Finka-PŁACE Kadry i płace - Aktualne wersje programu

  FINKA-PLACE WINDOWS 4.3 | 08-04-2016

  1. Wprowadzono nowy wzór zaświadczenia ZUS-Z3 

  2. Dla umów o dzieło, zlecenie i innych wprowadzono zmiany: 
  · dodano nowy parametr "Zmniejszać automatycznie w razie niepełnego miesiąca" - uwzględniany przy naliczaniu wypłaty do umowy; 

  · dodano nowe oświadczenia dotyczące sytuacji, gdy osoba posiada inny tytuł ubezpieczeń społecznych. 

  - nowe oświadczenia dotyczą podlegania pod składki społeczne i są istotne przy umowach zleceniach. W bazie wiedzy omówiono te oświadczenia i sytuacje, w których zlecenie nie podlega pod ZUS. Wersja PDF do druku tutaj. 

  - Oświadczenia te można także wprowadzić z menu "Oświadczenia" 

  - oraz wydrukować z listy wzorów dokumentów kadrowych. 

  3. Na wydruku rachunku dodano pozycje "Dochód bez zaliczki (PIT-8C)" oraz "Przychód bez podatku" (drukowane gdy występują).

  FINKA-PLACE WINDOWS 4.2 | 25-02-2016

  1. Wprowadzono podstawę składek zdrowotnych dla osób prowadzących działalność 

  · Wartość ta, znana od 20 stycznia, wynosi 3210,60 zł, wobec czego składka zdrowotna wzrasta z 279,41 zł do 288,95 zł. 

  2. Zrealizowano wysyłanie elektroniczne formularza IFT-1 (13) 

  · Pozostałe formularze, które obowiązkowo należy wysyłać elektronicznie (PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, PIT-40) były już zrealizowane w poprzedniej wersji programu FINKA-PŁACE. Dla IFT-1(13) format elektroniczny ogłoszono w końcu stycznia 2016. 

  · Obowiązek wysyłania elektronicznego dotyczy firm, które: 

  - wysyłają PIT-11, PIT-40 i IFT-1 za ponad 5 osób
  - lub rozliczają się z tych PIT-ów przy pomocy biura rachunkowego

  3. Zrealizowano dopłatę do zasiłków macierzyńskich do wartości 1000 w bazie wiedzy. 

  Jeśli firma wypłaca zasiłki macierzyńskie dla pracowników lub zleceniobiorców, to: 

  · gdy zasiłek po odjęciu podatku jest niższy niż 1000 zł, to program automatycznie wylicza wyrównanie do kwoty 1000 zł 

  · gdy zasiłek jest wyższy, to oczywiście wylicza się go w pełnej wysokości 

  · jeśli zasiłek jest wypłacany za niepełny miesiąc, to limit 1000 zł jest zmniejszany w proporcji według dni kalendarzowych 

  · wyrównanie do kwoty 1000 zł widnieje:

  - na liście płac wraz z innymi kwotami do wypłaty
  - na deklaracji DRA jako zasiłek finansowany z budżetu, wlicza się on do kwoty zmniejszającej należne składki bądź do kwoty zwracanej przez ZUS
  - tworzy się dla niego odrębny formularz RSA z kodem zasiłku "329-podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty zasiłku rodzicielskiego"
  - kwoty wyrównań można też wyszukać w menu
  Zestawienia -> ZUS -> Zestawienie zasiłków

  · Użytkownik może ręcznie wpisać wartość wyrównania podczas redagowania listy płac, na zakładce "Nieobecności". W tym celu trzeba wybrać rodzaj wyrównania "329-podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty zasiłku rodzicielskiego" 

  · Wyrównania obowiązują od stycznia 2016. Aby nie zmieniać starych wyliczeń, program ujmuje je od daty podanej w menu 
  Administracja -> Parametry lokalne -> Płace - parametry techniczne -> Stosować zmianę v.4.2-dopłata zasiłku macierzyńskiego do 1000 zł 

  · Uwaga dotycząca deklaracji ZUS za styczeń i luty 2016: 

  ZUS akceptuje kod "329" (dopłata do 1000 zł) w deklaracjach za marzec 2016 i późniejszych. Dlatego w deklaracjach za 01 i 02.2016 po zaimportowaniu do "Płatnika", przed weryfikacją należy:

  - kwotę z RSA z kodem 329 dodać do istniejącego RSA z tytułu wypłaty zasiłku macierzyńskiego - usunąć RSA z kodem 329
  - w DRA cz. V do poz. 01 wpisać sumę poz. 01 i 04
  - wyzerować kwotę w poz. 04

  FINKA-PLACE WINDOWS 4.1 | 19-01-2016

  1. Wprowadzono nowe wersje formularzy PIT-4R (6), PIT-8AR (6), PIT-11 (23) wraz z opcjonalnym załącznikiem PIT-R(18) 

  · Zrealizowano także wysyłanie elektroniczne tych formularzy, a także elektroniczną wysyłkę PIT-40(22) według wzorów ogłoszonych w styczniu 2016. 

  · Program FINKA wybiera automatycznie wersję formularza odpowiednio do roku wybranego przez Użytkownika 

  · W przypadku wysyłania korekt do tych formularzy, zgodnie z nowymi zasadami dołączanie uzasadnienia przyczyn korekty ORD-ZU jest nieobowiązkowe. Wobec tego jeśli Użytkownik nie wypełni tego uzasadnienia, to nie zostanie ono wysłane. 

  · Wprowadzono nową wersję formularza IFT-1/IFT-1R (13) obowiązującą za rok 2015 z możliwością wydruku. Nie można go wysłać elektronicznie w systemie e-Deklaracje, gdyż na dzień wydania programu Ministerstwo Finansów nie określiło elektronicznego formatu danych dla tej wersji formularza. 

  2. Zmodyfikowano nieco wzór umowy o pracę. 

  Zgodnie z rozporządzeniem dostosowującym go do zmian Kodeksu Pracy. W przypadku umowy na czas określony należy określić, czy spełnia ona warunki Kodeksu (do 3 umów na łączny czas do 33 miesięcy) lub podać jedną z wymienionych w Kodeksie przyczyn przekroczenia tych warunków. 

  3. Wprowadzono nowe kody ZUS 0580 i 0581. 
  Dotyczą one urlopów macierzyńskich osób prowadzących działalność gospodarczą - gdy opłacały one niskie składki i potrzebna jest dopłata do zasiłku macierzyńskiego do wysokości 1000 zł. netto. 

  4. Kalkulator odsetkowy uzupełniono o nowe rodzaje odsetek wprowadzonych od 2016r. Obecnie obejmuje on: 

  · Odsetki podatkowe z podziałem na:
  - podstawowe
  - obniżone
  - podwyższone 

  · Odsetki zwykłe z podziałem na:
  - odsetki za opóźnienie w transakcjach między podmiotami gospodarczymi 
  - odsetki za inne opóźnienie
  - odsetki ustawowe zwykłe 


  5. Podstawa składki zdrowotnej przedsiębiorców od stycznia 2016 nie jest znana w chwili wydania programu (ma zostać ogłoszona 20 stycznia) wobec czego w programie pozostawiono tę wartość otwartą do edycji. 

  6. Ponadto w wersji 4.1 programu FINKA-PŁACE wprowadzono inne modyfikacje i ulepszenia, między innymi: 
  · na przelewach włączono drukowanie kwoty 'Słownie'; 

  · na Zestawieniach ZUS wg okresów i wg osób została dodana kolumna składki wypadkowej płatnej przez osobę (właściciela/wspólnika); 

  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl
  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się