Finka-FAKTURA Sprzedaż i fakturowanie - Aktualne wersje programu

  FINKA-FAKTURA 10.3 | 18-12-2017

  1. Jednolity Plik Kontrolny: zrealizowano nową wersję JPK-VAT(3), obowiązującą od stycznia 2018.

  2. Tabele kursowe globalne - z panelu startowego uruchomiono możliwość zbiorczego pobierania tabel kursowych dla wskazanych firm z dowolnego okresu czasu (w obrębie roku kalendarzowego). Nowa funkcjonalność jest dostępna dla licencji TABKURSGLOBAL.

  3. Indywidualne konta ZUS. W związku z tym, iż z początkiem roku 2018 nastąpi zmiana w systemie opłacania składek ZUS dla przedsiębiorców, zgodnie z którą każdy przedsiębiorca winien otrzymać z ZUS indywidualny numer konta do wpłat ZUS wprowadziliśmy modyfikacje przy wystawianiu przelewów:

  • indywidualny numer konta otrzymany z ZUS można wprowadzić:
          - dla płatnika - osoby fizycznej: na ekranie danych osoby (menu Słowniki - Lista osób), na zakładce ZUS, PDOF
          - dla płatnika - spółki: w menu Administracja - Dane firmy, na zakładce Dane do ZUS

  • Wywołanie przelewu "ZUS" lub "ZUS od firmy" od 2018r. oznacza utworzenie przelewu na indywidualne konto wpisane dla osoby lub firmy.
          - należy tam podać ogólną sumę składek, bez podziału na społeczne, zdrowotne i FP+FGŚP.
          - przelew taki realizuje się za pomocą zwykłego blankietu, nie jak dotychczas na specjalnym blankiecie przelewu do ZUS.

  4. Wprowadzanie dewizowych zakupów i sprzedaży VAT: wprowadzono zmianę trybu liczenia kwoty VAT w PLN. Możliwe sa dwa tryby, różniące się z powodu stosowanych zaokrągleń:

  • (A) VAT PLN = netto w dewizach razy kurs razy stawka.
  • (B) VAT PLN = VAT w dewizach razy kurs, lub 
  • Domyślny jest tryb (A)
  • Użytkownik może go zmienić od wybranej daty, w menu ->Parametry lokalne -> Tryb liczenia VAT PLN wg dewiz. 

  5. Na potrzeby archiwizacji większych baz danych, uruchomiono wykonywanie kopii danych z pominięciem kompresji plików.

  • Zalecamy wykonywanie kopii danych w dotychczasowym trybie - z odznaczonym parametrem 'Kopia nieskompresowana'.  
  • Wykonywanie kopii danych bez kompresji jest przydatne przy plikach baz o rozmiarze powyżej 500MB, dla których mógł wystąpić błąd podczas wykonywania kopii danych.
  • Tak wykonana kopia danych może zostać odtworzona w programie po wybraniu typu plików 'Nieskompresowane pliki (*.fbk)' podczas wskazywania pliku do odtworzenia.

  6. Odwrotne obciążenie na wystawianych fakturach może mieć oznaczenie "NPO" lub "OO".  Domyślne jest oznaczenie "OO"; można je zmienić w menu  Parametry lokalne -> 'Faktury -> Drukować stawkę dla odwrotnego obciążenia jako: OO/NPO .

  7. Poprawiono eksport przelewów bankowych Videotel, w niektórych sytuacjach na końcu linii, zamiast '???' znaków specjalnych było wpisywane '??'.

  8. Poprawiono wydruk dla zestawienia 'Ewidencja zakupu wg przeznaczenia i stawek' - w podsumowaniu 'Brutto - Razem' - nie pobierała się kwota z wiersza 'Zakup STW 23%'.

  9. Dodatkowo wprowadzono szereg drobnych poprawek i usprawnień w zestawieniach handlowych, na panelu startowym i innych.

  FINKA-FAKTURA 10.2 | 31-08-2017

  1. Zastosowano nową wersję serwera ("silnika") bazy danych Firebird 2.5. Serwer ten jest bardziej niezawodny niż wcześniejsza wersja 2.0. Wyeliminowano także szereg problemów technicznych związanych z użytkowaniem różnych baz danych w tym samym komputerze.

  1. Przy instalacji lokalnej (jednostanowiskowej) serwer Firebird 2.5 instaluje się samoczynnie wraz z instalacją programu FINKA.
  2. Przy korzystaniu z komputera-serwera należy najpierw zainstalować serwer Firebird 2.5 na komputerze-serwerze a następnie sam program na komputerach-klientach.
  3. Pierwsze uruchomienie nowej wersji programu związanie jest z podniesieniem baz danych, czyli danych poszczególnych firm i lat obsługiwanych przez program FINKA. Proces ten przebiega automatycznie, jednak może trwać od kilku minut do nawet godziny, zależnie od liczby obsługiwanych firm. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie tego procesu. Po zakończeniu nie można już cofnąć się do wcześniejszej wersji oprogramowania FINKA.

  2. Zmiany dotyczące wystawiania faktur dewizowych.

  1. Doprecyzowano tryb wystawiania faktur dewizowych, dostępnych w pakietach FAKTURA-STANDARD i FAKTURA-PRO. Zmiany dotyczą szczegółów zaokrąglania przy przeliczaniu wartości faktury z dewiz na złote.
  2. Obecnie kwotę VAT w złotych oblicza się według kwoty VAT w dewizach pomnożonej przez kurs, odpowiednio dopasowując sumę brutto - zgodnie z Ustawą o VAT, art. 106e u.11.
  3. Dokumenty wystawione w poprzedniej wersji programu FINKA-KPR pozostają niezmienione.
  4. Faktury korygujące wystawiane do tych wcześniejszych faktur liczone są także w poprzednim trybie.

  3. Wprowadzono nowe zestawienie handlowe: Sumy miesięczne sprzedaży i zakupu

  1. Sumy te obejmują łączne wartości za poszczególne miesiące oraz podsumowanie ogólne
  2. Można wybrać dodatkowo podział wg kontrahentów, asortymentów itp
  3. Sumy miesięczne podawane są w PLN. Jeśli wystawiono dokumenty dewizowe, to w zestawieniu wliczone są ich wartości w PLN.

  4. Zrealizowano inne rozszerzenia w menu Zestawienia handlowe

      1. Zestawienie sprzedaży wg dokumentów:

  1. dla faktur dewizowych podawane są wartości w PLN i w dewizach, a także kurs przeliczenia faktury
  2. pozostałe właściwości zestawienia, w tym wybór danych wg kontrahentów, asortymentów lub grup asortymentowych pozostaje bez zmian

      2. Zestawienie zakupu wg dokumentów: zmiany analogiczne jak wyżej

      3. Zestawienie sprzedaży wg asortymentów:

  1. można wybrać PLN i różne waluty w tym samym zestawieniu
  2. dla transakcji dewizowych podawane są wartości w PLN i w dewizach
  3. można wybrać sortowanie rosnąco lub malejąco (lub inne)
  4. można wybrać kilka pierwszych pozycji, np 10 artykułów z największymi obrotami

      4. Zestawienie zakupu wg asortymentów: zmiany analogiczne jak wyżej

      5. Zestawienie odbiorców z obrotami i dokumentami

  1. można wybrać PLN i różne waluty w tym samym zestawieniu
  2. dla transakcji dewizowych podawane są wartości w PLN i w dewizach
  3. można wybrać sortowanie rosnąco lub malejąco (lub inne)
  4. można wybrać kilka pierwszych pozycji, np 10 kontrahentów z największymi obrotami

      6. Zestawienie dostawców z obrotami i dokumentami: zmiany analogiczne jak wyżej

  FINKA-FAKTURA 10.1 | 04-07-2017

  1. Program dostosowano do najnowszych wymogów przy wysyłaniu e-deklaracji (wprowadzono protokół TLS 1.2 wymagany przy wysyłaniu e-deklaracji na serwer produkcyjny Ministerstwa Finansów).

  FINKA-FAKTURA 10.0.b | 10-04-2017

  1. Dla korekt dewizowych mogła się źle wyliczyć wartość VAT w PLN. 
  Numery korekt, w których wystąpił opisany problem wyświetlą się w komunikacie po wywołaniu listy: 

  -> Korekty sprzedaży 

  Aby wartość na korekcie dewizowej została poprawnie przeliczona, należy wejść w edycję dokumentu i ponownie go zapamiętać.

  FINKA-FAKTURA 10.0.a | 06-03-2017

  1. Na wydruku zestawienia VAT "Ewidencja zakupu VAT według przeznaczenia zakupu i stawek" poprawiono sumowanie kwoty brutto. 

  2. Na wydruku VAT-UE i VAT-UEK włączono wydruk nr telefonu i daty wypełnienia.

  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl
  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się