Finka-PŁACE Kadry i płace - Aktualne wersje programu

  FINKA-PŁACE WINDOWS 7.0 | 11.01.2019

  1. Wprowadzono nowe wzory formularzy PIT-11(24), PIT-8C(9), PIT-4R(8), PIT-8AR(7) oraz IFT-1(14).
   • Uwaga: od 2019r. skrócono termin składania tych formularzy: wysyła się je do fiskusa wyłącznie elektronicznie do 31 stycznia.
   • Kopię formularza dla osoby dostarcza się, podobnie jak poprzednio, do końca lutego.
   • Nowe wzory dotyczą także danych za rok 2018; program samoczynnie wybiera wzór formularza.
   • Uwaga: Niektóre kwoty figurujące poprzednie w PIT-8C znajdują się obecnie w PIT-11. Program generuje PIT-11 w aktualnej wersji z odpowiednimi wartościami. Zmiana dotyczy wypłat:
   • - zasiłków ZUS dla zleceniobiorców, jeśli wypłacane są one przez firmę,
    - oraz wypłat, dla których na zakładce "PDOF" wybrano tryb "Opodatkowane, lecz bez pobierania zaliczek PDOF",
    - w PIT-8C pozostały jedynie kwoty niektórych dochodów kapitałowych, które Użytkownik może (i mógł poprzednio) wpisać do PIT-u "z ręki".
   • Uwaga dotycząca PIT-8AR: W przypadku umów o małej wartości (do 200 zł) opodatkowanych ryczałtowo, w poprzednim wzorze PIT-8AR program wpisywał kwoty w wierszu 14 "Inne należności", zaś w nowym wzorze przewidziano dla nich oddzielny wiersz 6. Jeśli Użytkownik wygenerował PIT-8AR za 2018 r. w poprzedniej (szóstej) wersji, to kwoty te pozostaną także w końcowym wierszu "Inne" i należy je stamtąd usunąć.
  2. Wprowadzono także nowe wersje druków PIT-2, ZUS-Z15A i ZUS-Z15B
  3. Wprowadzono podstawy składek osób prowadzących działalność, a także płacę minimalną, kwotę 30-krotności i inne wskaźniki na rok 2019. Kwoty te są widoczne w menu "Parametry globalne" na ekranie startowym programu.
   • Uwaga dotycząca składki zdrowotnej przedsiębiorców: Podstawa tej składki ogłasza się do 20 stycznia danego roku, więc w programie w menu "Parametry globalne" kwota ta jest otwarta do edycji. Przed wyliczeniem składek za styczeń dla osoby prowadzącej działalność należy wpisać odpowiednią podstawę.
  4. "Mały ZUS". W związku z wprowadzeniem składek ZUS wyliczanych według przychodu dla niektórych przedsiębiorców od 2019r:
   • wprowadzono odpowiednie kody zgłoszenia ZUS 0590 i 0592,
   • przy wyliczaniu składek należy skorzystać z opcji "Podstawa podana ręcznie" i wpisać odpowiednią podstawę składek. Przenosi się ona domyślnie na kolejny miesiąc,
   • więcej informacji o "małym ZUS" zamieścilśmy w artykule na stronie internetowej FINKA.
  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl
  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się