Finka-PŁACE Kadry i płace - Aktualne wersje programu

  FINKA-PŁACE WINDOWS 7.2.a | 15.03.2019

  1. Poprawiono wpisany w programie limit dobrowolnych składek chorobowych, stosowany przy umowach zleceń i podobnych.

  FINKA-PŁACE WINDOWS 7.2 | 13-02-2019

  1. Rozszerzono zakres informacji przy wyrejestrowaniu z ubezpieczeń ZUS-ZWUA
   • Zgodnie z nowym formatem dokumentu ZUS-ZWUA, podaje się na nim dodatkowe informacje, dotyczące wyłącznie umowy o pracę:
   • - kod trybu rozwiązania umowy (lista kodów zgodna z programem Płatnik dostępna pod przyciskiem)
   • - kod podstawy prawnej rozwiązania umowy (lista kodów róznież dostępna pod przyciskiem)
   • - oraz stronę inicjującą rozwiązanie umowy (pracownik, pracodawca)
  2. Obok formularzy ZUS-DRA, RCA, RSA wprowadzono raporty ZUS-RPA.Program FINKA generuje je samoczynnie i wysyła do "Płatnika". ZUS-RPA generowany jest w kilku różnych przypadkach:
   • Przy wypłacie za poprzedni rok (np. przy płacach za grudzień wypłacanych w styczniu) program generuje zwykłe RCA, a ponadto tworzy dokument RPA cz. III.B z wykazaniem podstawy składek emerytalnych wypłaconych w styczniu za rok poprzedni
   • Podobnie RPA zostanie wygenerowane przy wypłatach premii za lata poprzednie
   • Jeśli w nowym roku wystąpi przekroczenie 30-krotności w miesiącu, w którym występują wypłaty za lata poprzednie, to w RPA cz. III.C program wykaże, zgodnie z zasadami, różnicę między podstawą składek wypadkowych a emerytalnych w wypłatach za stary rok
   • Części RPA III.D i III.E służą do wykazania stałych składników (np. dodatku stażowego), które wypłacane są za okres choroby - za ten okres nie podlegają one ZUS. Użytkownik może zdefiniować taki składnik i umieścić jego wartość na liście płac. Definicja składnika wliczanego do RPA cz. III.D lub III.E charakteryzuje się oznaczeniem "ZUS - nie podlega, składnik stały wypłacany za czas choroby"
   • Okresy pracy nauczycielskiej wykazywane w ZUS-RPA cz. III.F . Użytkownik może je wprowadzić w menu: ZUS -> Okresy pracy nauczycielskiej (ZUS-RPA)
   • Program pobierze te okresy do RPA, pomijając okresy nieobecności (kody ZUS 1xx i 3xx).

  FINKA-PŁACE WINDOWS 7.1 | 07-02-2019

  1. Wprowadzono podstawę składek zdrowotnych przedsiębiorców na rok 2019, ogłoszoną w drugiej połowie stycznia 2019.
  2. Zrealizowano "mały ZUS" (składki według przychodów poprzedniego roku):
   • W menu ZUS - Składki właściciela, wspólników można wybrać nową opcję:
   • Tryb ustalenia podstawy składek: małe (wg przychodów poprzedniego roku)
   • Program otwiera wówczas okienka, w których Użytkownik musi podać:
   • - przychody poprzedniego roku
   • - i liczbę dni prowadzenia działalności (jeśli działalność trwała przez cały rok, wpisujemy tu 365 lub w roku przestępnym 366)
   • Po wypełnieniu tych okienek program sprawdzi, czy nie przekroczono limitów uprawniających do małego ZUS, i wyliczy:
   • - składki emerytalne, rentowe, wypadkowe i ewentualnie chorobowe według wyliczonej obniżonej podstawy
   • - pełną składkę zdrowotną, zgodnie z obowiązującymi zasadami
   • - składkę FP program naliczy lub nie, zależnie od podstawy składek społecznych.
   • Przy generowaniu dokumentów rozliczeniowych dla osób z małym ZUS-em program wytworzy, obok standardowego dokumentu "DRA", także formularz "DRA cz II". Jeśli firma jednoosobowa zatrudnia pracowników, to dla właściciela z małym ZUS-em wygeneruje się "RCA" oraz "RCA cz.II". Komplet dokumentów należy wysłać do programu "Płatnik" w standardowy sposób.

