Finka-KPR Księga przychodów i rozchodów - Aktualne wersje programu

  FINKA-KPR WINDOWS 8.0.b | 06-03-2017

  1. Na wydruku zestawienia VAT "Ewidencja zakupu VAT według przeznaczenia zakupu i stawek" poprawiono sumowanie kwoty brutto. 

  2. Na wydruku VAT-UE i VAT-UEK włączono wydruk nr telefonu i daty wypełnienia.

  FINKA-KPR WINDOWS 8.0.a | 12-02-2017

  Poprawiono błąd występujący przy przelewach.

  FINKA-KPR WINDOWS 8.0 | 10-02-2017

  1. Opracowano nowe wzory deklaracji VAT-27(2), VAT-UE(4), VAT-UEK(4).

  • Należy pamiętać, że od roku 2017 informacje VAT-UE i VAT-27 składa się elektronicznie.
  • Deklaracje VAT-7 i VAT-7K również składa się wyłącznie elektronicznie. Możliwość złożenia papierowego - tylko na rok 2017 - pozostawiono dla najmniejszych podatników, jeśli spełnione są warunki opisane w bazie wiedzy na stronie FINKA

  2. Wprowadzono nowe wesje JPK (Jednolitego Pliku Kontrolnego) JPK-VAT(2) i JPK-KPR(2).

  • Plik JPK-VAT w nowej wersji muszą wysyłać co miesiąc tzw. mali i średni podatnicy. W ustaleniu przynależności do tych kategorii może pomóc kalkulator terminów JPK
  • W menu Formularze -> Jednolity Plik Kontrolny program generuje automatycznie JPK-VAT na podstawie ewidencji zakupu i sprzedaży, a także sprawdza zgodność danych z deklaracją VAT. Stąd:
  • Zaleca się przed sporządzeniem JPK wystawić deklarację VAT (terminy są takie same, do 25-go). Wyjątkiem jest tu deklaracja kwartalna, przy której także obowiązuje comiesięczne wysyłanie JPK. 
  • Przy tworzeniu JPK program FINKA sprawdzi, czy w każdej pozycji ewidencji znajdują się wszystkie wymagane dane, m. in. nazwa, adres i NIP nabywcy oraz numer faktury i opis zdarzenia gospodarczego. W razie braku danych Użytkownik ma dwie możliwości:
   • wpisać w JPK stały tekst w miejsce pól niewypełnionych w ewidencji
   • Program FINKA zapisuje plik JPK na dysku, zaś wysyłanie i pobranie UPO należy wykonać za pomocą programu udostępnionego na stronie MF.

  3. W związku z tym, że od r. 2017 szereg usług budowlano - montażowych objęto trybem "odwrotnego obciążenia VAT", w ewidencji sprzedaży wprowadzono nową kategorię "Odwrotne obciążenie - usługi podwykonawców budowalnych".

  • Program wliczy takie pozycje do formularza VAT-27, który od nowego roku trzeba wysyłać elektronicznie co miesiąc.
  • W ewidencji VAT na ekranie zwykłej sprzedaży krajowej można także, obok sprzedaży opodatkowanej, wpisać kwotę podlegającą "odwrotnemu obciążeniu" w tym trybie.
  • Szereg informacji o tej i innych zmianach w podatku VAT opisaliśmy w bazie wiedzy na stronie FINKA 

  4. "Transakcje trójstronne". W ewidencji sprzedaży i zakupu VAT, przy dostawach i nabyciach wspólnotowych (WNT i WDT) można zaznaczyć opcję "VAT-UE trójstronny".

