75 do 03.2018:
  47,98
  od 04.2018:
  44,52
  Razem składki społeczne bez chorobowego   915,46
  834,55 781,60
  od 04.2018:
  778,14
  Razem składki społeczne z chorobowym   992,30
  904,60 846,91
  od 04.2018:
  843,45
  Składka na Fundusz Pracy   76,84 70,05 65,31
  Składka na FEP   47,04 42,89 39,99
  Minimalna podstawa składek społecznych osób
  rozpoczynających
  działalność gospodarczą 
  780 675,00 630,00
  Składka emerytalna   152,26 131,76 122,98
  Składka rentowa   62,40 54,00 50,40
  Składka chorobowa   19,11 16,54 15,44
  Składka wypadkowa (*)   13,03 11,27 11,34
  od 04.2018:
  10,52
  Razem składki społeczne bez chorobowego   227,69
  197,03 184,72
  od 04.2018:
  183,90
  Razem składki społeczne z chorobowym   246,80
  213,57 200,16
  od 04.2018:
  199,34
  Składka na Fundusz Pracy(**)   19,11
  16,54 15,44
  Podstawa składek zdrowotnych osób prowadzących działalność gospodarczą   4026,01 3 803,56 3 554,93
  Składka zdrowotna   362,34 342,32 319,94
  Składka zdrowotna odliczana od podatku   312,02 294,78 275,51
  Składki przy urlopie wychowawczym, płatne przez budżet.
  Podstawa składek emerytalnych i rentowych jest równa średniej z 12 miesięcy, z ograniczeniami:
  Maksymalna podstawa składek emerytalnych i rentowych przy urlopie wychowawczym    3 136,20 2 859,00 2 665,80
  Minimalna podstawa składek emerytalnych i rentowych przy urlopie wychowawczym    1 950,00 1 687,50 1 575,00
  Podstawa składek zdrowotnych przy urlopie wychowawczym   620,00
  520,00
  od 11.2018:
  620,00
  520,00
  Inne
  Płaca minimalna   2 600,00 2 250,00 2 100,00
  Minimalna stawka godzinowa przy zleceniach i przy samozatrudnieniu   17,00 14,70 13,70
  Wiek, powyżej którego nie obowiązują składki na Fundusz Pracy dla kobiet   55
  Wiek, powyżej którego nie obowiązują składki na Fundusz Pracy dla mężczyzn   60

  (*) Składka wypadkowa dla osób zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych wynosi 1,80% od 1 kwietnia 2015
       Od 01.04.2018 składka ta wynosi 1,67% [Dz.U. r. 2018 poz. 502 z 8.03.2018]
  (**) Składka na FP nie występuje jeżeli przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą nie ma innych tytułów do ubezpieczenia społecznego

  Tabela wymiarów składek ZUS

  Rodzaj składki % Obowiązuje od
  Stawka składki na ubezp. emerytalne finansowanej przez pracownika   9,76 1999
  Stawka składki na ubezp. emerytalne finansowanej przez firmę   9,76 1999
  Stawka składki na ubezp. rentowe finansowanej przez pracownika   1,50 01.2008
  Stawka składki na ubezp. rentowe finansowanej przez firmę   6,50 02.2012
  Stawka składki na ubezp. chorobowe finansowanej przez pracownika   2,45 1999
  Stawka składki na ubezp. wypadkowe finansowanej przez firmę
  stawki zmienne w zakresie 0,67% - 3,33%;
  stawka dla firm zgłaszających do 9 ubezpieczonych wynosi 1,67%
  1,67 04.2018
  Stawka składki na ubezp. zdrowotne finansowanej przez pracownika   9,00 01.2007
  Stawka składki na ubezp. zdrowotne odliczanej od podatku   7,75 01.2003
  Stawka składki na Fundusz Pracy (FP)  
  [wpłata na FP zasila Fundusz Pracy (2%) i Fundusz Solidarnościowy
  Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 0,45%]
  2,45 1999
  Stawka składki na Fundusz Gwarantowanych Świad. Prac.(FGŚP)   0,10 01.2006
  Stawka składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP)   1,50 01.2010

   Oprac. Krzysztof Piasecki, TIK-SOFT Sp. z o.o.
  18.01.2017, aktualizacja 26.01.2020

  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl
  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się