Finka-FAKTURA Sprzedaż i fakturowanie - Aktualne wersje programu

  FINKA-MAGAZYN WINDOWS 2.3 | 04.06.2019

  1. Zrealizowano automatyczne aktualizacje programu FINKA.
   Na ekranie startowym programu znajduje się przycisk: Sprawdź aktualizację
   Po jego wciśnięciu program połączy się z serwerem FINKA-FTP, po czym program:
   • zapyta, czy aktualizować program; przed aktualizacją użytkownik może przeczytać opis zmian dokonanych w nowej wersji
   • lub potwierdzi, że wersja jest najnowsza.
   • lub wyświetli odpowiedni komunikat jeśli nowa wersja wymaga uaktualnienia licencji programu
  2. Zrealizowano pobieranie danych kontrahentów z GUS.
   • Podczas wystawiania faktury lub innego dokumentu można:
    - wpisać NIP kontrahenta
    - jeśli ten NIP istnieje już na liście kontrahentów to program wpisze dane w okienku "Kontrahent"
    - można też wcisnąć przycisk "Pobierz dane z GUS"; program połączy się z serwerem GUS, pobierze dane i wpisze je na listę kontrahentów oraz do okienka "Kontrahent"
   • Przycisk "Pobierz dane z GUS" widnieje także na ekranach
    - sprzedaż VAT
    - zakup VAT
    - edycji danych kontrahenta w Słownikach
    - oraz na ekranie zakładania nowej firmy
   • Z powodu technicznych program pobiera dane z serwera GUS za pośrednictwem dedykowanego serwera "FINKA". Ten serwer pośredniczący jest jedynie przekaźnikiem i nie przechowuje ani nie udostępnia żadnych danych.
   • Niezależnie od tego warto także skorzystać z przycisku "Weryfikuj NIP", który sprawdza status podatnika VAT według serwera MF. Sprawdzenie to wykonywane jest bardzo szybko, dzięki unowocześnieniu serwisu po stronie MF. Należy jednak pamiętać, że jest to sprawdzenie na chwilę aktualną, gdyż serwer nie udostępnia danych wstecznych. Dlatego warto sprawdzić status podatnika bezpośrednio po otrzymaniu faktury.
  3. Zrealizowano nową wersję JPK-FAKTURA (2), obowiązującą od 01.07.2019.
   • Plik JPK-FAKTURA zawiera szczegółowe pozycje faktur za dany okres i należy przekazywać go do Urzędu Skarbowego na życzenie Urzędu.
   • Plik JPK-FAKTURA zawiera nagłówki faktur z sumami brutto oraz pozycje faktur z kwotami netto, więc podsumowania tych kwot w stopce pliku są różne.
   • Jeszcze większa różnica wystąpi przy JPK-FAKTURA dla faktur wystawionych w dewizach, gdyż wówczas, zgodnie z wyjaśnieniami MF, wpisuje się nagłówki faktur w wartości brutto PLN, zaś pozycje w wartości netto w dewizach.
  4. Zmiany dotyczące wystawiania faktur i dokumentów magazynowych:
   • PZ z zerowymi cenami. Użytkownik może przyjąć towary nie znając jeszcze ich cen magazynowych, podając w PZ ceny zerowe. Później można:
    - zmodyfikować PZ, wpisując prawidłowe ceny - w takim przypadku program zmodyfikuje też wycenę magazynową dokumentów rozchodowych, jeśli były już wystawione, i ujmie odpowiednie wartości w kartotece magazynowej
    - lub wystawić korektę PZ z podaniem nowych cen - jeśli istnieją już rozchody towarów, program wygeneruje także "korektę wyceny rozchodów" i umieści ją w postaci adnotacji w stopce PZ, a także jako dokument KPZ (korekta PZ) w karyotece magazynowej.
   • Korekta faktury końcowej: umożliwiono anulowanie sprzedaży towaru po wystawieniu faktury zaliczkowej i późniejszej końcowej. Trzeba w tym celu wystawić fakturę korygującą do faktury końcowej, z wpisaniem "ilość jest = 0".
   • Adnotacja o zaokrągleniu w stopce faktury. W definicji faktury można wybrać, zgodnie z zasadami, liczenie VAT według stopki lub według sumy pozycji. Przy tym pierwszym trybie VAT wyliczony od kwoty netto w stopce może różnić się od sumy kwot VAT w poszczególnych pozycjach o wartości groszowe - w takim przypadku program wydrukuje odpowiednią adnotację na dole faktury.
   • Wyliczanie wartości fakturowej i statystycznej do INTRASTAT
    - Do tej wartości wlicza sie pozycje towarowe i pomija się pozycje usługowe występujące na fakturze
    - Od obecnej wersji program może wliczać tam pozycje "materiałów" i "wyrobów". Aby uruchomić ten tryb, Użytkownik może zmodyfikować parametr w menu Administracja - Parametry lokalne - INTRASTAT - Czy przy WNT/WDT materiałów/wyrobów wliczać je do Intrastat?
   • Wprowadzono inne drobne usprawnienia i poprawki przy wystawianiu faktur i ich drukowaniu.

