Finka-KPR Księga przychodów i rozchodów - Aktualne wersje programu

  FINKA-KPR WINDOWS 9.0.g | 30-04-2018

  1. Wyłączono błędny komunikat przy wysyłaniu pliku JPK na serwer produkcyjny po uprzednim wysłaniu na serwer testowy.

  2. Dodano wyświetlanie wybranego certyfikatu przy elektronicznym wysyłaniu JPK.

  FINKA-KPR WINDOWS 9.0.f | 26-03-2018

  1. Uzupełniono procedurę tworzenia JPK w sytuacji, gdy deklaracja VAT ma wypełnione jedno z pól 36 - 39.
   
  · W poprzedniej wersji programu w takim przypadku mogła nie udać się wysyłka JPK, lecz nie było ryzyka wysłania nieprawidłowych danych.

  FINKA-KPR WINDOWS 9.0.e | 23-02-2018

  1. Wprowadzono poprawkę dotyczącą sytuacji, gdy do programu FINKA-KPR importuje się dokumenty z innych programów, w menu Ewidencja zapisów -> Import danych.

  · Problem dotyczył jedynie importu dokumentów zakupu
   
  · Nowa wersja programu naprawia problem samoczynnie, także w danych pobranych wcześniej
   
  · Jeśli problem wystąpił, to mógł modyfikować kwotę netto w poz. 45 deklaracji VAT; wyliczenie VAT do zapłaty lub do przeniesienia bądź do zwrotu było prawidłowe. Jeśli taka sytaucja miała miejsce, program wykryje potrzebę ponownego wywołania deklaracji VAT i poda czytelny komunikat.
   

  FINKA-KPR WINDOWS 9.0.d | 20-02-2018

  1. Dla wygody Użytkowników wysyłających JPK-VAT wprowadzono nowe zestawienie, łączące wartości z ewidencji, deklaracji VAT i JPK.

  · Zestawienie wywołuje się w menu -> Zestawienia -> VAT -> Ewidencja zakupu - wartości do deklaracji VAT i do JPK

  · Służy ono do sprawdzenia, jaka część kwot netto i VAT z ewidencji zakupów jest ujmowana w deklaracji i w JPK - różnice występują przy odliczeniach częściowych, a także przy zapisach "bez odliczeń"

  · Zestawienie zawiera kolumny z wartościami z ewidencji oraz wartościami branymi do deklaracji VAT i do JPK.

  · Wartości w zestawienu pochodzą z aktualnego stanu ewidencji i Użytkownik może łatwo sprawdzić, czy sumy zestawienia zgadzają się z sumami JPK oraz z deklaracją VAT
   

  2. Poprawiono problem występujący w menu Ewidencja VAT-Korekty obowiązkowe, przy ręcznej edycji korekty

  · Korekty obowiązkowe, zmieniające odliczenia VAT, dotyczą jedynie firm prowadzących sprzedaż zwolnioną z VAT oraz opodatkowaną VATem

  · Problem był poprzednio sygnalizowany przez program i nie pozwalał na zmianę ręczną.
   

  FINKA-KPR WINDOWS 9.0.c | 10-02-2018

  1. Poprawiono weryfikację wspólnotowych numerów NIP w drodze dostępu programu FINKA do serwisu VIES.
   
  ·    Problem występował jeśli w nazwie lub adresie kontrahenta występowały znaki obcojęzyczne.


  2. Poprawiono działanie dodatkowo instalowanego modułu "Przeglądanie i scalanie JPK".
   
  ·    W tym module poprawiono odczytywanie JPK-VAT w wersji 3. Poprzednia wersja mogła odówić odczytania danych, natomiast nie było ryzyka odczytania ich z nieprawidłową treścią.

  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl
  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się