Finka-PŁACE Kadry i płace - Aktualne wersje programu

  FINKA-PŁACE WINDOWS 7.3 | 14.06.2019

  1. Zrealizowano automatyczne aktualizacje programu FINKA.

   Na ekranie startowym programu znajduje się przycisk: Sprawdź aktualizację

   Po jego wciśnięciu program połączy się z serwerem FINKA-FTP, po czym program:
   • zapyta, czy aktualizować program; przed aktualizacją użytkownik może przeczytać opis zmian dokonanych w nowej wersji
   • lub potwierdzi, że wersja jest najnowsza
   • lub wyświetli odpowiedni komunikat jeśli nowa wersja wymaga uaktualnienia licencji programu.
  2. Zrealizowano import elektronicznych zwolnień lekarskich z ZUS-PUE.
   • Użytkownik powinien najpierw zalogować się do ZUS-PUE i pobrać zwolnienia w postaci pliku CSV, XML lub ZIP
   • Następnie w programie FINKA-PŁACE w menu Kadry - Nieobecności - Import zwolnień z PUE
    • - otwieramy zapisany plik,
    • - program pokaże zaimportowane zwolnienia z datami od-do, okresem pobytu w szpitalu itp.,
    • - następnie wciskamy F5 Zapisz,
    • - program przypisze nieobecności do osób, wybierając:
     • - odpowiednie kody 312 (opieka), 331 (zwolnienie płatne przez firmę) lub 313 (zasiłek płatny przez ZUS),
     • - program wybierze także procent wypłaty (80%, a przy zwolnieniu szpitalnym 70%),
     • - użytkownik może później modyfikować dane w menu Kadry - Nieobecności.
   • W razie istnienia wcześniej wpisanych nieobecności w zazębiającym się okresie program nie zaimportuje danej pozycji i poda komunikat
   • Program wyświetla zwięzły raport z pobierania nieobecności. Raport ten jest później dostępny w menu Administracja - Lista komunikatów.
  3. Wprowadzono nowe zaświadczenia ZUS lub nowe wzory zaświadczeń:
   • ZUS-Z3 - nowy wzór,
   • ZUS-Z3a - nowy wzór,
   • ZUS-Z3b - nowy wzór,
   • ZUS-ZAS-12 - nowe zaświadczenie, które sporządza się w przypadku kontynuacji zasiłku chorobowego. Dotyczy pracowników, zleceniobiorców i umów o dzieło, jeśli podlegały pod ubezpieczenie chorobowe,
   • ZUS-ZAS-53 - nowe zaświadczenie, które sporządza się w przypadku kontynuacji zasiłku chorobowego osoby prowadzącej działalność lub współpracującej.
  4. Ponadto wykonano inne drobne ulepszenia programu.

  FINKA-PŁACE WINDOWS 7.2.b | 26.03.2019

  1. Poprawiono błąd związany z podpisem występujący podczas wysyłania e-deklaracji.

  FINKA-PŁACE WINDOWS 7.2.a | 15.03.2019

  1. Poprawiono wpisany w programie limit dobrowolnych składek chorobowych, stosowany przy umowach zleceń i podobnych.

  FINKA-PŁACE WINDOWS 7.2 | 13-02-2019

  1. Rozszerzono zakres informacji przy wyrejestrowaniu z ubezpieczeń ZUS-ZWUA
   • Zgodnie z nowym formatem dokumentu ZUS-ZWUA, podaje się na nim dodatkowe informacje, dotyczące wyłącznie umowy o pracę:
   • - kod trybu rozwiązania umowy (lista kodów zgodna z programem Płatnik dostępna pod przyciskiem)
   • - kod podstawy prawnej rozwiązania umowy (lista kodów róznież dostępna pod przyciskiem)
   • - oraz stronę inicjującą rozwiązanie umowy (pracownik, pracodawca)
  2. Obok formularzy ZUS-DRA, RCA, RSA wprowadzono raporty ZUS-RPA.Program FINKA generuje je samoczynnie i wysyła do "Płatnika". ZUS-RPA generowany jest w kilku różnych przypadkach:
   • Przy wypłacie za poprzedni rok (np. przy płacach za grudzień wypłacanych w styczniu) program generuje zwykłe RCA, a ponadto tworzy dokument RPA cz. III.B z wykazaniem podstawy składek emerytalnych wypłaconych w styczniu za rok poprzedni
   • Podobnie RPA zostanie wygenerowane przy wypłatach premii za lata poprzednie
   • Jeśli w nowym roku wystąpi przekroczenie 30-krotności w miesiącu, w którym występują wypłaty za lata poprzednie, to w RPA cz. III.C program wykaże, zgodnie z zasadami, różnicę między podstawą składek wypadkowych a emerytalnych w wypłatach za stary rok
   • Części RPA III.D i III.E służą do wykazania stałych składników (np. dodatku stażowego), które wypłacane są za okres choroby - za ten okres nie podlegają one ZUS. Użytkownik może zdefiniować taki składnik i umieścić jego wartość na liście płac. Definicja składnika wliczanego do RPA cz. III.D lub III.E charakteryzuje się oznaczeniem "ZUS - nie podlega, składnik stały wypłacany za czas choroby"
   • Okresy pracy nauczycielskiej wykazywane w ZUS-RPA cz. III.F . Użytkownik może je wprowadzić w menu: ZUS -> Okresy pracy nauczycielskiej (ZUS-RPA)
   • Program pobierze te okresy do RPA, pomijając okresy nieobecności (kody ZUS 1xx i 3xx).

  FINKA-PŁACE WINDOWS 7.1 | 07-02-2019

  1. Wprowadzono podstawę składek zdrowotnych przedsiębiorców na rok 2019, ogłoszoną w drugiej połowie stycznia 2019.
  2. Zrealizowano "mały ZUS" (składki według przychodów poprzedniego roku):
   • W menu ZUS - Składki właściciela, wspólników można wybrać nową opcję:
   • Tryb ustalenia podstawy składek: małe (wg przychodów poprzedniego roku)
   • Program otwiera wówczas okienka, w których Użytkownik musi podać:
   • - przychody poprzedniego roku
   • - i liczbę dni prowadzenia działalności (jeśli działalność trwała przez cały rok, wpisujemy tu 365 lub w roku przestępnym 366)
   • Po wypełnieniu tych okienek program sprawdzi, czy nie przekroczono limitów uprawniających do małego ZUS, i wyliczy:
   • - składki emerytalne, rentowe, wypadkowe i ewentualnie chorobowe według wyliczonej obniżonej podstawy
   • - pełną składkę zdrowotną, zgodnie z obowiązującymi zasadami
   • - składkę FP program naliczy lub nie, zależnie od podstawy składek społecznych.
   • Przy generowaniu dokumentów rozliczeniowych dla osób z małym ZUS-em program wytworzy, obok standardowego dokumentu "DRA", także formularz "DRA cz II". Jeśli firma jednoosobowa zatrudnia pracowników, to dla właściciela z małym ZUS-em wygeneruje się "RCA" oraz "RCA cz.II". Komplet dokumentów należy wysłać do programu "Płatnik" w standardowy sposób.
  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl
  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się