  FINKA-MAGAZYN WINDOWS 2.2.a | 25.04.2019

  1. Poprawiono komunikację z drukarkami fiskalnymi firmy Novitus.

  FINKA-MAGAZYN WINDOWS 2.2 | 10.04.2019

  1. Wprowadzono znaczącą zmianę dot. importu usług:
   • Podczas księgowania zakupów VAT w trybie "importu usług" można zapisać informacje, na podstawie których program wygeneruje automatycznie formularz IFT-2. Formularz dotyczy importu usług reklamowych i wielu rodzajów innych.
   • Podczas rejestracji importu usług należy na zakładce "Inne":
    - wybrać rodzaj zapisu pod kątem IFT-2:
            - nie podlega IFT-2
            - lub podlega jako jeden z 9 rodzajów usług wymienionych w wyświetlanym menu
    - w przypadku podlegania pod IFT-2 należy następnie wybrać
            - Zwolnione wg umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, lub
            - Opodatkowane - w tym przypadku podaje się też stawkę podatku.
  2. Dokonano szeregu drobnych poprawek m.in. w:
   - liście asortymentów
   - cennikach
   - definicji dokumentów handlowych.

  FINKA-MAGAZYN WINDOWS 2.1.a | 15.03.2019

  1. Poprawiono wyświetlanie stanów magazynowych na liście asortymentów.
  2. Poprawiono błąd występujący sporadycznie na arkuszu remanentowym podczas wstawiania ilości z dokumentów.

  FINKA-MAGAZYN WINDOWS 2.1 | 12.03.2019

  1. Weryfikacja NIP kontrahentów prowadzona jest obecnie w nowej technologii i działa znacznie szybciej niż w poprzednich wersjach.
   • Należy podkreślić, że serwer MF pozwala jedynie na weryfikację statusu "czynny podatnik VAT" na daną chwilę - dlatego zalecamy sprawdzanie NIPów jak najwcześniej. Można tego dokonać przy rejestracji zakupu od kontrahenta (menu Ewidencja zapisów - Zakup VAT/KPR) lub nawet przed dokonaniem zakupu, np. w menu Słowniki - Lista kontrahentów.
   • Sprawdzenia statusu NIP na czas wsteczny można dokonać jedynie drogą tradycyjnego wystąpienia do Urzędu Skarbowego.
  2. Wprowadzono formularz IFT-2.
   • Jest on obowiązkowy dla firm dokonujących importu usług niektórych rodzajów, m.in. usług reklamowych - nawet takich, jak reklamy Google i Facebook. Dokładniejszy opis znajduje się w Pomocy dla programu, rozdz. 20.2.3.
   • IFT-2 jest dostępny dla posiadaczy licencji VAT-UE (transakcje wspólnotowe w ewidencji VAT).
  3. Wystawianie faktur: poprawiono wyświetlanie ceny po rabacie, gdy Użytkownik wpisał rabat w pozycji faktury. Problem dotyczył jedynie wyświetlania pozycji; sumy faktury i pozycje zapamiętane i drukowane były prawidłowe.
  4. Wprowadzono nowe wersje deklaracji VAT-7(19) i VAT-7K(13). Zgodnie z nowymi zasadami, deklaracje te nie zawierają załączników VAT-ZZ ani VAT-ZT, które zawierały uzasadnienie wystąpienia o zwrot VAT i o przyspieszenie terminu zwrotu.
  5. Poprawiono pobieranie kwot korekt obowiązkowych do deklaracji VAT (poz.47 i 48). Korekty takie stosuje się jeśli występuje zarówno sprzedaż opodatkowana VATem, jak i zwolniona. Wylicza się je automatycznie w menu Ewidencja zapisów - Korekty obowiązkowe. Jeśli wystąpił problem z pobieraniem wartości pól 47 lub 48 w poprzedniej wersji programu, aktualna wersja poda wyraźny komunikat.
  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl
  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się