Finka-KPR Księga przychodów i rozchodów - Aktualne wersje programu

  FINKA-KPR WINDOWS 10.3.a | 29.04.2019

  1. Poprawiono wydruk formularza PIT-28 oraz zaliczki na PIT-28.

  FINKA-KPR WINDOWS 10.3 | 29.03.2019

  1. Wprowadzono znaczącą zmianę dot. importu usług:
   • Podczas księgowania zakupów VAT w trybie "importu usług" można zapisać informacje, na podstawie których program wygeneruje automatycznie formularz IFT-2. Formularz dotyczy importu usług reklamowych i wielu rodzajów innych.
   • Podczas rejestracji importu usług należy na zakładce "Inne":
    - wybrać rodzaj zapisu pod kątem IFT-2:
            - nie podlega IFT-2
            - lub podlega jako jeden z 9 rodzajów usług wymienionych w wyświetlanym menu
    - w przypadku podlegania pod IFT-2 należy następnie wybrać
            - Zwolnione wg umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, lub
            - Opodatkowane - w tym przypadku podaje się też stawkę podatku.
  2. Dokonano szeregu drobnych poprawek m.in. w:
   - liście asortymentów
   - cennikach
   - definicji dokumentów handlowych.

  FINKA-KPR WINDOWS 10.2 | 11.03.2019

  1. Nowe zestawienie dotyczące kosztów samochodowych w KPR.
   • Zrealizowano zestawienie w menu Zestawienia - KPR - Odliczenia kosztów samochodowych. Podane są w nim wartości poszczególnych faktur zakupu w podziale na kwoty stanowiące koszt (wpisane do KPR) i nie stanowiące kosztu.
   • Zestawienie to koresponduje z zestawieniem VAT - Ewidencja zakupu - Odliczenia kosztów samochodowych. Zestawienie w menu KPR obejmuje także zakupy wpisane w trybie "Ewidencja KPR", bez rejestracji w ewidencji VAT.
  2. Wprowadzono formularz IFT-2.
   • Jest on obowiązkowy dla firm dokonujących importu usług niektórych rodzajów, m.in. usług reklamowych - nawet takich, jak reklamy Google i Facebook. Dokładniejszy opis znajduje się w Pomocy dla programu, rozdz. 20.2.3.
   • IFT-2 jest dostępny dla posiadaczy licencji VAT-UE (transakcje wspólnotowe w ewidencji VAT).
  3. Wystawianie faktur: poprawiono wyświetlanie ceny po rabacie, gdy Użytkownik wpisał rabat w pozycji faktury. Problem dotyczył jedynie wyświetlania pozycji; sumy faktury i pozycje zapamiętane i drukowane były prawidłowe.

  FINKA-KPR WINDOWS 10.1 | 21.02.2019

  1. Weryfikacja NIP kontrahentów prowadzona jest obecnie w nowej technologii i działa znacznie szybciej niż w poprzednich wersjach.
   • Należy podkreślić, że serwer MF pozwala jedynie na weryfikację statusu "czynny podatnik VAT" na daną chwilę - dlatego zalecamy sprawdzanie NIPów jak najwcześniej. Można tego dokonać przy rejestracji zakupu od kontrahenta (menu Ewidencja zapisów - Zakup VAT/KPR) lub nawet przed dokonaniem zakupu, np. w menu Słowniki - Lista kontrahentów.
   • Sprawdzenia statusu NIP na czas wsteczny można dokonać jedynie drogą tradycyjnego wystąpienia do Urzędu Skarbowego.
  2. Koszty samochodowe 75% lub 20% w KPR.
   • We wcześniejszej wersji 10.0 zrealizowano wprowadzania kosztów samochodowych przy księgowanu zakupów w trybie "VAT + KPR", wraz z księgowaniem VAT nie podlegającego odliczeniu.
   • W obecnej wersji programu dodano takie koszty przy księgowaniu KPR bez VAT-u, w menu Ewidencja zapisów - Ewidencja KPR.
   • - prócz dotychczasowych okienek przychodów i kosztów można wypełnić okienko kosztu samochodowego i procentu kosztów; program wyliczy odpowiednią kwotę i wpisze ją do KPR.
  3. Wprowadzono nowe wersje deklaracji VAT-7(19) i VAT-7K(13). Zgodnie z nowymi zasadami, deklaracje te nie zawierają załączników VAT-ZZ ani VAT-ZT, które zawierały uzasadnienie wystąpienia o zwrot VAT i o przyspieszenie terminu zwrotu.
  4. Poprawiono pobieranie kwot korekt obowiązkowych do deklaracji VAT (poz.47 i 48). Korekty takie stosuje się jeśli występuje zarówno sprzedaż opodatkowana VATem, jak i zwolniona. Wylicza się je automatycznie w menu Ewidencja zapisów - Korekty obowiązkowe. Jeśli wystąpił problem z pobieraniem wartości pól 47 lub 48 w poprzedniej wersji programu, aktualna wersja poda wyraźny komunikat.
  5. Cały program FINKA-KPR zrealizowano w nowej, bardziej niezawodnej technologii, z zachowaniem jego pełnej funkcjonalności.

  FINKA-KPR WINDOWS 10.0.c | 30-01-2019

  1. Poprawiono liczenie udziałów procentowych w stawkach podczas modyfikacji Pit-28 (21)
  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl
  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się