  • Znacznik transakcji trójstronnych dotyczy tylko pośrednika, w transakcjach pomiędzy sprzedawcą, pośrednikiem i odbiorcą - każdy w innego kraju UE - gdy spełnione są warunki "trójstronnej procedury uproszczonej" wg Ustawy o VAT art. 135 i 136.
  • Zgodnie z interpretacją MF, program ujmuje transakcje trójstronne:
   • nabycie przez pośrednika: w deklaracji VAT-7 oraz w VAT-UE w części "nabycie wspólnotowe - WNT"
   • sprzedaż przez pośrednika: w deklaracji VAT-7 w poz. 11 "Dostawa towarów poza terytorium kraju", zaś w VAT-UE w części "Dostawa wspólnotowa - WDT".

  5. Zmiana kwoty wolnej od podatku. Dostosowano program do regulacji dotyczącej kwoty wolnej od 2017r.

  • Zaliczki podatkowe w menu Formularze - Zaliczka PDOF (PIT-36) wylicza się, zgodnie z nowymi zasadami, stosując kwotę wolną jak w roku 2016 (ulga podatkowa 556,02 zł).
  • W razie przekroczenia progu podatkowego program przestanie ujmować w zaliczkach ulgę podatkową, zgodnie z nową regulacją.
  • Dopiero po zakończeniu roku, w rozliczeniu rocznym PIT-36, można ująć kwotę wolną zwiększoną lub zmniejszoną według nowych zasad.

  6. Wprowadzono usprawnienia w module ewidencji VAT w programie FINKA:

  • W menu Ewidencja zapisów - Wyszukiwanie zapisów VAT dodano możliwość znalezienia zapisów w konkretnej stawce VAT, z zakresem kwot od-do w danej stawce.
  • Przy wprowadzaniu zapisów do ewidencji zakupu lub sprzedaży VAT po wypełnieniu pola "Opis zdarzenia gospodarczego" można wcisnąć klawisz Page Down, co powoduje przejście do pierwszego okienka liczbowego, bez potrzeby przechodzenia myszką lub tabulatorem przez szereg pól.
  • Chcielibyśmy tu wspomnieć, że wszystkie czynności w programie FINKA można wykonywać z klawiatury, beż używania myszki, co na ogół znacząco przyspiesza pracę z programem.

  FINKA-KPR WINDOWS 7.3 | 30-12-2016

  1. Dla dokumentów kasowych umożliwiono rozliczanie kilku należności lub zobowiązań jednym dokumentem kasowym. 

  2. Dodano parametr 'Czy na fakturach krajowych drukować przedrostek unijny NIP' dla faktur sprzedaż krajowa w walucie obcej; 

  3. Dodatkowo: 

  · Dla raportów kasowych umożliwiono usuwanie raportów kasowych zerowych z przenumerowaniem kolejnych raportów, przy czym taka czynność jest nieodwracalna; 

  · na liście dokumentów kasowych z raportu kasowego dodano kolumnę Lp. 

  · umożliwiono usuwanie jednocześnie kilku dokumentów kasowych; 

  · dodano parametr 'Czy automatycznie numerować zapisy ewidencji VAT' - po ustawieniu wartości tego parametru na "Nie" Ewidencja VAT nie będzie automatycznie numerowana przy każdej bieżącej zmianie w ewidencji, w związku z czym bieżąca praca przy bardzo dużych danych powinna być szybsza i wygodniejsza. Oczywiście ręcznie można uruchomić przenumerowanie ewidencji VAT w punkcie: 

  -> Administracja 
  -> przenumerowanie Ewidencji VAT 

  Domyślnie parametr ma wartość "Tak" -> przy tym ustawieniu numerowanie ewidencji działa jak dotychczas.

  FINKA-KPR WINDOWS 7.2.a | 09-09-2016

  1. Przywrócono możliwość wysyłania elektronicznego załącznika ORD-ZU dla korekty deklaracji VAT-7 w wersji 16. 

  2. W zestawieniach handlowych: 

  - Asortymentów wg dokumentów
  - Obrotów z odbiorcami / dostawcami

  wyłączono uwzględnianie w sumach kwot z dokumentów anulowanych.

  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl
  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się