Finka-PŁACE Kadry i płace - Aktualne wersje programu

  FINKA-PLACE WINDOWS 6.0 | 18-12-2017

  1. Zrealizowano kalkulator wynagrodzeń etatowych od netto lub od brutto. Dostępny w menu -> Finanse -> Kalkulator netto / brutto. Użytkownik może ustawiać warunki, np koszty uzyskania, ulgę podatkową, a także wydrukować szczegółowe wyliczenie.

  2. Zrealizowano formularz ZUS-RP7, służący jako zaświadczenie do celów emerytalnych. Wywołuje się go w menu -> ZUS -> Zaświadczenia ZUS RP-7

  • Program FINKA pobiera do tego formularza dane o zarobkach, o zwolnieniach lekarskich i inne, z list płac i danych kadrowych wpisanych do programu.

  • Użytkownik ma możliwość ręcznej edycji danych, w tym dopisania ich za wcześniejsze okresy.

  • W razie braku miejsca w formularzu, np. na listę nieobecności chorobowych, program FINKA generuje odpowiedni załącznik.

  3. Zmodyfikowano druk karty wynagrodzeń, zwiększając zakres i czytelność informacji. Karta nadal zawiera wszystkie informacje wymagane przepisami, plus dodatkowe dane poprawiające użyteczność tego dokumentu.

  4. Wyłączono możliwość wystawiania formularzy PIT-12 i PIT-40 za rok 2017 i następne. W Ustawie o PDOF usunięto możliwość rozliczeń podatku w tym trybie. Formularze te są nadal dostępne za lata wcześniejsze.

  5. Dostosowano program do nowego trybu opłacania składek na indywidualne konto płatnika. Tryb ten obowiązujące dla wszystkich wpłat dokonanych w r. 2018 i następnych. W związku z tym:

  • Konto do wpłat składek ZUS należy wpisać:
          - w danych firmy: w menu -> Administracja -> Dane firmy, zakładka 'Dane do ZUS'
          - w przypadku osób prowadzących działalność: w menu -> Słowniki -> Lista osób. zakładka 'ZUS, PDOF'
          Każdy płatnik otrzymuje ten numer konta z ZUS; w razie nieotrzymania powienien zgłosić się do ZUS.
  • W menu -> Finanse -> Rozrachunki z ZUS program wpisuje łączną pozycję należności z tytułu składek społecznych, zdrowotnych, FP, FGŚP i FEP. Rozlicza się ją jednym przelewem na nowe konto. Zmiana dotyczy składek za grudzień 2017 i następne miesiące - płatnych od stycznie 2018.

   6. Uzupełniono zakładkę "Obliczenie" na ekranie listy płac lub rachunku, dodając czytelny opis wyliczenia zasiłków chorobowych lub wypłat wg średniej urlopowej. Zachęcamy do korzystania z tej zakładki, zawierającej szczegółowe, czytelne wyliczenie składników płac oraz składek i podatku.\

  7. W menu -> Kadry -> Oświadczenia dot. PDOF dla osoby zmieniono treść oświadczeń dotyczących wspólnego opodatkowania. Nowe oświadczenia, zgodnie z Ustawą o PDOF, art. 32 u. 1a, mogą oznaczać:

  • Stosowanie stawki 18% i ulgi - gdy osoba oświadcza, że jej dochody będą poniżej progu podatkowego i małżonek nie ma dochodów.
  • Stosowanie stawki 18% bez ulgi - gdy dochody osoby mogą przekroczyć próg podatkowy, lecz dochody małżonka nie przekroczą.
  • Nowe oświadczenia są ważne do końca danego roku.

  8. Dodano możliwość zarejestrowania wypłaty dywidendy i rozliczenia podatku od takiej wypłaty. Realizuje się to w menu -> Kadry -> Inne umowy, przy czym Użytkownik może zmienić słowo "umowa" na dowolne inne, np. "wypłata dywidendy". Program wylicza kwotę podatku i kwotę netto do wypłaty i wlicza podatek do formularza PIT-8AR

  9. Wprowadzono wskaźniki pozwalające wyliczać płace oraz składki osób prowadzących działalność za rok 2018:

  • Podstawy składek osób prowadzących działalność oraz wartość 30-krotności wynikają z projektu ustawy budżetowej. Przewidywane w niej średnie wynagrodzenie ma wynieść 4443 zł.
  • Podstawa składek społecznych w pierwszych dwóch latach działalności wynika z płacy minimalnej, ustalonej na rok 2018 na kwotę 2100 zł.
  • Podstawa składek zdrowotnych dla osób prowadzących działalność jest zwykle ogłaszana około 20 stycznia, wobec czego w programie jest ona otwarta do redagowania przez Użytkownika.
  • W roku 2018 następuje zmiana kwoty wolnej od podatku, dotycząca wyłącznie wynagrodzeń znacznie niższych niż płaca minimalna. Zasady liczenia podatku w programie nie zmieniają się, gdyż - zgodnie z Ustawą o PDOF:
          - przy zarobkach do pierwszego progu podatkowego ulga podatkowa w trakcie roku pozostaje bez zmian i wynosi 46,33 zł
          - od następnego miesiąca po przekroczeniu progu ulgi nie nalicza się
          - końcowe uwzględnienie ulgi na nowych zasadach nastąpi w rozliczeniu rocznym za 2018r.

  10. Dodano możliwość wydruku duplikatu dla świadectwa pracy - 'Drukuj duplikat dokumentu' - funkcja została uruchomiona w menu kontekstowym (pod prawym przyciskiem myszy) dla pozycji świadectwa pracy.

  11. Dla Polecenia księgowania  - księgowanie wynagrodzeń do wypłaty - dodano:

         - podział na osoby
         - podział na osoby oraz płatne przelewem i gotówką
         Funkcja jest dostępna dla licencji PLAPK.

  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl
  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się