Finka-PŁACE Kadry i płace - Aktualne wersje programu

  FINKA-PŁACE WINDOWS 7.2.b | 26.03.2019

  1. Poprawiono błąd związany z podpisem występujący podczas wysyłania e-deklaracji.

  FINKA-PŁACE WINDOWS 7.2.a | 15.03.2019

  1. Poprawiono wpisany w programie limit dobrowolnych składek chorobowych, stosowany przy umowach zleceń i podobnych.

  FINKA-PŁACE WINDOWS 7.2 | 13-02-2019

  1. Rozszerzono zakres informacji przy wyrejestrowaniu z ubezpieczeń ZUS-ZWUA
   • Zgodnie z nowym formatem dokumentu ZUS-ZWUA, podaje się na nim dodatkowe informacje, dotyczące wyłącznie umowy o pracę:
   • - kod trybu rozwiązania umowy (lista kodów zgodna z programem Płatnik dostępna pod przyciskiem)
   • - kod podstawy prawnej rozwiązania umowy (lista kodów róznież dostępna pod przyciskiem)
   • - oraz stronę inicjującą rozwiązanie umowy (pracownik, pracodawca)
  2. Obok formularzy ZUS-DRA, RCA, RSA wprowadzono raporty ZUS-RPA.Program FINKA generuje je samoczynnie i wysyła do "Płatnika". ZUS-RPA generowany jest w kilku różnych przypadkach:
   • Przy wypłacie za poprzedni rok (np. przy płacach za grudzień wypłacanych w styczniu) program generuje zwykłe RCA, a ponadto tworzy dokument RPA cz. III.B z wykazaniem podstawy składek emerytalnych wypłaconych w styczniu za rok poprzedni
   • Podobnie RPA zostanie wygenerowane przy wypłatach premii za lata poprzednie
   • Jeśli w nowym roku wystąpi przekroczenie 30-krotności w miesiącu, w którym występują wypłaty za lata poprzednie, to w RPA cz. III.C program wykaże, zgodnie z zasadami, różnicę między podstawą składek wypadkowych a emerytalnych w wypłatach za stary rok
   • Części RPA III.D i III.E służą do wykazania stałych składników (np. dodatku stażowego), które wypłacane są za okres choroby - za ten okres nie podlegają one ZUS. Użytkownik może zdefiniować taki składnik i umieścić jego wartość na liście płac. Definicja składnika wliczanego do RPA cz. III.D lub III.E charakteryzuje się oznaczeniem "ZUS - nie podlega, składnik stały wypłacany za czas choroby"
   • Okresy pracy nauczycielskiej wykazywane w ZUS-RPA cz. III.F . Użytkownik może je wprowadzić w menu: ZUS -> Okresy pracy nauczycielskiej (ZUS-RPA)
   • Program pobierze te okresy do RPA, pomijając okresy nieobecności (kody ZUS 1xx i 3xx).

  FINKA-PŁACE WINDOWS 7.1 | 07-02-2019

  1. Wprowadzono podstawę składek zdrowotnych przedsiębiorców na rok 2019, ogłoszoną w drugiej połowie stycznia 2019.
  2. Zrealizowano "mały ZUS" (składki według przychodów poprzedniego roku):
   • W menu ZUS - Składki właściciela, wspólników można wybrać nową opcję:
   • Tryb ustalenia podstawy składek: małe (wg przychodów poprzedniego roku)
   • Program otwiera wówczas okienka, w których Użytkownik musi podać:
   • - przychody poprzedniego roku
   • - i liczbę dni prowadzenia działalności (jeśli działalność trwała przez cały rok, wpisujemy tu 365 lub w roku przestępnym 366)
   • Po wypełnieniu tych okienek program sprawdzi, czy nie przekroczono limitów uprawniających do małego ZUS, i wyliczy:
   • - składki emerytalne, rentowe, wypadkowe i ewentualnie chorobowe według wyliczonej obniżonej podstawy
   • - pełną składkę zdrowotną, zgodnie z obowiązującymi zasadami
   • - składkę FP program naliczy lub nie, zależnie od podstawy składek społecznych.
   • Przy generowaniu dokumentów rozliczeniowych dla osób z małym ZUS-em program wytworzy, obok standardowego dokumentu "DRA", także formularz "DRA cz II". Jeśli firma jednoosobowa zatrudnia pracowników, to dla właściciela z małym ZUS-em wygeneruje się "RCA" oraz "RCA cz.II". Komplet dokumentów należy wysłać do programu "Płatnik" w standardowy sposób.

  FINKA-PŁACE WINDOWS 7.0.a | 11.01.2019

  1. Poprawiono błąd występujący przy wydruku kilku kopii PIT-11 w trybie DUPLEX.
  2. Poprawiono błąd przy wysyłaniu e-deklaracji na serwer MF dla korekt z wypełnionym ORD-ZU dla PIT-11(24), PIT-8C(9), PIT-4R(8), PIT-8AR(7) oraz IFT-1(14).
  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl
  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się