Wskaźniki i stawki

Składki ZUS na lata 2023, 2022, 2021

Przedstawiamy poniżej najważniejsze wskaźniki i stawki ZUS na rok 2023 i lata poprzednie, stosowane przy obliczaniu płac oraz składek ZUS.

 

 

Wartości w tabeli, pochodzące ze źródeł oficjalnych (Dziennik Ustaw i Monitor Polski) wpisywane są w kolejnych aktualizacjach programu FINKA-PŁACE.

Tabela składek ZUS

  2023 2022 2021
Ograniczenia podstawy składek
Roczne ograniczenie podstawy składek emerytalnych i rentowych (30-krotność)    208 050,00
177 660,00 157 770,00
Ograniczenie podstawy dobrowolnej składki chorobowej   17 337,50 14 805,00 13 147,50

Składki osób prowadzących działalność gospodarczą

Od lutego roku 2020 wprowadzono możliwość wyliczania ZUS od dochodu, dostępną dla najmniejszych firm przez określony czas. Piszemy o tym w odrębnym artykule.

Minimalna podstawa składek społecznych osób
prowadzących
działalność gospodarczą  
4 161,00
3 553,20 3 155,40
Składka emerytalna   812,23 693,58 615,93
Składka rentowa    332,88 284,26 252,43
Składka chorobowa    101,94 87,05 77,31
Składka wypadkowa (*)    69,49 59,34 52,70
Razem składki społeczne bez chorobowego    1214,60 1037,18 921,06
Razem składki społeczne z chorobowym    1316,54 1124,23 998,37
Składka na Fundusz Pracy    101,94 87,05 77,31
Minimalna podstawa składek społecznych osób
rozpoczynających
działalność gospodarczą 
 do 06.2023:
1 047,00
od 07.2023:
1 080,00
903,00 840,00
Składka emerytalna    do 06.2023:
204,37
od 07.2023:
210,82
176,27 163,97
Składka rentowa    do 06.2023:
83,76
od 07.2023:
86,34
72,24 67,20
Składka chorobowa    do 06.2023:
25,65
od 07.2023:
26,46
22,12 20,58
Składka wypadkowa (*)    do 06.2023:
17,48
od 07.2023:
18,04
15,08 14,03
Razem składki społeczne bez chorobowego    do 06.2023:
305,61
od 07.2023:
315,26
263,59 245,20
Razem składki społeczne z chorobowym    do 06.2023:
331,26
od 07.2023:
341,72
285,71 265,78
Składka na Fundusz Pracy(**)     do 06.2023:
25,65
od 07.2023:
26,46
22,12 20,58
Podstawa składek zdrowotnych osób prowadzących działalność gospodarczą 
(***) Wyliczanie składek zdrowotnych od roku 2022 omawiamy w oddzielnym artykule, więcej tutaj. 
(***) (***) 4 242,38
Składka zdrowotna    (***) (***) 381,81
Składka zdrowotna odliczana od podatku [przy podatku według skali]  0,00 0,00 328,78
Składki PPK
Składka firmy (% płacy brutto)   Podstawowa 1,5%
Dodatkowa od 0% do 2,5%
Składka osoby (% płacy brutto)   Podstawowa 2%
Obniżona 0,5%
Dodatkowa od 0% do 2%
Limit zarobków miesięcznych brutto uprawniających do składki obniżonej   do 06.2023:
4 188,00
od 07.2023:
4 320,00
3 612,00 3 360,00
Roczny limit składek PPK    będzie ustalony w 01.2023 203 155,00 184 505,00
Składki przy urlopie wychowawczym, płatne przez budżet.
Podstawa składek emerytalnych i rentowych jest równa średniej z 12 miesięcy, z ograniczeniami:
Maksymalna podstawa składek emerytalnych i rentowych przy urlopie wychowawczym   4 161,00
3 553,20 3 155,40
Minimalna podstawa składek emerytalnych i rentowych przy urlopie wychowawczym   do 06.2023:
2 617,50
od 07.2023:
2 700,00
2 257,50 2 100,00
Podstawa składek zdrowotnych przy urlopie wychowawczym   620,00
620,00 620,00
Inne
Płaca minimalna   do 06.2023:
3 490,00
od 07.2023:
3 600,00
3 010,00 2 800,00
Minimalna stawka godzinowa przy zleceniach i przy samozatrudnieniu   do 06.2023:
22,80
od 07.2023:
23,50
19,70 18,30
Wiek, powyżej którego nie obowiązują składki na Fundusz Pracy dla kobiet   55
Wiek, powyżej którego nie obowiązują składki na Fundusz Pracy dla mężczyzn   60

(*) Składka wypadkowa dla osób zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych wynosi 1,67% od 1 kwietnia 2018
(**) Składka na FP nie występuje jeżeli przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą nie ma innych tytułów do ubezpieczenia społecznego

      

Tabela wymiarów składek ZUS

Rodzaj składki % Obowiązuje od
Stawka składki na ubezp. emerytalne finansowanej przez pracownika   9,76 1999
Stawka składki na ubezp. emerytalne finansowanej przez firmę   9,76 1999
Stawka składki na ubezp. rentowe finansowanej przez pracownika   1,50 01.2008
Stawka składki na ubezp. rentowe finansowanej przez firmę   6,50 02.2012
Stawka składki na ubezp. chorobowe finansowanej przez pracownika   2,45 1999
Stawka składki na ubezp. wypadkowe finansowanej przez firmę
stawki zmienne w zakresie 0,67% - 3,33%;
stawka dla firm zgłaszających do 9 ubezpieczonych wynosi 1,67%
1,67 04.2018
Stawka składki na ubezp. zdrowotne finansowanej przez pracownika   9,00 01.2007
Stawka składki na ubezp. zdrowotne odliczanej od podatku   7,75 od 01.2003
do 12.2021
Stawka składki na Fundusz Pracy (FP)  
[wpłata na FP zasila Fundusz Pracy (2%) i Fundusz Solidarnościowy
Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 0,45%]
2,45 1999
Stawka składki na Fundusz Gwarantowanych Świad. Prac.(FGŚP)   0,10 01.2006
Stawka składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP)   1,50 01.2010

 Oprac. Krzysztof Piasecki, TIK-SOFT Sp. z o.o.
aktualizacja 02.11.2022

© 2023 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl