Kontakt z Działem Obsługi Klienta w okresie pandemii wirusa COVID-19

  Mikroprzedsiębiorca

  Mikroprzedsiębiorca

  Według ustawy "Prawo przedsiębiorców" za mikroprzedsiębiorcę uważa się firmę, która:

  • spełniała w conajmniej jednym dwóch ostatnich lat warunki:

   • zatrudniała średnioroczne poniżej 10 pracowników, w przeliczeniu na pełne etaty

    • Nie liczy się tu pracowników na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich ani wychowawczych
   • oraz miała przychody ze sprzedaży, wraz z przychodami finansowymi nie przekraczające 2 mln EUR, licząc według kursu z ostatniego dnia roku

  • jeśli firma sporządza bilans, to jest także mikroprzedsiębiorcą jeśli w conajmniej jednym z ostatnich dwóch lat spełniała warunki:
   • zatrudniała średnioroczne poniżej 10 pracowników, w przeliczeniu na pełne etaty

   • oraz suma aktywów bilansowych nie przekraczała 2 mln EUR, licząc według kursu z ostatniego dnia roku

   

  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl