Finka-KPR Księga przychodów i rozchodów - Aktualne wersje programu

FINKA-KPR WINDOWS 10.0 | 11-01-2019

 1. Zmiana dotycząca ulgi na złe długi: od 2019r. ulga przysługuje w przypadku przeterminowania wpłaty od nabywców o 90 dni (w poprzednich latach 150 dni). Program pobiera odpowiednie kwoty w menu Formularze - Zmniejszenie VAT do zapłaty (ulga na złe długi).
  • Uwaga: zmiana terminu ze 150 na 90 dni dotyczy także przeterminowania zapłat dla dostawców. W tym przypadku zmniejszenie odliczenia VAT jest obowiązkowe. Wylicza się je w menu Formularze - Obowiązkowe zmniejszenie odliczeń VAT
 2. Weryfikacja NIP kontrahenta
  • Dostosowaliśmy procedurę weryfikacji NIP kontrahenta do zmienionej (bez uprzedzenia) postaci serwisu MF, gdzie sprawdza się status "czynnego podatnika VAT".
  • Chcielibyśmy podkreślić, że serwis ten daje jedynie informacje o bieżącym statusie kontrahenta, bez danych historycznych.
  • Dlatego zalecane jest sprawdzanie statusu NIP jak najwcześniej, czyli podczas księgowania zakupu, gdyż późniejsze sprawdzenie podczas generowania JPK dokonywane jest już w innym miesiącu i podaje stan późniejszy.
 3. Nowe zasady rozliczania kosztów samochodowych. Od początku 2019r. obowiązują nowe przepisy dotyczące kosztów samochodowych - dla niektórych samochodów za koszty uznaje się 100% wydatków, dla innych 75%, a dla jeszcze innych tylko 20%.
  Nowe zasady opisujemy szczegółowo w bezpłatnym e-booku.
  W związku z tym:
  • Podczas wprowadzania zakupów, za zakładce "INNE", mamy teraz wybór:
   - odliczenie pełne
   - odliczenie 50%, koszty pełne
   - odliczenie 50%, koszty 75%
   - odliczenie 50%, koszty 20%
  • Zależnie od wyboru, program wpisuje jako koszt KPR całą kwotę netto albo odpowiednią jej część (75% lub 20%)
  • Użytkownik może życzyć sobie wpisywania do KPR także odpowiedniej części nieodliczanego VAT, zmieniając parametr w menu:
   --> Administracja --> Parametry lokalne
   --> KPR --> Zwiększać kwotę wpisaną do KPR o kwotę VAT bez odliczeń
  • Aby ułatwić Użytkownikowi sprawdzenie kosztów KPR, które teraz mogą w niektórych pozycjach stanowić 75% lub 20% kwot netto z ewidencji VAT, dodano nowe zestawienie w menu:
   --> Zestawienia
   --> VAT --> Ewidencja zakupu - Odliczenia kosztów samochodowych.
   Zestawienie ukazuje dokładnie kwoty kosztów i kwoty nie stanowiące kosztu.
  • Dokonano także odpowiednich zmian na ekranie deklaracji VAT. Pozwalają one na:
   - sprawdzenie poprawności kwot ujętych w deklaracji
   - oraz znalezienie części kwot nieodliczonego VAT, które można uznać za koszty, jeśli nie były wpisane od razu do KPR
   Zakładka "Obliczenie" zawiera teraz pozycje:
   z28 Część pozycji nie podlegająca odliczeniu, stanowiąca koszt
   - dotyczy sytuacji, gdy mamy sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną, wobec czego cześć VAT naliczonego nie odlicza się i można wpisać ją w koszty.
   z28a Część pozycji nie podlegająca odliczeniu, nie stanowiąca kosztu
   - w powyższej sytuacji części VAT od wydatków samochodowych nie uznaje się jednak za koszty, program wylicza tu odpowiednią kwotę
   z29 Zakupy samochodów i paliwa bez odliczeń, stanowiące koszt
   - podaje tę część z nieodliczanej sumy 50%VAT, którą można uznać za koszt
   z29a VAT nieodliczany ujęty już jako koszt w KPR
   - podaje kwoty kosztu wpisanego już do KPR, jeśli wymieniony wyżej parametr ustawiono na "TAK"
   z29b Zakupy samochodowe - Netto i VAT nie stanowiące kosztu
   - podaje część kwot z nieodliczanej sumy 50%VAT, której nie można wpisać do KPR.
© 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl
Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się