Finka-MIKRO Program dla firmy jednoosobowej - Aktualne wersje programu

FINKA-MIKRO WINDOWS 3.1 | 01-02-2018

1. Umożliwiono wysyłanie JPK-VAT z programu FINKA.
· Wysyłanie realizuje się w menu:
       -> Podatki -> Jednolity Plik Kontrolny  - analogicznie jak e-deklaracje
Ten punkt menu wyświetla listę plików JPK i użytkownik może wygenerować nowy plik. Do wysłania niezbędny jest certyfikowany podpis elektroniczny. Z zakładki "Potwierdzenia" można pobrać UPO.
· MF uruchomiło także wysyłanie JPK-VAT za pomocą podpisu eGO oraz planuje umożliwienie podpisania pliku danymi autoryzacyjnymi z wcześniejszego PIT. Obecnie można skorzystać z tych możliwości po zapisaniu wygenerowanego pliku JPK na dysku i wywołaniu bezpłatnej aplikacji MF "Klient JPK".

2. Przeglądanie i scalanie JPK. Wprowadzono nową funkcję dostępną jako dodatkowo płatna opcja. Pozwala ona na:
· otwarcie i przejrzenie pliku JPK-VAT utworzonego za pomocą dowolnego programu, w tym również za pomocą programów FINKA    
· scalenie plików (dopisanie dowolnego innego pliku JPK-VAT)
· w sytuacji, gdy:
           - w centrali firmy wpisujemy do ewidencji VAT sumy zbiorcze transakcji dokonanych w oddziałach
           - i otrzymujemy pliki JPK z oddziałów
           - to przy scalaniu plików można jednocześnie dopisać do JPK zapisy szczegółowe z oddziału i usunąć zapis zbiorczy
 
3. W JPK wprowadzono proporcjonalne zmniejszanie kwot netto i VAT przy częściowym odliczeniu VAT.  
Jeśli firma prowadzi sprzedaż opodatkowaną VAT oraz zwolnioną, to występują częściowe odliczenia VAT od zakupów służących celom ogólnym.
W takim przypadku:
  - w poprzedniej wersji program wpisywał do JPK rekord VAT nie podlegającego odliczeniu
  - w nowej wersji, zgodnie z nowymi zaleceniami MF, w części "Zakupy" w JPK wpisuje odpowiednio zmniejszone kwoty netto i VAT.
  - kwoty VAT od zakupów samochodowych, odliczane częściowo, były wpisywane częściowo także w poprzednich wersjach programu.  
· W związku z tym na ekranie tworzenia JPK program pyta o wartości prewspółczynnika i współczynnika odliczenia; jeśli Użytkownik sporządził już deklarację VAT, to program bierze wartości współczynników z tej deklaracji.
· Nowy tryb działa od miesiąca wskazanego parametrem w menu:
        -> Administracja -> Parametry lokalne -> Czy w JPK i VAT-7 zmniejszać  kwoty przy częściowym odliczeniu VAT?
· Ustawienie domyślne "Tak" oznacza również zmniejszenie kwot netto od takich zakupów również w deklaracji VAT. Kwoty VAT w deklaracji były już zmniejszane prawidłowo od początku istnienia programu.

4. Weryfikacja statusu NIP z programu FINKA.
Program umożliwia weryfikację statusu podatników jednym przyciskiem. Program sprawdza numery NIP:
· w portalu podatkowym MF - dla NIP-ów polskich
· w serwisie VIES - dla NIP-ów wspólnotowych
Weryfikację można wywołać:
· po wygenerowaniu JPK za pomocą przycisków Weryfikuj NIP (sprzedaż) i Weryfikuj NIP (zakup) . Program dokona weryfikacji i wyświetli listę NIP-ów wraz z ich statusami (czynny/aktywny, nieczynny lub niezweryfikowany)
· na liście JPK za pomocą przycisku Weryfikacja NIP
· na ekranie zakupu lub sprzedaży VAT - program wyświetla wynik ostatniej weryfikacji i przycisk "Weryfikuj"
· na ekranie danych kontrahenta - tam można wyświetlić listę dokonanych weryfikacji z datami.
Uwaga.
Obydwa serwisy, VIES oraz portal podatkowy, podają aktualny status podatnika; nie podają daty zarejestrowania ani innych danych wstecznych. Stąd wskazane jest, by wykonywać weryfikację podczas księgowania zakupów VAT, by data weryfikacji była jak najbliższa dacie dokumentu.
Przy późniejszej weryfikacji na ekranie JPK program przywołuje daty wcześniejszych sprawdzeń, jeśli były wykonane; można też zażądać weryfikacji stanu bieżącego. Można wydrukować listę z wynikami weryfikacji - program przechowuje tę listę i można ją wywołać w dowolnym czasie.


5. Przy generowaniu korekt obowiązkowych obok ujmowania współczynnika odliczenia dodano ujęcie prewspółczynnika.
· Korekty te dotyczą zakupów z poprzedniego roku służących celom sprzedaży mieszanej (opodatkowanej VAT i zwolnionej).  
· Wywołuje się je w menu -> Ewidencja VAT -> Korekty obowiązkowe.

© 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl
Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się