Finka-KPR Księga przychodów i rozchodów - Aktualne wersje programu

  FINKA-KPR WINDOWS 9.0.b | 07-02-2018

  1. Wprowadzono modyfikację dotyczącą sytuacji, gdy firma prowadzi sprzedaż opodatkowaną VAT oraz zwolnioną z VAT.

  • W deklaracji VAT program wylicza wówczas współczynnik odliczenia VAT na podstawie proporcji sprzedaży z ubiegłego roku. W obecnej wersji do tej proporcji wlicza się także sprzedaż krajową objętą odwrotnym obciążeniem VAT.

  FINKA-KPR WINDOWS 9.0.a | 01-02-2018

  1. Zaktualizowano generowanie JPK-VAT (3) zgodnie z ogłoszoną niedawno zmianą struktury tego pliku.

  FINKA-KPR WINDOWS 9.0 | 01-02-2018

  [wersja programu FINKA-KPR 9.0 dostępna od 01.02.2018]

  1.Zrealizowano weryfikację NIP kontrahentów. Weryfikację można wywołać podczas generowania JPK, a także później lub wcześniej. Na przykład może to nastąpić podczas księgowania - odpowiedni przycisk znajduje się także na ekranie zapisu VAT.

  • Program przechowuje wyniki weryfikacji (podatnik czynny / nieczynny) wraz z datą weryfikacji
  • Listę weryfikacji można wydrukować wraz z utworzeniem pliku JPK lub później
  • Sprawdzanie dotyczy kontrahentów krajowych oraz wspólnotowych
  • Więcej o weryfikacji NIPów piszemy w blogu FINKA

  2.Wysyłanie JPK: umożliwiono wysyłanie JPK bezpośrednio z aplikacji FINKA. W obecnej wersji mogą skorzystać z tej funkcji posiadacze certyfikowanego podpisu elektronicznego.

  3.Przeglądanie i scalanie JPK. Uruchomiono dodatkowo płatny moduł scalania JPK. Pozwala on na dołączenie do JPK-VAT dowolnego innego pliku JPK-VAT.

  • Tryb ten stosuje się np. w przypadku, gdy w oddziałach firmy rejestruje się transakcje i przysyła częściowe JPK do centrali. Program pozwala na jednoczesne dopisanie transakcji z przysłanego JPK i usunięcie zapisu reprezentującego zbiorcze obroty oddziału, jeśli taki został wpisany do ewidencji.
  • Moduł umożliwia także odczytanie JPK-VAT pochodzącego z dowolnego źródła i przejrzenie zawartości w czytelnej postaci

  4.W JPK wprowadzono proporcjonalne zmniejszanie kwot netto i VAT w przypadku częściowego odliczania VAT. W poprzednich wersjach programu generowano rekord "VAT nie podlegającego odliczeniu" i kwoty VAT w JPK w obu przypadkach są prawidłowe.

  5. Zaliczki podatkowe PIT: dostosowano program do zasady, że można nie płacić zaliczek do 1000 zł. Zasada ta obowiązuje od stycznia 2018. Więcej o małych zaliczkach PIT i CIT piszemy w blogu FINKA

  6. Nowy podatek od budynków o wartości ponad 10 mln zł. Dostosowano liczenia zaliczek PIT tak, by uwzględnić odejmowanie podatku od budynków. Zmniejszanie zaliczek dotyczy danego miesiąca lub kwartału - nie zmniejsza się zaliczek PIT o podatek od budynków za inne okresy.

  FINKA-KPR WINDOWS 8.3.a | 12-01-2018

  1. Wprowadzono nową wersję formularza PIT-28 (20) . 

  FINKA-KPR WINDOWS 8.3 | 18-12-2017

  1. Jednolity Plik Kontrolny: zrealizowano nową wersję JPK-VAT(3), obowiązującą od stycznia 2018.

  2. Tabele kursowe globalne - z panelu startowego uruchomiono możliwość zbiorczego pobierania tabel kursowych dla wskazanych firm z dowolnego okresu czasu (w obrębie roku kalendarzowego). Nowa funkcjonalność jest dostępna dla licencji TABKURSGLOBAL.

  3. Indywidualne konta ZUS. W związku z tym, iż z początkiem roku 2018 nastąpi zmiana w systemie opłacania składek ZUS dla przedsiębiorców, zgodnie z którą każdy przedsiębiorca winien otrzymać z ZUS indywidualny numer konta do wpłat ZUS wprowadziliśmy modyfikacje przy wystawianiu przelewów:

  • indywidualny numer konta otrzymany z ZUS można wprowadzić:
          - dla płatnika - osoby fizycznej: na ekranie danych osoby (menu Słowniki - Lista osób), na zakładce ZUS, PDOF
          - dla płatnika - spółki: w menu Administracja - Dane firmy, na zakładce Dane do ZUS
  • Wywołanie przelewu "ZUS" lub "ZUS od firmy" od 2018r. oznacza utworzenie przelewu na indywidualne konto wpisane dla osoby lub firmy.
          - należy tam podać ogólną sumę składek, bez podziału na społeczne, zdrowotne i FP+FGŚP.
          - przelew taki realizuje się za pomocą zwykłego blankietu, nie jak dotychczas na specjalnym blankiecie przelewu do ZUS

  4. Wprowadzanie dewizowych zakupów i sprzedaży VAT: wprowadzono zmianę trybu liczenia kwoty VAT w PLN. Możliwe sa dwa tryby, różniące się z powodu stosowanych zaokrągleń:

  • (A) VAT PLN = netto w dewizach razy kurs razy stawka, lub
  • (B) VAT PLN = VAT w dewizach razy kurs.
  • Domyślny jest tryb (A). Użytkownik może go zmienić od wybranej daty, w menu ->Parametry lokalne -> Tryb liczenia VAT PLN wg dewiz.

  5. Na potrzeby archiwizacji większych baz danych, uruchomiono wykonywanie kopii danych z pominięciem kompresji plików.

  • Zalecamy wykonywanie kopii danych w dotychczasowym trybie - z odznaczonym parametrem 'Kopia nieskompresowana'.
  • Wykonywanie kopii danych bez kompresji jest przydatne przy plikach baz o rozmiarze powyżej 500MB, dla których mógł wystąpić błąd podczas wykonywania kopii danych.
  • Tak wykonana kopia danych może zostać odtworzona w programie po wybraniu typu plików 'Nieskompresowane pliki (*.fbk)' podczas wskazywania pliku do odtworzenia.

  6. Dla Ryczałtu uruchomiono możliwość zapisu zakupu VAT jako schemat księgowy.

  7. Odwrotne obciążenie na wystawianych fakturach może mieć oznaczenie "NPO" lub "OO".  Domyślne jest oznaczenie "OO"; można je zmienić w menu  Parametry lokalne -> 'Faktury -> Drukować stawkę dla odwrotnego obciążenia jako: OO/NPO.

  8. Poprawiono eksport przelewów bankowych Videotel, w niektórych sytuacjach na końcu linii, zamiast '???' znaków specjalnych było wpisywane '??'.

  9. Poprawiono wydruk dla zestawienia 'Ewidencja zakupu wg przeznaczenia i stawek' - w podsumowaniu 'Brutto - Razem' - nie pobierała się kwota z wiersza 'Zakup STW 23%'.

  10. Dodatkowo wprowadzono szereg drobnych poprawek i usprawnień w zestawieniach handlowych, na panelu startowym i innych.

  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl
  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się