  FINKA-PŁACE WINDOWS 7.0.a | 11.01.2019

  1. Poprawiono błąd występujący przy wydruku kilku kopii PIT-11 w trybie DUPLEX.
  2. Poprawiono błąd przy wysyłaniu e-deklaracji na serwer MF dla korekt z wypełnionym ORD-ZU dla PIT-11(24), PIT-8C(9), PIT-4R(8), PIT-8AR(7) oraz IFT-1(14).

  FINKA-PŁACE WINDOWS 7.0 | 11.01.2019

  1. Wprowadzono nowe wzory formularzy PIT-11(24), PIT-8C(9), PIT-4R(8), PIT-8AR(7) oraz IFT-1(14).
   • Uwaga: od 2019r. skrócono termin składania tych formularzy: wysyła się je do fiskusa wyłącznie elektronicznie do 31 stycznia.
   • Kopię formularza dla osoby dostarcza się, podobnie jak poprzednio, do końca lutego.
   • Nowe wzory dotyczą także danych za rok 2018; program samoczynnie wybiera wzór formularza.
   • Uwaga: Niektóre kwoty figurujące poprzednie w PIT-8C znajdują się obecnie w PIT-11. Program generuje PIT-11 w aktualnej wersji z odpowiednimi wartościami. Zmiana dotyczy wypłat:
   • - zasiłków ZUS dla zleceniobiorców, jeśli wypłacane są one przez firmę,
    - oraz wypłat, dla których na zakładce "PDOF" wybrano tryb "Opodatkowane, lecz bez pobierania zaliczek PDOF",
    - w PIT-8C pozostały jedynie kwoty niektórych dochodów kapitałowych, które Użytkownik może (i mógł poprzednio) wpisać do PIT-u "z ręki".
   • Uwaga dotycząca PIT-8AR: W przypadku umów o małej wartości (do 200 zł) opodatkowanych ryczałtowo, w poprzednim wzorze PIT-8AR program wpisywał kwoty w wierszu 14 "Inne należności", zaś w nowym wzorze przewidziano dla nich oddzielny wiersz 6. Jeśli Użytkownik wygenerował PIT-8AR za 2018 r. w poprzedniej (szóstej) wersji, to kwoty te pozostaną także w końcowym wierszu "Inne" i należy je stamtąd usunąć.
  2. Wprowadzono także nowe wersje druków PIT-2, ZUS-Z15A i ZUS-Z15B
  3. Wprowadzono podstawy składek osób prowadzących działalność, a także płacę minimalną, kwotę 30-krotności i inne wskaźniki na rok 2019. Kwoty te są widoczne w menu "Parametry globalne" na ekranie startowym programu.
   • Uwaga dotycząca składki zdrowotnej przedsiębiorców: Podstawa tej składki ogłasza się do 20 stycznia danego roku, więc w programie w menu "Parametry globalne" kwota ta jest otwarta do edycji. Przed wyliczeniem składek za styczeń dla osoby prowadzącej działalność należy wpisać odpowiednią podstawę.
  4. "Mały ZUS". W związku z wprowadzeniem składek ZUS wyliczanych według przychodu dla niektórych przedsiębiorców od 2019r:
   • wprowadzono odpowiednie kody zgłoszenia ZUS 0590 i 0592,
   • przy wyliczaniu składek należy skorzystać z opcji "Podstawa podana ręcznie" i wpisać odpowiednią podstawę składek. Przenosi się ona domyślnie na kolejny miesiąc,
   • więcej informacji o "małym ZUS" zamieścilśmy w artykule na stronie internetowej FINKA.
  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl
  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się