Finka-PŁACE Kadry i płace - Aktualne wersje programu

  FINKA-PŁACE WINDOWS 6.2 | 10-04-2018

  Wprowadzono szereg nowości rozszerzających możliwości programu, z zachowaniem jego elastyczności i prostoty użytkowania.
   
  1. W umowach zleceń lub o dzieło można wprowadzić stawkę netto za godzinę lub za inną jednostkę.  
  · Podczas wystawiania rachunku Użytkownik ma możliwość przełączania wyliczania należności według stawki netto lub brutto.  
  · Umowy ze stawką netto mogą być rozliczane także za pomocą listy płac z tytułu umów-zleceń  
  · Zachowano istniejącą we wcześniejszych wersjach możliwość liczenia rachunku od całkowitej sumy netto lub brutto.

  2. Przy zgłoszeniu do ubezpieczeń związanym z umową-zleceniem dodano opcję dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego.

  3. Wprowadzono formularze ZUS - formularze można przeglądać, zapamiętać i wydrukować:

  · Z-3a - zaświadczenie płatnika składek - (dotyczące osób ubezpieczonych, które nie są pracownikami, z wyłączeniem osób, które prowadzą pozarolniczą działalność, osób z nimi współpracujących i duchownych); Wersja formularza z 29 stycznia 2018 r.

  · Z-3b - zaświadczenie płatnika składek – (dotyczące osób prowadzących działalność pozarolniczą, osób z nimi współpracujących i duchownych); Wersja formularza z 1 lutego 2018 r.

  · Z-15A - wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem; Wersja formularza z 29 stycznia 2018 r.
   
  · Z-15B - wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny; Wersja formularza z 29 stycznia 2018 r.

  4. Dostosowano format PIT-4R (7) za rok 2018 wysyłanych elektronicznie do najnowszej specyfikacji XSD udostępnionej 23.02.2018 przez Ministerstwo Finansów. Wprowadzone zmiany nie wymagają edycji wygenerowanych wcześniej formularzy.

  5. Dodano formularz PIT-8C, podający wypłaty, które osoba musi opodatkować, jednak firma nie pobiera od nich zaliczek podatkowych.
   
  · Program umieści na tym formularzu wypłaty zasiłków chorobowych zleceniobiorcy, wypłacone przez firmę
   
  · Jeśli występują inne wypłaty opodatkowane, lecz nie podlegające zaliczkom podatkowym, to na zakładce ZUS,PDOF umowy określającej taką wypłatę Użytkownik może wybrać tryb opodatkowania "Bez zaliczek podatkowych - PIT-8C"
   
  · Warto tu nadmienić, że w programie FINKA występują, obok zleceń, umów o dzieło oraz o pracę, także "inne umowy". Przy "innych" określamy nagłówek (nazwę dokumentu) i nie musi na nim figurować słowo "umowa".
   
  · Formularze PIT-8C można wysłać elektronicznie, podobnie jak PIT-11.

  6. Zmodyfikowano wyliczanie średniej chorobowej przy określaniu zasiłków na liście płac, a także w formularzu ZUS Z-3a podającym dane do ZUS celem wypłaty zasiłku.
   
  · Składniki stałe przyjmowane są w wartości nominalnej, zaś składniki zmienne według zwykłych zasad: w wartości wypłaconej, ewentualnie powiększanej jeśli wypłata nastąpiła za część miesiąca.
   
  · Niskie wartości średniej chorobowej podwyższane są do płacy minimalnej minus 13,71%, jeśli pracownik jest zatrudniony na pełny etat.
   
  · Aby nie modyfikować wstecznych danych, program stosuje te zmiany od miesiąca wskazanego parametrem "Stosować zmianę v.6.2 - składniki stałe liczone do średniej chorobowej w kwocie nominalnej"

  7. Wprowadzono nowy tryb rozliczania wynagrodzeń, dotyczący pracowników polskich otrzymujących wynagrodzenie zagraniczne, opodatkowane za granicą. W takich sytuacjach:
   
  · W definicji składnika (menu Słowniki - Składniki wynagrodzeń do płac etatowych) trzeba wybrać "Podatek za granicą, ZUS w kraju"
   
  · Program wpisuje takie wynagrodzenie w PIT-11 w pozycji 32 "Dochód zwolniony", w której umieszcza się także dochody zwolnione z podatku w kraju, lecz opodatkowane za granicą, na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
   
  · Składki społeczne i zdrowotne od takich składników również znajdą się w PIT-11.

  8. Dodatkowo:

  · Zmieniono sposób automatycznego wgrywania danych słownikowych: państwa, izby skarbowe, co powinno przyśpieszyć tworzenie nowej firmy i aktualizację danych;
   
  · dla ZUS Z-3:

  o w polu zmienne wynagrodzenie zasadnicze dołączono wynagrodzenie godzinowe, oraz premie;

  o w polu daty, od kiedy pracownik jest zatrudniony zostanie wpisana pierwsza data zatrudnienia pracownika (biorąc pod uwagę jego wszystkie umowy);
   
  · na Karcie ewidencji czasu pracy, dla okresu w którym nie było zatrudnienia, wyświetlają się puste wartości zamiast jak dotychczas wykaz godzin z grafika firmowego;

  · w Poleceniu Księgowania:  

  o dla wyliczenia PDOF z PIT-8AR dodano uwzględnianie rodzaju opodatkowania: "ryczałt osób zagranicznych, wg umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania";

  o dla Księgowania składek płatnych przez firmę uwzględniono również składniki z wartością parametru 'Koszty pracodawcy' = ‘Nie zwiększa kosztów pracodawcy’ oraz ‘Tylko ZUS płatny przez firmę stanowi koszt’;

  · formularz rozliczeniowy ZUS RCA z kodem 1240 nie będzie się generowało dla osoby, jeżeli program nie wylicza składek płatnych przez budżet;

  · formularz rozliczeniowy RSA przy wysyłaniu do Płatnika, jeżeli w polu 'Liczba dni' i 'Kwota zasiłku' występują wartości zerowe, to odpowiednie tagi w pliku XML nie są wysyłane - w programie Płatnik w takim przypadku nie będą wpisywały się '0', a wartości puste;

  · Dodano nowy rodzaj potrącenia "potrącenie PPE". Jeśli pracownik opłaca składki na pracowniczy fundusz emerytalny zmniejszające podstawę składek ZUS, to można wpisać kwotę i program samoczynnie zmniejszy składki ZUS i wpisze adnotację do RCA.
   
    - Kwota zmniejszająca podstawę ZUS może być dwóch rodzajów: równa potrąceniu składek na PPE albo równa tym składkom plus podatek. Użytkownik decyduje o tym za pomocą parametru lokalnego "Czy stosować potrącenia na PPE zmniejszające ZUS".

  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl
  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się