Finka-MIKRO Program dla firmy jednoosobowej - Aktualne wersje programu

  FINKA-MIKRO WINDOWS 4.0 | 18-01-2019

  1. Zmiana dotycząca ulgi na złe długi: od 2019r. ulga przysługuje w przypadku przeterminowania wpłaty od nabywców o 90 dni (w poprzednich latach 150 dni). Program pobiera odpowiednie kwoty w menu Formularze - Zmniejszenie VAT do zapłaty (ulga na złe długi).
   • Uwaga: zmiana terminu ze 150 na 90 dni dotyczy także przeterminowania zapłat dla dostawców. W tym przypadku zmniejszenie odliczenia VAT jest obowiązkowe. Wylicza się je w menu Formularze - Obowiązkowe zmniejszenie odliczeń VAT
  2. Weryfikacja NIP kontrahenta
   • Dostosowaliśmy procedurę weryfikacji NIP kontrahenta do zmienionej (bez uprzedzenia) postaci serwisu MF, gdzie sprawdza się status "czynnego podatnika VAT".
   • Chcielibyśmy podkreślić, że serwis ten daje jedynie informacje o bieżącym statusie kontrahenta, bez danych historycznych.
   • Dlatego zalecane jest sprawdzanie statusu NIP jak najwcześniej, czyli podczas księgowania zakupu, gdyż późniejsze sprawdzenie podczas generowania JPK dokonywane jest już w innym miesiącu i podaje stan późniejszy.
  3. Wprowadzono podstawy składek osób prowadzących działalność, a także płacę minimalną, kwotę 30-krotności i inne wskaźniki na rok 2019. Kwoty te są widoczne w menu "Parametry globalne" na ekranie startowym programu.
   • Uwaga dotycząca składki zdrowotnej przedsiębiorców: Podstawa tej składki ogłasza się do 20 stycznia danego roku, więc w programie w menu "Parametry globalne" kwota ta jest otwarta do edycji. Przed wyliczeniem składek za styczeń dla osoby prowadzącej działalność należy wpisać odpowiednią podstawę.
  4. Nowe zasady rozliczania kosztów samochodowych. Od początku 2019r. obowiązują nowe przepisy dotyczące kosztów samochodowych - dla niektórych samochodów za koszty uznaje się 100% wydatków, dla innych 75%, a dla jeszcze innych tylko 20%.
   Nowe zasady opisujemy szczegółowo w bezpłatnym e-booku.
   W związku z tym:
   • Podczas wprowadzania zakupów, za zakładce "INNE", mamy teraz wybór:
    - odliczenie pełne
    - odliczenie 50%, koszty pełne
    - odliczenie 50%, koszty 75%
    - odliczenie 50%, koszty 20%
   • Zależnie od wyboru, program wpisuje jako koszt KPR całą kwotę netto albo odpowiednią jej część (75% lub 20%)
   • Użytkownik może życzyć sobie wpisywania do KPR także odpowiedniej części nieodliczanego VAT, zmieniając parametr w menu:
    --> Administracja --> Parametry lokalne
    --> KPR --> Zwiększać kwotę wpisaną do KPR o kwotę VAT bez odliczeń
   • Aby ułatwić Użytkownikowi sprawdzenie kosztów KPR, które teraz mogą w niektórych pozycjach stanowić 75% lub 20% kwot netto z ewidencji VAT, dodano nowe zestawienie w menu:
    --> Zestawienia
    --> VAT --> Ewidencja zakupu - Odliczenia kosztów samochodowych.
    Zestawienie ukazuje dokładnie kwoty kosztów i kwoty nie stanowiące kosztu.
   • Dokonano także odpowiednich zmian na ekranie deklaracji VAT. Pozwalają one na:
    - sprawdzenie poprawności kwot ujętych w deklaracji
    - oraz znalezienie części kwot nieodliczonego VAT, które można uznać za koszty, jeśli nie były wpisane od razu do KPR
    Zakładka "Obliczenie" zawiera teraz pozycje:
    z28 Część pozycji nie podlegająca odliczeniu, stanowiąca koszt
    - dotyczy sytuacji, gdy mamy sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną, wobec czego cześć VAT naliczonego nie odlicza się i można wpisać ją w koszty.
    z28a Część pozycji nie podlegająca odliczeniu, nie stanowiąca kosztu
    - w powyższej sytuacji części VAT od wydatków samochodowych nie uznaje się jednak za koszty, program wylicza tu odpowiednią kwotę
    z29 Zakupy samochodów i paliwa bez odliczeń, stanowiące koszt
    - podaje tę część z nieodliczanej sumy 50%VAT, którą można uznać za koszt
    z29a VAT nieodliczany ujęty już jako koszt w KPR
    - podaje kwoty kosztu wpisanego już do KPR, jeśli wymieniony wyżej parametr ustawiono na "TAK"
    z29b Zakupy samochodowe - Netto i VAT nie stanowiące kosztu
    - podaje część kwot z nieodliczanej sumy 50%VAT, której nie można wpisać do KPR.

  FINKA-MIKRO WINDOWS 3.3.a | 07-12-2018

  1. Poprawiono wyświetlanie pozycji na Zestawieniu handlowym - Sprzedaż wg dokumentów z pozycjami - w niektórych przypadkach pozycje mogły wyświetlać się powielone.

  FINKA-MIKRO WINDOWS 3.3 | 05-12-2018

  Wprowadzono szereg rozszerzeń programu i ułatwień jego użytkowania, między innymi:

   • Schematy dokumentów
   • Rabat zbiorczy na fakturze oraz rozliczenie kaucji i opakowań zwrotnych
   • Ułatwienia wystawiania faktur wielopozycyjnych

  FINKA-MIKRO WINDOWS 3.2.b | 05-09-2018

  1. Dostosowano format deklaracji VAT-7 i VAT-7K wysyłanych elektronicznie do najnowszej specyfikacji XSD udostępnionej 27.08.2018 przez Ministerstwo Finansów. Wprowadzone zmiany nie wymagają edycji wygenerowanych wcześniej formularzy.

  FINKA-MIKRO WINDOWS 3.2.a | 28-08-2018

  1. Wprowadzono poprawkę wydruku 3 strony deklaracji VAT niwelującą problem występujący na niektórych modelach drukarek. Dotyczył deklaracji VAT-7 (18) i VAT-7K (12).
  2. Poprawiono działanie instalatora programu, który w niektórych przypadkach potrafił zawiesić proces instalacji.
  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl
  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się